מנהלת אפר הפחם

אפריתון

  גליון מס' 16  |   דצמבר 2010

  2 מִחזוּר לְמִחזוּר

באפריתון 15 דיווחנו בקצרה על ניצול חוזר של אפר פחם, אשר שימש בעבר ביעודי תשתית, כחומר גלם לייצור קלינקר לצמנט.ואמנם בפעולה נמרצת נכרו עד כה כ- 12,000 טון אפר תחתית מאתר בזיקים והועברו למפעל הצמנט של נשר ברמלה.

שארית האפר הנותרת באתר תשמש תשתית לאדמת מילוי המובאת מבחוץ.


 

1   משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם.

אכן, נודה ולא נבוש, שאנחנו מבקשים להעניק, כָּפרה המבקשת להיניק, ולשתף אתכם בידע המצטבר והולך על אפר הפחם ושימושיו.

באמונה שאתם מצפים למידע, נוסיף ונסקור פעולות שנקטה המנהלת לאחרונה לקדם מחקר ופיתוח, להעמיק ידע ולהרחיב שימושים, לניצול מיטבי של אפר הפחם לתועלת החברה והמשק:

 • טיהור שפכים באגנים ירוקים מאפר תחתית – יישום אפר תחתית כמצע גידול קרומים ביולוגיים במערכת טיהור שפכים.
 • גידול עצי מנגו על מצע אפר תחתית – תצפית רב שנתית על התפתחות עצי מנגו הנטועים במצע אפר תחתית.
 • השפעת אפר מרחף על קרינה מבטון במבחן התקן ההולנדי – עימות ממצאי מדידות קרינה (גמה ורדון) מבטון, עם וללא אפר פחם, בשיטת התקן הישראלי לקרינה ממוצרי בניה, עם ממצאים מקבילים מאותם גופי בטון בשיטה ההולנדית.
 • מדריך היבטים סביבתיים: סיליקה גבישית – פרק הסוקר את סוגיית החשיפה לסיליקה גבישית חופשית באבק ומבהיר מדוע אין החשיפה לאבק אפר פחם מסוכנת מבחינה זו.

כדרכנו נביא עדות מהשטח בתמונות המדברות בעד עצמן – גם כשסופי (שימוש באפר כתשתית) הופך לזמני (שינוי בדיעבד המחייב פינוי), ימצא האפר את דרכו לשימוש מועיל אחר.

בפתח שנת עבודה חדשה אנו מזמינים בעלי יוזמה והמצאה להציע לנו רעיונות חדשים לשיפור תרומת האפר לכלכלה ולסביבה.

ובקצרה נשוב ונבשר כמנהגנו תמיד כי האפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות, חדשות לבקרים.

וכתמיד – בברכת 'אפר תמיד', גם לשנת 2011 למניינם, הבאה עלינו, נקווה, לטובה.

עמרי לולב

3 מאפור לירוק

טיהור שפכים באגנים ירוקים בעזרת אפר תחתית

יישום אפר תחתית כמצע גידול קרומים ביולוגיים במערכת טיפול בשפכים. מחקר 4 שנתי בקריית המדע באריאל, בניהול דר' יעקב אנקר ממו"פ אזורי שומרון ובקעת הירדן.

מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן יוזם פיתוח שיטות טיפול בשפכים לישובים קטנים ושכונות במרחב העירוני שאינם מחוברים למערכות ביוב אזוריות ואשר תאפשרנה קבלת מים מטופלים באיכות נאותה בהוצאה מינימלית באנרגיה ובכח אדם. אגנים ירוקים, מעין ביצות מלאכותיות המחקות תהליכי פירוק וספיחה ביולוגיים וכימיים המתרחשים במקווי מים ובתת הקרקע, יכולים לשמש פתרון מקומי מעין זה.

הפיתוח המוצע אמור להיבחן במסגרת מיקרו פיילוט לטיפול והשבת שפכי מעונות הסטודנטים במרכז האוניברסיטאי אריאל, הכולל 2 מערכות המופעלות במקביל וניזונות מאותו מקור:

 • אקווה מלאכותית משופעלת – תכיל את אפר התחתית בארבעה גדלים ומערך סידור משתנה, כאשר על ידי תכנית שאיבה ייחודית וייזום מספר מערכות בקטריאליות מקבילות משמשת כמערך טיהור ביולוגי המדמה טיהור טבעי של שפכים או נגר במהלך חלחול למי תהום ובזמן השהיה במאגר;
 • אגן ירוק תת קרקעי משופעל – כולל אגני ביניים מלאים באגרגטים (אפר תחתית) בנקבוביות גבוהה. זרימת המים אופקית ואנכית. המערכת מתוגברת בצמחיה שצורכת יסודות כימיים מסוימים דרך פעילות בית השורשים;

המערכת שתימצא המתאימה ביותר מבין הנבחנות בפיילוט תיושם להשבת השפכים של המעונות ושל מרכז אריאל בכלל.

לעיון בתוכנית המחקר
 

4 ויקוו לעשות פרי
גידול עצי מנגו על מצע אפר תחתית מועשר בקומפוסט.

תצפית רב שנתית על התפתחות עצי מנגו במצע אפר תחתית בהשוואה למצעי ביקורת טוף וקרקע מקומית, ע"י אלי האיש בנתיב הגדוד.

לאחרונה מתעוררת התעניינות בגידול מנגו בבקעת בית שאן, בבקעת הירדן ובערבה מנימוקי גיוון והקטנת תלות בגידולים המסורתיים (ירקות למיניהם), הנתונים לתנודות, לעיתים קיצוניות, בשווקים. על פי הערכת מומחים מדובר במאות (500 - 1000) דונם בשלוש - חמש השנים הבאות. איכות הקרקע בשטחים ניכרים באזורים אלה אינה טובה דיה לגידול עצי מנגו ונדרשת החלפת קרקע ממקור חיצוני בבורות או בתעלות כאמור. בהנחת 100 עצים לדונם וכ- 200 ליטר מצעית (75% אפר תחתית 0-8 מ"מ, 25% קומפוסט מפרדה) לעץ, מדובר על פוטנציאל של 5,000 - 10,000 טון אפר תחתית (0.7 טון למ"ק מנופה גס) בפיתוח מטעי המנגו בשנים הקרובות.

בשטח של כ- 10 דונם מתוך 50, המתוכננים ע"י אלי האיש מנתיב הגדוד לנטיעת מנגו בשנת 2011 ולהרחבה ניכרת בשנים הקרובות, תבוצע תצפית רב שנתית של נטיעה וגידול עצים על גבי מצעית בבורות הזנה. התצפית, שתערך בהשוואה לגידולים על מצע טוף ועל קרקע מקומית, תשמש להתנסות ולהדגמת השימוש באפר כהכנה לשילובו בפיתוח העתידי.

לעיון בתוכנית התצפית

5 במבחן הולנדי
קרינה מבטון עם וללא אפר פחם במבחן התקן ההולנדי.

עימות ממצאי מדידות קרינה (גמה ורדון) מבטון, עם וללא אפר פחם, בשיטת התקן הישראלי לקרינה ממוצרי בניה, עם ממצאים מקבילים מאותם גופי בטון בשיטה ההולנדית. בביצוע דר' פיטר דה-יונג, מעבדת NRG, ארנהם.

ת.י. 5098 – תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה, קובע שיטת מדידה ומגבלות לחשיפה לקרינה חיצונית (גמה) ופנימית (רדון). לשיטת מדידת הרדון על פי התקן חשיבות מיוחדת לשילוב אפר פחם בבטון. על פי מחקרים שנערכו בעולם ובישראל, הוספת אפר פחם לבטון מפחיתה בשיעור ניכר את שפיעת הרדון מהבטון. מחקר בסוגיה זו נערך בימים אלה בהזמנה משותפת של מנהלת אפר הפחם ומשרד הבינוי והשיכון, ע"י ממ"ג-שורק והמכון לחקר הבנייה בטכניון (החלטת מנהלת ינואר 2009).

בעוד שיטת מדידת הרדון שפותחה לצורך התקן הישראלי נשענת על נסיון מוגבל ובסיס נתונים מצומצם וחסרה ביקורת מדעית בינלאומית, שיטת המדידה ההולנדית מבוססת על נסיון עשיר רב שנים והיא נבחנה אקדמית במחקרים לרוב ובפרסומים בעיתונות המקצועית הבינלאומית. השוואת ממצאי הבדיקות בשתי השיטות – ההולנדית הותיקה והישראלית הצעירה – תאפשר להעמיד במבחן תקפות מדעית את השיטה הישראלית.

לעיון בתיאור מורחב
לעיון בדברי הסבר על תקן הקרינה

6 צא ולמד
מדריך היבטים סביבתיים בשימושי אפר פחם – פרק חשיפה לאבק (סיליקה גבישית)

אבק המכיל גרגרי סיליקה גבישית חופשית מוגדר כ"אבק מזיק" (hazardous dust), שיש לו פוטנציאל לחדור לריאות ע"י נשימה ולגרום למחלות ריאה כסיליקוזיס והשפעות מסרטנות, בעיקר בקרב עובדים הבאים במגע עם האבק. כדי להימנע מכך נקבעו ערכים מרביים מותרים ל"אבק מזיק" בסביבת העבודה הכללית והאישית (תקן תעסוקתי) המגדירים את הרמה המותרת בחשיפת אדם לפרק זמן כולל של כ- 8 שעות עבודה.

אפר פחם, שמקורו בסלע משקע המכיל אחוז גבוה של סיליקה במצבים שונים, מכיל גם סיליקה גבישית חופשית. מכאן נובע הצורך לבדוק את מידת הסיכון בחשיפה לאבק האפר, והאם תכולת הסיליקה הגבישית החופשית שבו מחייבת להתייחס לאפר כאל "אבק מזיק".

מחקרים ועבודות שנערכו בנושא זה בארץ ובעולם (אפריתון 14, סעיף 5 – כאבק הפורח) הראו כי תכולת הסיליקה הגבישית החופשית באפר נמוכה מאוד ואין בה סיכון בריאותי, משום שהקוורץ במקטע בר הנשימה של אבק האפר מצופה באלומינו-סיליקט, תוצאת החשיפה לטמפרטורת הדוד בתחנת הכח, ולכן איננו פעיל במגע עם רקמת הריאה. גם מסיסות המתכות המצויות באפר וריכוז היסודות הרדיואקטיביים שבו אינם חורגים מהרמות שהוגדרו לאבק מטריד.

מנהלת אפר הפחם הוסיפה למדריך ההיבטים הסביבתיים בשימושי אפר פחם (אפריתון 13, סעיף 5 – צא ולמד: יסודות קורט) פרק הסוקר את סוגיית החשיפה לסיליקה גבישית חופשית באבק ומבהיר מדוע אין החשיפה לאבק אפר פחם מסוכנת מבחינה זו:

 • מהי סיליקה גבישית חופשית ומהם מקורותיה
 • מהו הסיכון בחשיפה לסיליקה גבישית חופשית המצויה באבק בכלל ובאבק אפר פחם בפרט
 • מהי ההתייחסות לאבק אפר פחם בתקנות הגהות בארץ ובעולם
 • ועוד ... ועוד

כל התשובות לכל השאלות

7 קול קורא
קול קורא להצעות לקחת חלק בעבודת מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר הפחם מעוניינת להרחיב את אוכלוסיית המומחים העוסקים באפר פחם ומבקשת לקבל לשם כך הצעות מחוקרים ומומחים לקחת חלק בעבודתה. ניתן לעיין בחומר רקע על המנהלת, מדיניותה, עקרונות תוכנית העבודה ויעדיה בקישור למטה.

המעוניינים להגיש הצעות למחקר ופיתוח או לייעוץ מתבקשים להכין אותן על פי המפורט במסמך ההנחיות ולצרף מסמכים כלהלן:

 • תאור מפורט של ההצעה
 • פרוט השכלה מקצועית
 • פירוט נסיון מקצועי כללי
 • פירוט נסיון בתחום אפר הפחם
 • פרטי התקשרות

את ההצעות יש להפנות לכתובת הרשומה מטה.

המנהלת תשקול את ההצעות בהתאם להעדפותיה בכפוף לתקציב ואיננה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא.

לעיון בחומר רקע על המנהלת
הנחיות להגשת הצעות

8 בקצרה - דרך הטבע

חברת התרופות טבע החליטה לאפשר שימוש במצעית (אפר פחם תחתית מנופה מעורב בקומפוסט) בגינון המרכז הלוגיסטי החדש שלה באזור התעשייה בשוהם.

9 ארכיון אפריתון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא.

כניסה לארכיון

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות (הגנת) הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

יצירת קשר

·
מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
·
דוא"ל: coalash@ncsc.co.il 
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם