ברוכים הבאים לאתר הארכיון של מנהלת אפר הפחם
האתר מנגיש לציבור את המידע הרב שנצבר לאורך 25 שנות פעילותה
במיצוי פוטנציאל אפר הפחם לתועלת המשק
הצהרת נגישות   הודעה על סגירת מנהלת אפר הפחם

מנהלת הפחם לוגו

עמרי לולב 2018-1940

עמרי לולב, מנהל מנהלת אפר הפחם, הלך לעולמו ממחלה קשה ב-3 ביולי 2018. הוא הותיר בלכתו קהילה מקצועית המומה שאותה הוביל ושאיתה עבד יד ביד כמנהל מנהלת אפר הפחם עד יומו האחרון.
עמרי לולב יזם והקים את המנהלת בשנת 1993 במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במישורים שונים שמטרתו פינוי אפר פחם מתחנות הכוח הפחמיות. בעת ההיא האפר נחשב בישראל כפסולת שיש להיפטר ממנה בכדי לא לפגוע בתפקוד השוטף של תחנות הכוח, המקור העיקרי לייצור חשמל בישראל. להמשך קריאה


לוגו המנהלת

חושבים מחדש – עדכון מדיניות ותוכנית האב

בעקבות שינויים משמעותיים שהתרחשו בשנים האחרונות בהיקף ייצור החשמל מפחם ושינויים הנגזרים מהם בכמויות אפר הפחם, עלה הצורך לעדכן את תוכנית האב על פיה פועלת מנהלת אפר הפחם. להמשך קריאה


עלות תועלת אפר בחקלאות

בחישוב הערך הכלכלי של השימוש באפר בייצוב בוצת שפכים ליעוד חקלאי נמצא כי התועלת למשק במונחי היבול וההשפעות על הקרקע והסביבה עולה למעלה מפי 10 על העלות להמשך הכתבה

עקב בצד אגודל – בחובת הזהירות

בהנחיית משרדי הגנת הסביבה, הבריאות והחקלאות יבוצע מעקב רב שנתי של יישום במס"א בחקלאות, במטרה לוודא כי הממצאים החיוביים שהתקבלו במחקר ובניסויי השדה של מכון וולקני נשמרים ביישום מסחרי בטווח הארוך להמשך הכתבה

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר הפחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית בשיתוף משרדי איכות הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי לפתרון בעיית האפר המצטבר בתחנות הכח הפחמיות. בסוף 2019, מנהלת אפר הפחם הודיעה על סיום פעילותה.