מנהלת אפר הפחם
גליון מס' 13  |   אוקטובר  2009  

אפריתון

1   משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם.

"והדרך עודנה נפתחת ..." לכם, ידידינו, להצטרף לסדנה בינלאומית שתתקיים ב-15 בדצמבר ביוזמת המנהלת ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה, לסיכום ממצאי ולקחי המחקרים על ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים של שימושי אפר הפחם, ולדיון על שדרוג תנאי השימוש באפר, הן לטובת ניצולו המועיל, הן לטובת הסביבה.

ערב ראש השנה תיארנו בפניכם את תוכנית הסדנה ותכניה (אפריתון 12, סעיף 3 – עלה נעלה) והזמנו אתכם להודיע על השתתפותכם.

בגליון הנוכחי של אפריתון ובבא אחריו, הצפוי במהלך נובמבר, נצייד אתכם בחומר רקע מקצועי העומד בבסיס הדיונים המתוכננים בסדנה, להעשיר את השתתפותכם בה ולתרום לנו בביקורתכם הבונה.

הפעם נפרוס את עיקרי המידע בתחום שטיפת יסודות קורט המצויים באפר לסביבה ביישומי סלילה. בגליון הבא נוסיף מידע על חלקו של האפר בחשיפה לקרינה, בעיקר ביישומי הבנייה, ובשאלת החשיפה לאבק אפר במגוון היישומים.

להרחבת בסיס הידע הנדרש לדיוני הסדנה החליטה המנהלת להזמין סיוע משלים במכוני מחקר עמיתים בהולנד בהרצת מודלים לחיזוי תכולת יסודות הקורט באפר ישראלי בתלות במקור הפחם ולהערכת סיכון שטיפתם לסביבה ביישומי תשתית.

למבקשים להתיר שורשי חוטים בפקעת הדעת הכנו שו"ת סביבה – תשובות מפורטות לשאלות נוקבות על טבע האפר ומגעו בסביבה.

כנגזר מאחריותה הציבורית הקימה המנהלת אתר מידע גיאוגרפי GIS לתיעוד ניצול אפר פחם בפרויקטי סלילה ותשתית, המאפשר לציבור מבט על פריסתם ברחבי הארץ ועיון במידע הסוקר את פרטיהם.

למעדיפים ראיות מראה עיניים תיעדנו בצבעים טבעיים את חלקות הניטור לחידור מים ולחקירת שטיפת מזהמים מסוללת כביש הבנויה אפר פחם מרחף.

ובקצרה נשוב ונבשר כי האפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות, חדשות לבקרים. ואתם – אם תבואו לסדנה תיווכחו בעצמכם.

להתראות בסדנה.

עמרי לולב

  2 "וִיהִי מַבְדִּיל בֵּין מַיִם לָמָיִם"
(בראשית א6)

האטמות האפר המשמש מילוי בסוללת כביש מונעת שטיפת מזהמים לסביבתו. כך הוכח בניסויי שדה שנערכו ע"י חוקרי המכון לקרקע, מים וסביבה במרכז וולקני

בחלקת ניטור נגר שהותקנה במדרון סוללת אפר מרחף בכביש ג'סר א-זרקא ואשר הופעלה פעמיים בשתי עונות חורף רצופות – לאחר סלילתה ב- 1998 ועשר שנים אחר כך, נמצא שלא עברו מים דרך שכבת האפר בשל האטמותה.


ניטור חידור מים בסוללת אפר מרחף בכביש 6 באזור רבדים שנערך מדי קיץ ממועד סלילתה בשנת 2005 במשך 4 שנים הבהיר כי האפר נאטם בתהליך מהיר יחסית למעבר מים.

3 אמיתות יסוד
אפר פחם המשמש בסלילה אינו משפיע על סביבתו

בסדנה יוצגו לקחי מחקר מתמשך רב שנים להערכת סיכוני זיהום הכרוכים במגע האפר עם סביבתו בשימושיו. הלקח העיקרי שבהם הוא כי אפר הפחם המשמש כמילוי מבני בסוללות והמעובד בדרישות מפרט סלילה מקובל (מפרט החברה הלאומית לדרכים, פרק 51 במפרט הבין משרדי לעבודות תשתית וכדומה), דהיינו מורטב ומהודק ומכוסה במעטפת קרקע ואספלט, אינו משחרר לסביבתו מזהמים בריכוזים בעלי פוטנציאל סיכון.

תובנה זו נגזרת מאמיתות יסוד שהוכחו על טבע האפר והתנהגותו:

4 מעבר לים
להשלמת הידע הנדרש לשיקול הדעת המקצועי בדיוני הסדנה הזמינה המנהלת אצל חוקרים מובילים במרכזי ידע ראשיים בהולנד הערכה סביבתית של האפר הישראלי.

מודל ECN להערכת סיכוני שטיפת מזהמים ביישומי אפר בסלילה ובתשתיות

מודל (LeachXS-ORCHESTRA) פותח ע"י קבוצת החוקרים ב- ECN בראשות Dr. Hans A. van der Sloot בהתבסס על מספר רב ביותר של פסולות שונות, לרבות אפר פחם, אמור להעריך כמותית שטיפה מצטברת לאורך שנים (100) של יסודות קורט (מתכות ואוקסיאניונים) בהתחשב באופי החומר ובתנאי הסביבה להם הוא נחשף. המודל משמש כלי מבחן בידי קבוצת העבודה לפיתוח התקינה הסביבתית האירופאית לטיפול בפסולות למיניהן, בכללן פסולות המנוצלות כמשאב ליעודים שונים, בראשות Dr. vd Sloot. בסדנה תוצג הערכה המתבססת על ממצאי הרצת המודל בנתוני אפר ישראליים.

להסבר מורחב

מודל KEMA לחיזוי ריכוזי יסודות קורט באפר ממקורות פחם שונים

KEMA כמוסד מדעי-טכנולוגי (בבעלות חברות החשמל ההולנדיות) המהווה מרכז התמחות בהיבטים הסביבתיים והבריאותיים של החשיפה לאפר פחם בייצור ובשימושיו, פיתח מודל חיזוי, KTM – KEMA Trace Model, הקושר, בהתבסס על ניתוח סטטיסטי של מאגר נתונים היסטוריים בתחנות הכח ההולנדיות, בין תכולת יסודות הקורט בפחם לריכוזיהם הצפויים באפר. המודל מסייע לחברות החשמל בקבלת החלטות רכש פחם בהתחשב ביעוד הסופי של האפר הנוצר ממנו ובמגבלות שנקבעו לו ע"י רשויות איכות הסביבה. סל מקורות הפחם ההולנדי דומה לישראלי וכן טכנולוגיית השריפה בתחנות הכח הפחמיות. בסדנה יוצגו ממצאי הרצת המודל על נתוני פחמים ישראליים.

להסבר מורחב

5 צא ולמד
מדריך היבטים סביבתיים בשימושי אפר פחם – פרק יסודות קורט

אפר פחם הוא חומר מוצק אשר במגע עם מים נשטפים ממנו יסודות, בהם גם יסודות רעילים בריכוזי קורט. החשש מזיהום מקורות מים וקרקע ע"י יסודות רעילים מכתיב הגבלות על השימוש באפר כחומר סלילה ומילוי ביישומי תשתיות ובחקלאות. תנאי השימוש נגזרים מהערכת הסיכון הפוטנציאלי לסביבה בשימושי האפר.

מנהלת אפר פחם מעמידה לרשות המבקשים דעת מדריך העונה לשאלות המהותיות המצויות ביסוד ההערכה הסביבתית של השימוש באפר בתשתיות והתנאים הנדרשים למניעת סיכוני הזיהום בשימושיו. במתכונת שו"ת (שאלות ותשובות) מתאר המדריך ומסביר בלשון שווה לכל נפש ובקצרה, גם את המורכבות שבסוגיות:

 • מהם היסודות הכימיים המצויים באפר ומהו הסיכון הסביבתי הכרוך בשטיפתם לסביבה
 • מהם המנגנונים הפיסיקו-כימיים המשפיעים על שחרור ושטיפת היסודות במגע האפר עם הסביבה
 • מהם הסיכונים האמיתיים הכרוכים בניצול האפר ביישומים הנדסיים בתשתיות ובחקלאות
 • מהם התנאים שנקבעו למניעת סיכונים סביבתיים בשימושי אפר
 • מהם כלי הפיקוח והבקרה המבטיחים יישום האפר בשימושיו באופן המונע סיכון הסביבה

כל התשובות לכל השאלות

6 אנחנו על המפה
מערכת מידע גיאוגרפי – אתרי שימוש באפר פחם בתשתיות

מנהלת אפר הפחם הקימה לרשות הציבור מאגר מידע גיאוגרפי (GIS) המציג את אתרי התשתית למיניהם אשר נעשה בהם שימוש באפר פחם. המאגר, שניתן להגיע אליו באמצעות אתר המנהלת, מציג בפני המתעניינים את פריסת האתרים על פני הארץ והוא כולל את הפרטים הבאים לכל אתר:

 • מיקום האתר בישראל (ישוב, צומת, מספר כביש וכו') וברשת הגיאוגרפית (נקודות ציון)
 • ייעוד האפר (כביש, תשתית מבנית, תשתית תת קרקעית, שיקום נופי)
 • בעלי האתר
 • סוג האפר (תחתית או מרחף) והכמות שנוצלה באתר
 • שנות תחילה וסיום השמת האפר באתר.
 • תיאור קצר של השימוש באפר באתר (מילוי לסוללת כביש לגשר, מעטפת לצנרת ביוב, קו תקשורת וכו')

כניסה למאגר

7 בקצרה –מהרו והרשמו לסדנה

הרואים פני עתיד יקדימו להרשם לסדנת ההיבטים הסביבתיים של שימושי אפר פחם אשר תתקיים ביום ג' נר רביעי של חנוכה 15 בדצמבר, במלון דן תל-אביב. המקדים יזכה – במקום טוב באמצע.

8 ארכיון אפריתון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא

כניסה לארכיון

יצירת קשר

·
מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
·
דוא"ל: coalash@ncsc.co.il 
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות (הגנת) הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם

להסרה מרשימה זו - לחצו כאן | להוספה לרשימת התפוצה - לחצו כאן