מנהלת אפר הפחם
גליון מס' 1   |   אוקטובר 2006  

אפריתון


שלום,

בישיבתה מיום 7.9.06 החליטה המנהלת להמשיך את מעורבותה בפיתוח שימושי אפר פחם בתחומי הפעולה הבאים: הרחבת ניסויים ותצפיות גידול צמחים על מצע אפר פחם תחתית גס ובדיקת היתכנות מתקדמת בהיקף ק"מ אחדים של ייצוב דרכי נופש פעיל בעזרת אפר פחם תחתית במסגרת פיתוח פארק אילון. להלן פרטים נוספים (סעיפים 2 ו-3).


מה בגליון:


1 משולחן העורך
2 גידול צמחים על מצע אפר פחם
3 ייצוב שבילי אופניים ונופש
4
בקצרה
5 מנהלת אפר הפחם
6 יצירת קשר


1
משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם,

מנהלת אפר הפחם שמחה לבשר על השקת "אפריתון" - עיתון אפר הפחם האלקטרוני, לראשונה זה אלפיים שנות.

סוף סוף נפתח צוהר לכל מי שיחפוץ להציץ אל קרביה של מנהלת אפר הפחם ולספק את סקרנותו הרבה במעשיה.

באמצעות עדכוניו העתיים של העיתון נספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם; על פעולות המנהלת לקידום שימושי אפר הפחם בארץ; על מחקרים המתבצעים ביוזמת המנהלת ועל ההזדמנויות ההולכות ורבות, הולכות ומשתכללות, לניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא.

כמי שהתוודע כבר בעבר לפעולות המנהלת מופיע שמך ברשימת התפוצה הראשונה של העיתון. נשמח אם באמצעותך יגיע דבר העיתון לחבריך ובהמלצתך יצטרפו גם הם לרשימת המנויים הקבועים בלחיצה על קישורית ההצטרפות למטה. נקבל את דינך בצער, אולם נכבד את רצונך, אם תבקש לפרוש מרשימה זו בלחיצה על קישורית ההסרה למטה.

שנה "טובת אפר" לכולם. וכל השאר - אושר והצלחה ושלום ובטחון ובנייה ויצירה ושגשוג ופריחה ובריאות ו... נחת, מעל לכל נחת, בכל מעשי ידיכם - על אחת כמה וכמה!

בידידות,
עמרי לולב

2גידול צמחים על מצע אפר פחם תחתית גס

הרחבת ניסויים ותצפיות גידול צמחים על מצע אפר פחם תחתית גס

תקציר תיאור העבודה

פיתוח השימוש באפר פחם תחתית גס, המתקבל בניפוי האפר הגולמי, כמצע גידול צמחים, מצוי במצב ביניים שבין הוכחת ישימות לבין חדירה ליישומים שונים בענף. עד עתה נחשפו ליתרונות השימוש באפר פחם מגדלי פלפל ומלון בתצפיות בערבה ומגדלי עגבניות בתצפית בבקעה.

בהתייעצות עם פרופ' יונה חן מהפקולטה לחקלאות גובשה תוכנית ניסויים בחוות מו"פ ותצפיות אצל מגדלים מובילים לבחינה והדגמה של האפר כמצע במגוון גידולים ומארזים שונים.

התוכנית כוללת בשלב זה השתתפות בתצפיות גידול פלפל בכריות בחוות צבי של מו"פ בקעת הירדן וגידול עירית בכריות ובמיכלים בחוות עדן של מו"פ בקעת בית שאן.

3 ייצוב שבילי אופניים ונופש בעזרת אפר פחם תחתית

בדיקת היתכנות מתקדמת בהיקף ק"מ אחדים של ייצוב דרכי נופש פעיל בעזרת אפר פחם תחתית במסגרת פיתוח פארק אילון.

תקציר תיאור הניסוי

במסגרת ניסוי מקדים בוצעו בפארק אילון מספר קטעי מבחן לבחירה בהרכב תערובת מועדף לייצוב שבילי אופניים ונופש פעיל, מתוך מגוון חומרים (אגרגטים ומייצבים), בתוכם גם אפר פחם תחתית כאגרגט ואפר פחם מרחף כמקשר.
התערובות בהם נעשה שימוש באפר תחתית כאגרגט נמצאו מועדפות על פני האחרות הן באיכות השירות של הדרכים והן בעמידתן בשינויי מזג האויר, ככל הנראה בזכות פילוג הגרגר ויכולת תאחיזת המים.

בשלב המתקדם של הניסוי ייבחן ייצוב השבילים בתערובת המכילה אפר פחם וסיד, בנוסף לקרקע המקומית, לאורך ק"מ אחדים. במסגרת זו ייבדקו יעילות ואיכות שיטת העבודה ותפקוד השבילים על פני זמן.

4 בקצרה

  • חברת טר ארמה החלה להשתמש באפר פחם תחתית להקמת סוללות לגשרי הפרדה מפלסית במסילת הברזל בין בית שקמה וגברעם.

  • חברת בזק החלה להשתמש במקטע הדק של אפר פחם התחתית, המתקבל בניפוי האפר הגולמי ע"י חברת מצעים חקלאיים, כמחליף חול במעטפת כבלי תקשורת תת קרקעיים.

  • בימים אלה בוצע ע"י המכון הגיאולוגי קידוח דיגום בסוללת אפר הפחם המרחף בכביש ג'סר א-זרקא, זו הפעם השלישית מאז הקמתה בשנת 1997, במטרה לעקוב אחר שינויים ארוכי טווח בהרכב הכימי והמינרלוגי של האפר לצורך בחינת התנאים הסביבתיים שנקבעו לשימוש באפר פחם מרחף בסלילה.

8 ארכיון אפריתון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא

כניסה לארכיון

יצירת קשר

מנהלת אפר הפחם
P.O. Box 1912
רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
טלפון: 03-6257000
פקס': 03-6257001
אימייל: coalash@ncsc.co.il 
 

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם

להסרה מרשימה זו - לחצו כאן | להוספה לרשימת התפוצה - לחצו כאן