מנהלת אפר הפחם
גליון מס' 12  |   ספטמבר  2009  

אפריתון

1   משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם.

"כְּאָסְפֵּי קַיץ כְּעֹלְלֹת בָּצִיר" (מיכה ז1) מופיע אפריתון התריסר במנין להרוות סקרנים צמאים למידע (פטור מהיטל בצורת).

מהדורה זו נפתח בהזמנה להשתתף בסדנה בינלאומית, אשר תתקיים ב-15 בדצמבר ביוזמת המנהלת, בשותפות עם המשרד להגנת הסביבה, לסיכום ממצאי מחקריה על ההיבטים הסביבתיים של שימושי אפר הפחם ולקחיהם. כמושב משלים לסדנה הקודמת שקיימנו בנובמבר 2005, מיועדת זו לשמש אכסניה לדיון על הצעות הצוותים המקצועיים של המנהלת לשדרוג תנאי השימוש באפר, הן לטובת ניצולו המועיל, הן לטובת הסביבה. נתכבד בהשתתפותכם.

תצפית נוספת על תהליך האטמות סוללת אפר מרחף למעבר מים מחזקת את הטיעון כי אין חשש לשטיפת מזהמים מאפר ביישומי סלילה ותשתיות בהם האפר מעובד בשיטות התואמות את מפרט הסלילה הסטנדרטי.

מתוך הסערה המגויסת לדה לגיטימציה של השימוש המועיל באפר בבטון המקובל ברחבי העולם כולו, יצאנו למהלך מחקרי מעמיק וארוך טווח לבחינת הטענה המדעית המתועדת בפרסומים לרוב על תרומתו של אפר הפחם להפחתת שפיעת הרדון מבטון.

מי מכם שלא נזקק עד היום, נימוקיו עימו, לתעודת הזהות של אפר הפחם - ההנדסית והסביבתית, ומצא עצמו חסר, יוזמן לעיין באנליזות אפיון האפר למקורותיו בשנת 2008, ואולי אף יפיק מהן תועלת לענייניו.

נחזור לזירת ההצלה של עצי החורש בידי הקרן הקיימת לישראל ונשתף אתכם בשמחת המכים שורש מחדש, על מצע גידול ידידותי מאפר פחם תחתית.

ובקצרה נשוב ונבשר כי האפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות, חדשות לבקרים.

בברכת "אפר תמיד", גם בפרוס תש"ע - תביא שלום עלינו, לטובה

עמרי לולב

  2 "נְטַעְתָּם גַּם-שֹרָשוּ"
(ירמיהו יב2, אבל למעשי צדיקים)

עצי חורש שנגזר דינם לעקירה ואשר הועתקו ע"י קרן קיימת לישראל בחורף 2008 לבית גידול חדש בגבעה סלעית חשופה בשולי בקעת בית נטופה, השרישו בהצלחה במצע אפר פחם תחתית גס, תוצר ניפוי אפר תחתית גולמי ע"י חברת מצעים חקלאיים, בתערובת עם קומפוסט דלילה של חברת שחם (אפריתון 11, סעיף 2 – להתחיל מבראשית). 8 חודשים מנטיעתם והעצים "כאילו עוד יותר יפים אפילו" (בהשאלה מקדיה מולודובסקי).


בראשית היה בור בסלע - זוכרים?


והגבעה – שמיר ושית


ויהי חורף ובא הקיץ
ויך שורש ויעל ציץ
- וירא העץ כי טוב ... האפר

3 עלה נעלה
סדנה בינלאומית – שדרוג התנאים הסביבתיים לשימושי אפר פחם

לסיכום עבודת מחקר רבת שנים (אפריתון 7, סעיף 3 - האתגר הסביבתי), מזמינה המנהלת, בשותפות עם המשרד להגנת הסביבה, את הציבור (מצורף טופס הרשמה) להשתתף בסדנה של צוותיה המקצועיים-מדעיים ושותפי מחקריה בעולם שייעודה ניסוח מעודכן של התנאים הסביבתיים לשימושי אפר פחם התואם את ממצאי המחקר ומאפשר ניצול מיטבי של האפר לשיפור כלכלי, איכותי וסביבתי ביישומיו. הסדנה מהווה מושב המשך לסדנה שנערכה בנובמבר 2005, בה הוצגו הסוגיות הסביבתיות והותוו נתיבי המחקר לפתרונן. לקחיה שמשו את המנהלת בקביעת תוכנית עבודתה ויעדיה. פירות העבודה הבשילו, לדעת המנהלת, למסקנות ברורות המהוות בסיס איתן למיצוי התועלת במצוות זהירות מונעת.

היום הראשון, 15 בדצמבר, יהיה פתוח לציבור הרחב - חוקרים ומומחים, יועצים ומתכננים, גורמי רישוי וממשל, משתמשים באפר בפועל ובכוח, חברים בארגונים מקצועיים למיניהם ותאבי דעת מן הציבור. ביום זה יוצגו ממצאי המחקרים על רקע עדכונים מן הזרם המרכזי של הפיתוח וגיבוש המדיניות באירופה ובארה"ב בתחומים:

 • יישומי תשתיות וסלילה (שטיפת מזהמים)
 • יישומי בנייה (חשיפה לקרינה)
 • תנאי גהות תעסוקתית וסביבתית (חשיפה לאבק)

ביום השני, 16 בדצמבר, יקיימו הצוותים המקצועיים-מדעיים של המנהלת יחד עם גורמי הרישוי דיונים פרטניים על הצעות שדרוג התנאים הסביבתיים והבריאותיים. המנהלת תיתן פרסום נאות להמלצות לאחר שיעובדו בניסוחן הסופי.

לעיון בתוכנית הסדנה
לעיון בלקחי סדנת 2005
לעיון בתוכנית העבודה לשדרוג התנאים הסביבתיים

4 דוחה מים
ניטור חידור מים בסוללת כביש אפר מרחף

בדיקת שינויים בקצב חידור מים בסוללת כביש הבנויה מאפר פחם מרחף כתוצאה מתהליכים כימיים המתרחשים בה לאורך זמן, בביצוע פרופ' רמי קרן, מכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני. תצפית רביעית.

תקציר תיאור הניטור

אפר פחם מרחף משמש כתשתית בכביש 6 ובכבישים נוספים במקומות שונים בישראל. בבחינת יכולת החידור של אפר הפחם בסוללת הכביש המוביל לישוב ג'אסר-אל-זרקא לאחר 3 שנים מיישומו כתשתית לכביש (קרן וחובריו, 2000) נמצא ששכבת האפר העליונה במורד הסוללה, שלא הודקה כראוי, הוליכה מים בעוד ששכבת האפר הקרובה לכביש במעלה הסוללה, שהודקה כראוי, היתה אטומה לחלוטין למעבר מים כתוצאה מתהליך קרבוניזציה בין הסידן שבאפר לדו תחמוצת הפחמן שבמי הגשם הגורם לשקיעת גיר ולציפוף פני השטח. נמצא גם שתהליך הקרבוניזציה בשכבת האפר המחופה בקרקע לאחר 3 שנים עדיין לא הגיע לסיומו גם בשכבתו העליונה. נתונים אלה הובילו להחלטה שיש להדק את סוללת האפר לאורך כל המדרון ובכך למזער את חידור המים לשכבת האפר המרחף. הידוק זה והתהליכים המתרחשים באפר הפחם מאפשרים שימוש בו ללא חשש לזיהום הסביבה. מטרת הניסוי היתה לעקוב אחר השינויים עם הזמן ביכולת החידור למים של שכבת אפר הפחם המרחף, אשר משמש כתשתית בכביש 6 באזור רבדים (אפריתון 4, סעיף 3 – חיים עם הסביבה).

לעיון בדו"ח הניסוי אוגוסט 2009

5 כולא רדון
שפיעת רדון מבטונים המכילים אפר פחם

חקירת השפעת תכולות שונות של אפר פחם מרחף בתערובות בטון נפוצות על קצב שפיעת רדון מקירות בתים לאורך זמן. בביצוע משותף של חוקרים מהמכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון (פרופ' קוסטה קובלר ופרופ' רחל בקר) ומשטח בטיחות קרינה במרכז למחקר גרעיני שורק (דר' ז'אן קוך וגוסטבו חקין) ובהזמנה משותפת עם משרד הבינוי והשיכון.

תקציר תיאור המחקר

אפר פחם, כחומרי הגלם הטבעיים המשמשים בייצור מוצרי בנייה – חצץ, חול וצמנט, תורם לבטון רדיום (226Ra) שמקורו במרבצי הפחם, המתפרק עם הזמן לגז רדון. גז הרדון מפעפע בחלקו מקיר הבטון לחלל המבנה. מספר מחקרים בעולם הראו כי הוספת אפר פחם לבטונים אינה מעלה את מקדם שפיעת הרדון ליחידת ריכוז אקטיביות של רדיום במוצר ואולי אף מקטינה אותו. הסיבה העיקרית להקטנה השפיעה היחסית היא ככל הנראה כליאת הרדון בחלקיקי האפר הזכוכיתיים, הנוצרים בטמפרטורות גבוהות בתהליך שריפת הפחם. בנוסף לכך גורם האפר לציפוף המיקרו-מבנה של הבטון כתוצאה מתגובה פוצולנית המתרחשת בין האפר לאחד ממוצרי ההידרציה של צמנט פורטלנד - מימת הסידן. המבנה הצפוף הזה מונע את "בריחת" אטומי הרדון, גם אלה שמקורם בחומרי הבנייה האחרים, לנקבי הבטון. כמו-כן, יתכן, כפי שדווח בספרות, שקצב פליטת הרדון הולך וקטן עם הזמן במידה משמעותית כתוצאה מההתפתחות המתמשכת לאורך זמן של התגובה הפוצולנית, המאפיינת במיוחד מוצרי בנייה המכילים אפר פחם.

במחקר אמורות להיבחן הסוגיות הבאות:

 1. סקר ספרות בנושאים הבאים:
  א. פליטת רדון ממוצרי בנייה המכילים אפר פחם.
  ב. שיטות מדידת שפיעת רדון במעבדה.
  ג. תקינה בנושא ר"א טבעית מחומרי בנייה.
   

 2. שפיעת רדון מבטון המכיל אפר פחם:
  א. מדידות רדון בממ"דים בנויים מבטונים עם ובלי אפר פחם.
  ב. מדידת פליטת רדון במעבדה מקוביות בטון מהן עשויים הממ"דים
      (בדיקה זו תערך במקביל במעבדת שורק ובמעבדות בהולנד ובאוסטריה).

לעיון בתוכנית המחקר

6 מי אתה אפר?
אנליזות מייצגות של סל אפר הפחם בשנת 2008

חברת הפחם מייבאת פחם מכ-10 מקורות עיקריים הנכרה ב-5 ארצות: דרום אפריקה, אינדונזיה, קולומביה, רוסיה ואוסטרליה. אפר הפחם מזוהה למקורותיו על פי מבחנים סביבתיים והנדסיים בהקשר ליישומיו. אפיון שיטתי של האפר נערך ע"י חברת החשמל לישראל ומנהלת אפר הפחם והוא כולל:

יסודות קורט – ריכוזי היסודות המבוקרים על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה והכוללים, בנוסף לאלה המופיעים בתקן מי שתייה, גם יסודות שנדרשת בקרה מנימוקים אחרים (חקלאיים למשל). הערכים המתקבלים באפר ובתשטיפיו מושווים כנדרש לקריטריון הסיכון. על פי קריטריון זה אפר פחם מרחף העומד בדרישות "אפר בר שימוש" נחשב "חומר לא מסוכן" ואילו אפר תחתית נחשב "חומר אדיש (אינרטי)". בכל מקרה יישומי האפר טעונים בקרה סביבתית.

לעיון בדו"ח ריכוזי יסודות קורט

יסודות רדיואקטיביים – הריכוזים נבדקים לצורך מידע בלבד, הואיל ואין מגבלה על התכולה באפר עצמו אלא על התכולה במוצר הבנייה על פי תקן ת.י. 5098 - יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה. המידע מאפשר לחברת החשמל לוודא שתכולת היסודות הרדיואקטיביים באפר הפחם מתאימה בדיעבד למגבלות החלות על מוצרי הבנייה. למעשה תרומת אפר הפחם המיוצר בישראל לריכוזי היסודות הרדיואקטיביים בבטון התקני נמוכה במידה ניכרת ממגבלת התקן גם בריכוזים הגבוהים ביותר האפשריים על פי תקני הבטון.

לעיון בדו"ח ריכוזי יסודות רדיואקטיביים

אפיון אפר לבנייה – אפר מרחף המיועד לשמש מרכיב בתערובת בטון נבחן בכפוף לדרישות תקן ת.י. 1209 - אפר מרחף כמוסף לבטון. בדיקות הנערכות בדוגמאות מייצגות של אפר מרחף ממקורות הפחם השונים מצביעות על התאמה לדרישות התקן.

לעיון בדו"ח איכות אפר לפי ת.י. 1209

אפיון אפר לסלילה – בעוד שבשנים עברו חלק ניכר מהאפר שימש כחומר מילוי מבני בסלילת כבישים (כבישי מע"צ, כביש 6), הרי שבשנים האחרונות עיקר האפר מנוצל בתעשיית הבנייה. לפיכך תכונות האפר לסלילה אינן מבוקרות באופן שוטף ונתונים אלה מתבססים על בדיקות רבות שנערכו לאפר בעבר. הואיל וסל מקורות הפחם של ישראל קבוע בעיקרו, מייצגים נתונים אלה את תכונות האפר לסלילה לאורך זמן. בדיקות אד-הוק נערכות בעיתוי מתאים לפרויקט אקטואלי.

לעיון בפירוט תכונות אינדיקטיביות לסלילה

7 בקצרה – הקודם זוכה

בתחנת הכח אורות רבין הצטבר מלאי אפר תחתית בכמות העולה על 50,000 טונות המתאימה לניצולו כחומר מילוי מבני איכותי בתשתיות ובסוללות כבישים. מתכננים וקבלנים מוזמנים לשלבו בפרויקטים המנוהלים על ידם. המקדים יזכה.

הצעות ניתן להגיש לעמרי לולב 03-6257000

8 ארכיון אפריתון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא

כניסה לארכיון

יצירת קשר

·
מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
·
דוא"ל: coalash@ncsc.co.il 
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות (הגנת) הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם

להסרה מרשימה זו - לחצו כאן | להוספה לרשימת התפוצה - לחצו כאן