מנהלת אפר הפחם
גליון מס' 2  |   דצמבר 2006  

אפריתון

2 פעולות פיתוח

בישיבתה מיום 9.11.06 החליטה המנהלת להמשיך קידום פיתוח שימושי אפר פחם בתחומי הפעולה הבאים:

אפר פחם תחתית כמעטפת צנרת תת-קרקעית
בחינה ניסויית במעבדה ובשדה של תנאי ההנחה של האפר בסוגי צנרת שונים.

תקציר תיאור העבודה
סקר ספרות נרחב שנערך ע"י פרופ' נפתלי גלילי מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון העלה כי אפר פחם התחתית, במיוחד אפר תחתית דק לאחר שעבר ניפוי לסילוק הגרגרים הגסים, מצוי במרכז מפת חומרי המילוי התקניים ולפיכך יכול לשמש בהצלחה כחומר מעטפת לצנרת תת קרקעית לסוגיה.
הבחינה הניסויית תכלול בדיקת תכונות מכאניות ובדיקת קשיחות בתנאי הידוק שונים, לקביעת רמת ההידוק המתאימה לכל אחד מסוגי הצנרת. בהתבסס על ממצאי הבדיקה המעבדתית יערכו ניסויי שדה מבוקרים של כל שלבי העבודה מחפירת התעלה ועד הכיסוי הסופי.

לעיון בתוכנית העבודה - אפר פחם תחתית כמעטפת צנרת תת-קרקעית


אפר תחתית כמצע גידול צמחים
בחינה השוואתית של גידול תבלינים במצע המבוסס על אפר פחם תחתית כנגד מצעים אחרים.

תקציר תיאור הניסוי
בחינה השוואתית של גידול צמחי עלים/תבלין במצעים המכילים אפר פחם וריכוזים שונים של קומפוסט מפרדה (רפתות), כנגד מצעים המכילים טוף בריכוזי קומפוסט דומים.
בחינה השוואתית כנ"ל וכן כנגד תערובת מצע רגילה, כאשר המצעים מכילים קומפוסט בוצת שפכים וקומפוסט מפרדה.
המחקר יתבצע בחממה האקולוגית עין שמר במסגרת עבודות גמר של תלמידי תיכון בהנחיית מדריכי החממה ובליווי פרופ' יונה חן מהמחלקה לקרקע ומים בפקולטה לחקלאות.

לעיון בתוכנית הניסוי - אפר תחתית כמצע גידול צמחים

 


מה בגליון:


1 משולחן העורך
2 פעולות פיתוח
3 ממדף הספרים
4
מן השדה
5 בקצרה
6 מנהלת אפר הפחם
7 יצירת קשר


1
משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם.

"אפריתון", אמנם צעיר העיתונים, שמח לפגוש אתכם שוב כאחד הותיקים. בהתחשב בעשרים וחמש שנות אפר פחם בישראל, מאז 1982, יש לו על מה להסתמך.

הפעם נרצה לעדכן אתכם בהחלטת מנהלת אפר פחם להמשיך ולקדם פיתוח יישום אפר פחם תחתית כמעטפת לצנרת תת-קרקעית לסוגיה וכן לבחון השוואתית גידול תבלינים על מצע המכיל אפר פחם תחתית כנגד מצעים אחרים. בשניהם תורם השימוש באפר פחם להפחתת הפגיעה בסביבה הנגרמת מכריית חומרי גלם ולשימור משאבי טבע המצויים במחסור.

למדף הספרים נוספו בימים אלה שלושה דו"חות מחקר המעשירים אותנו בידע מעמיק ביישומי אפר פחם בטיוב קרקעות חקלאיות, במעטפת צנרת תת-קרקעית ובייצוב שבילי עפר. רשימה מלאה של כותרי ספריית אפר הפחם תוכלו לראות במדור "מידע כללי" באתר המנהלת.

מן השדה הבאנו עדות מצולמת לניסוי האמור לשנות סדרי בראשית.

ובקצרה נבקש להביא לידיעתכם שהאפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות, חדשות לבקרים.

בברכת "אפר תמיד",
עמרי לולב


4 מן השדה

ניסוי ניצול אפר פחם מרחף לשיפור חדירות למים לריסון נגר בקרקע לס בלימנים, בכתף ביתרים (עומר).

התמונות באדיבות דר' ניר עצמון, מכון וולקני.
פיזור האפר
פיזור האפר

הצנעת האפר
הצנעת האפר
 

3 ממדף הספרים

לאחרונה התקבלו דו"חות לסיכום עבודות שהוזמנו על ידי מנהלת אפר פחם או בהשתתפותה. ניתן לעיין בדו"חות בספריית המנהלת. להלן סקירה תמציתית של הדו"חות:

שימוש באפר פחם מרחף לשיפור תכונות של קרקעות חקלאיות - סיכום שנת מחקר ראשונה
מחקר שנערך ע"י שי בר ברטל בהנחיית פרופ' אורי מינגלגרין וחובריו מהמכון לקרקע, מים וסביבה במרכז וולקני, בחן תרומה אפשרית של אפר פחם מרחף לשיפור תכונות פיזיקליות של קרקעות: הגדלת פוריות קרקעות חוליות על ידי שיפור תאחיזת המים שלהן; מניעת היוצרות קרום, סחף, נגר והיסדקות בקרקעות לס; מניעת סידוק בקרקעות כבדות. סיכום המחקר משמש בסיס לניסויי שדה המבוצעים באתרים אחדים ברחבי הארץ: ברבדים (קרקע נתרנית), בבני דרום ( (כתמי חול) ובעומר (קרקע לס).

לעיון בתקציר סיכום המחקר - אפר פחם מרחף לשיפור תכונות קרקעות חקלאיות


ניסוי ייצוב קרקעות לדרכי עפר בפארק אילון - סיכום שנת מעקב ראשונה
במסגרת ניסוי מקדים בוצעו בפארק אילון, בהנחיית אדריכל ארז לוטן ודר רפי ירון, מספר קטעי מבחן לבחירה בהרכב תערובת מועדף לייצוב שבילי אופניים ונופש פעיל, מתוך מגוון חומרים (אגרגטים ומייצבים), בתוכם גם אפר פחם תחתית כאגרגט ואפר פחם מרחף כקשרן. הדו"ח מסכם שנת מעקב ראשונה לאחר עונת גשם ועונת יובש.

לעיון בתקציר סיכום המעקב - ניסוי ייצוב קרקעות לדרכי עפר בפארק אילון

פוטנציאל השימוש באפר פחם תחתית כמעטפת צנרת תת קרקעית - סקר ספרות
הסקירה שנערכה ע"י פרופ' אמריטוס נפתלי גלילי מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון בחנה את פוטנציאל השימוש באפר תחתית כחומר מילוי להנחת צנרת תת קרקעית בתשתיות מים, ביוב, ניקוז ותקשורת, תוך ניצול יתרונותיו היחסיים הנובעים מהרכבו המיוחד ותרומתו לחסכון במשאבי טבע ואנרגיה הנדרשים לעבודות תשתית ופיתוח.

לעיון בתקציר סקר הספרות

 

 

 

5בקצרה

  • חברת נתיבי היובל החלה להשתמש באפר פחם תחתית להקמת סוללות במחלף נס ציונה בכביש הרוחב 431. החברה כבר עשתה שימוש בכמות של כ- 170,000 טון אפר תחתית בהקמת סוללות במחלף עין הקורא - ראשון לציון.
  • ייצוב דרכי עפר למטיילים בגנים ציבוריים הולך ונעשה פופולארי יותר ויותר. בנוסף לפרויקט החלוצי בפארק אילון מתוכננות לביצוע בימים אלה דרכי עפר בשיטה זו בגני הנחלים ירקון ואלכסנדר.

8 ארכיון אפריתון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא

כניסה לארכיון

יצירת קשר

מנהלת אפר הפחם
P.O. Box 1912
רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
טלפון: 03-6257000
פקס': 03-6257001
אימייל: coalash@ncsc.co.il 
אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il
 

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם

להסרה מרשימה זו - לחצו כאן | להוספה לרשימת התפוצה - לחצו כאן