מנהלת אפר הפחם

אפריתון

  גליון מס' 14  |   נובמבר  2009

  2 על פי דרכו

כל אחד מסוגי האפר מטופל במערכת המתאימה למצבו:

אפר מרחף נלכד במשקעים אלקטרוסטטיים מגזי הפליטה כאבקה דקיקה במצב יבש, נאסף בממגורות ומסופק במכליות פנאומטיות למפעלי צמנט ובטון.

לעיתים מורטב האפר המרחף ביציאה מהממגורה והוא מפונה לערימה ומסופק ממנה במשאיות צובר כדוגמת אפר התחתית.

אפר תחתית שצורתו כחול גס מפונה מבריכת מים בתחתית הדוד ומסופק לשימושיו בייצור צמנט ובלוקים, בתשתיות ובחקלאות, במשאיות צובר.

1   משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם.

כמובטח חוזר אפריתון אליכם במהדורה מיוחדת לקראת הסדנה הבינלאומית שתתקיים במלון דן תל-אביב ב-15 בדצמבר ביוזמת המנהלת ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה, לסיכום ממצאי ולקחי המחקרים על ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים של שימושי אפר הפחם, ולדיון על שדרוג תנאי השימוש באפר, הן לטובת ניצולו המועיל, הן לטובת הסביבה.

ראשית ננצל גיליון זה לאשר שמית את ההרשמה לסדנה. אנא בדקו כי שמכם מופיע ברשימה המצורפת. לשמחתנו, נודה כי גם להפתעתנו, מעוררת הסדנה ענין ציבורי רב. ההרשמה עלתה על ציפיותינו ומיצתה את קיבול אולם ההרצאות ששכרנו במלון דן תל-אביב עד שנאלצנו לסגור אותה כחודש לפני מועד הסדנה. לפיכך נבקש שאם לא יוכל מי מכם להשתתף בסדנה על אף הרשמתו, אנא עדכנו אותנו מבעוד מועד כדי לאפשר למאחרים המצויים ברשימת המתנה לנצל מקומות שהתפנו.

אנחנו מקווים שתקבלו בסדנה מענה ראוי ואיכותי לשאלות שהצבנו לדיון. למבקשים להתכונן לסדנה העלינו את תקצירי ההרצאות לאתר המנהלת.

מהדורה זו תשמש אותנו להוסיף ולצייד אתכם בחומר רקע מקצועי לקראת הסדנה. באפריתון 13 העמדנו לרשותכם מידע בתחום שטיפת יסודות קורט המצויים באפר לסביבה ביישומי סלילה אשר כלל:

בגליון זה נוסיף מידע על חלקו של האפר בחשיפה לקרינה, בעיקר ביישומי הבנייה, בשאלת החשיפה לאבק אפר במגוון היישומים ובשולי הדברים למען הסר ספק חשש, התייחסות למזהמים אורגניים. מקור המידע במחקרים שהזמינה מנהלת אפר הפחם במוסדות מחקר בארץ ובעולם.

לפתע נזכרנו שעד היום עיקר שכחנו – להציג את אפר הפחם במקורו. כיון שטוב מאוחר מאשר לעולם לא, הריהם לפניכם, מרחף ותחתית, כל אחד בייחודו.

ובקצרה נשוב ונבשר כתמיד כי האפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות, חדשות לבקרים. ואתם – כאשר תבואו לסדנה תיווכחו בעצמכם.

להתראות בסדנה.

עמרי לולב
 

3 מאחורי הקלעים
תכני הסדנה בתקצירי ההרצאות ובמסמכי רקע

למען הדורות הבאים (היערות של היום – פחם העתיד) נמענו מלהדפיס את תקצירי הרצאות הסדנה והמרנו נייר בתקליטור.

למעוניינים להקדים לעיין בתכני הסדנה ולהכין למרצים "שאלות מצוינות" (לתשובות מגובות שקפים), העלינו לאתר את תקצירי ההרצאות. עד שתהפוך העברית לשפה הבינלאומית, כארמית אחותה בזמנה, מתפרסמים התקצירים לעיונכם בשפת לועז זמנית – אנגלית.

כאמור יום הסדנה השני יוקדש לדיוני הצוותים המקצועיים בהצעות לתנאים סביבתיים משודרגים לאפר בשימושיו. למעמיקים בחקר פתוחה הדרך לעיין במצעי הדיון ובמסמכי הרקע הנלווים.

קישורים לתקצירי ההרצאות

4 גרעינים, גרעינים
תרומת אפר הפחם לקרינה בשימושיו מצויה בסדר הגודל של השינויים בקרינת הרקע הטבעית ודומה לתרומת החומרים המוחלפים.

מחקרים, בדיקות מעבדה והערכות חשיפה לקרינה שנערכו בשטח בטיחות קרינה בממ"ג – שורק ובקמ"ג-נגב, העלו כי על אף שרמת ריכוזי היסודות הרדיואקטיביים באפר פחם גבוהה עד כדי סדר גודל מזו של חומרי הגלם המוחלפים על ידו בשימושיו, הרי תרומתו בפועל לתוספת חשיפה לקרינה נמוכה עד כדי סדר גודל מחסם המנה (dose constraint) לבני אדם מן הציבור עבור עיסוק בודד הגורם לחשיפה לקרינה מייננת שהומלץ ע"י ICRP, הועדה הבינלאומית להגנה מקרינה (0.3 mSv לשנה) ולמעשה דומה לתרומת החומרים המוחלפים. הערכת החשיפה לקרינה נערכה ביישומים השונים כלהלן:

5 כאבק הפורח
הסיכון בחשיפה לאבק אפר פחם אינו שונה מהסיכון בחשיפה לאבק רגיל המוגדר בתקינה "מטריד"

אפר פחם מרחף מסווג בארץ עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה כ"אבק מזיק" בגלל נוכחות הקוורץ (סיליקה גבישית) שנחשב כגורם למחלות ריאה (סיליקוזיס). מממצאי מחקר שנערך במכון הגיאולוגי ומבדיקות במעבדה בארה"ב באבק שנדגם ע"י טבת בסמוך לממגורות אפר מרחף בתחנת כח, וכן מתוצאות עבודות אחרות שפורסמו בספרות, סיווגו של אבק אפר פחם כ"אבק מזיק" איננו מתאים, משום שהקוורץ במקטע בר הנשימה של אבק האפר, אף שריכוזו 2.5% - 2.9%, מצופה באלומינו-סיליקט, תוצאת החשיפה לטמפרטורת הדוד בתחנת הכח, ולכן איננו פעיל במגע עם רקמת הריאה. גם מסיסות המתכות המצויות באפר וריכוז היסודות הרדיואקטיביים שבו אינם חורגים מהרמות שהוגדרו לאבק מטריד. טיעון זה מסתמך על הממצאים המתוארים בדיווחים המדעיים הבאים:

6 דיאוקסינים ושאר מרעין בישין
ריכוזי POP – Persistent Organic Pollutants באפר פחם נמוכים ביותר, ברמות שאין בהן סכנה כלשהיא בשימושיו, לרבות שימוש כמצע גידול חקלאי

ריכוזי מזהמים אורגניים באפר פחם ישראלי מרחף ותחתית נבדקו במעבדת TAUW ההולנדית בהנחיית Dr. Ruud Meij ממכון המחקר KEMA. הממצאים דומים לאלה שהתקבלו בבדיקת אפר הולנדי ועיקריהם להלן:

  • הרמה הכוללת הניתנת למדידה של דיאוקסינים ופוראנים באפר הישראלי נמוכה ביותר ונמצאת בתחום
    0 – 0.78 ng I-TEQ/kg
  • הריכוזים הניתנים למדידה של PAH באפר הישראלי נמוכים ונמצאים בתחום 0.02 – 1 mg/kg. התקן הישראלי קובע ערך מירבי של 40 mg/kg PAH בקרקע חקלאית.

הסיבות לשיעור הנמוך של דיאוקסינים באפר הפחם מקורן בשריפה המלאה והמהירה בדודי השרפה בתחנות הכח הפחמיות המודרניות המונעת היוצרות פיח (שהוא בעל מבנה פחמי המתאים ליצירת דיאוקסינים) ובנוכחות SO3 (המתקבל מ- SO2) הבולם יצירת דיאוקסינים גם בטמפרטורות הנמוכות באיזור התקררות הגזים ביציאה מן הדוודים. תנאי השריפה בתחנות הכח הפחמיות (טמפרטורה גבוהה, משך שהייה קצר, יחס דלק/אויר) גורמים להמרת כמעט כל הפחמן לפחמן דו-חמצני ומונעים בכך היוצרות ריכוזים משמעותיים של תרכובות PAH.

לעיון בתקציר דו"ח KEMA
לעיון בדו"ח KEMA המלא

7 בקצרה – הוראות למשתתפי הסדנה

להלן הוראות אחדות לנוחיות המשתתפים בסדנת היבטים סביבתיים של שימושי אפר פחם:

  • הסדנה מתקיימת במלון דן תל-אביב, רח' הירקון 99, באולם קטה-דן.
  • ניתן לחנות בתשלום בגן לונדון הסמוך למלון מדרום.
  • בשל הרשמת היתר, המקום לנרשמים מראש ישמר עד לשעה 09:00. ההשתתפות לאחר מכן תהיה על בסיס מקום פנוי. אנא הקדימו להגיע כדי להימנע מאי נעימות.
  • להזכירכם – עמדת ההרשמה נפתחת בשעה 08:00 וההרצאות מתחילות בשעה 08:30.
  • עם הגיעכם אנא התייצבו לקבלת תגי זיהוי בעמדת הרישום. כניסה לאולם ולמסעדה תתאפשר רק עם תגי זיהוי. אנא שאו את תגי הזיהוי עליכם בעת שהותכם בסדנה.

להתראות בסדנה
 

8 ארכיון אפריתון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא

כניסה לארכיון

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות (הגנת) הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

יצירת קשר

·
מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
·
דוא"ל: coalash@ncsc.co.il 
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם

להסרה מרשימה זו - לחצו כאן | להוספה לרשימת התפוצה - לחצו כאן