מנהלת אפר הפחם
גליון מס' 3 |   פברואר 2007  

אפריתון

2 פעולות פיתוח

בישיבתה מיום 4.1.07 החליטה המנהלת להמשיך קידום פיתוח שימושי אפר פחם בתחומי הפעולה הבאים:

אפר פחם תחתית כרפד לעופות וכסופג מזהמים בלשלשת מטילות
ניסויי שדה בלולים מסחריים במולדת ובבוסתן הגליל.

תקציר תיאור הניסויים
בהמשך לניסויים שנערכו בפקולטה לחקלאות ברחובות ובלולים אחדים ובהסתמך על לקחיהם יבוצעו שני ניסויים ביישומים שונים: רפד לעופות רבייה כבדה במולדת ותשתית סופגת מזהמים מתחת לכלובי מטילות קלות בבוסתן הגליל.

בניסוי קודם שנערך בלול פטם בשבי ציון התגלעו בעיות אחדות ביישום האפר כרפד (לחות בתחילה, אבק בהמשך) שבאו לביטוי במחצית הראשונה של תקופת פיטום המדגר. הניסוי במולדת אמור לבחון פתרונות לבעיות אלה. בניסוי בבוסתן הגליל יאומתו הערכות לפוטנציאל הסביבתי הגלום באפר במניעת זיהום קרקע ומי תהום שמקורו בלשלשת המטילות, אשר התקבלו בניסוי מצומצם קודם.

לעיון בתוכנית הניסוי

מפרט הנדסי/סביבתי לשימוש באפר פחם תחתית בייצוב דרכי עפר
הוספת פרק מתאים במפרט הכללי המחייב ביישומי אפר פחם בתשתיות.

תקציר תיאור העבודה
לאחרונה הולך ומתרחב הענין בשימוש באפר פחם תחתית כאגרגט בתערובת עפר לייצוב שבילים. בחינת יישום זה התבצעה במסגרת ניסוי שנערך בפארק אילון, בו נבדק מגוון גדול של תערובות בהרכב חומרים שונים. ממצאי הניסוי הצביעו על העדפת השימוש באפר תחתית.

ככל השימושים יש להכין גם לשימוש זה מפרט תנאים סביבתיים. בין השאר אמור המפרט להבטיח שיישום אפר פחם תחתית בטכנולוגיה זו בדרכים ובשבילים חשופים יהיה מותנה ביצירת חומר מלוכד שאיננו נשחק לאבק ואיננו מתפזר בסביבה.

לעיון בתוכנית העבודה

תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים בבטונים מתקדמים העשויים חומרי גלם מקומיים
סקר בדיקות קרינה בבטונים נפוצים, העשויים מחומרי גלם מקומיים, לרבות אפר פחם והמייצגים את תעשיית הבטון העתידית על פי תקני הבנייה העדכניים.

האגודה הישראלית של חצרני בטון מובאתקציר הרקע לסקר
הסקר, שיתבצע בשיתוף האגודה הישראלית של יצרני בטון מובא, אמור להעמיד במבחן הסבירות את הגרסה העדכנית של ת.י. 5098 - תכולת יסודות רדיואקטיביים במוצרי בנייה. בהתאם לשינויים שחלו בענף הבנייה בארץ ישקף הסקר תערובות בטון בהרכב חומרי גלם עשירים יחסית לעבר ביסודות רדיואקטיביים: חצץ מהמחצבות הדולומיטיות הראשיות הממוקמות במרכזי הביקוש העקריים בארץ; חול רותם המהווה החלופה המקומית המשמעותית לחול הדיונות המסורתי; צמנט המיוצר מסל חומרים רחב מבעבר; אפר פחם המחליף חול וצמנט כאחת.

לעיון בתוכנית הסקר
לעיון בדברי הסבר לתקן
 


מה בגליון:


1 משולחן העורך
2 פעולות פיתוח
3 ממדף הספרים
4
באהלה של תורה
5 בכור ההיתוך
6 בקצרה
7 מנהלת אפר הפחם
8 יצירת קשר


1
משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם.

והנהו לפניכם אפריתון השלישי לבית מנהלת אפר פחם.

הפעם נעדכן אתכם בהחלטות מנהלת אפר פחם להמשיך ולקדם פיתוח יישום אפר פחם תחתית כרפד לעופות וכסופג מזהמים בלשלשת מטילות, להכין מפרט הנדסי/סביבתי לשימוש באפר פחם תחתית בייצוב דרכי עפר ולהשתתף בעריכת סקר על תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים בבטונים מתקדמים העשויים חומרי גלם מקומיים.

למדף הספרים נוספו בימים אלה דו"חות המעשירים אותנו בידע מעמיק ביישום אפר פחם בייצוב בוצת שפכים עירונית לשימוש בחקלאות וכן כמצע גידול עירית. ניתן לעיין ברשימה המלאה של כותרי ספריית אפר הפחם במדור "מידע כללי" באתר המנהלת.

באוהלה של תורה מנצים פרחי מחקר בניסוי גידול תבלינים על מצע אפר פחם תחתית בחממה האקולוגית עין שמר.

מכור ההיתוך יצקנו הוכחות למעשים - מוצרי זכוכית קרמית המיוצרים במעבדת הפיתוח של גלססרקס.

ובקצרה נשוב ונעדכן שהאפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות, חדשות לבקרים.

בברכת "אפר תמיד",
עמרי לולב


5 בכור ההיתוך

גלססרקס, חברת הזנק ישראלית, בניצוחם של אלכסנדר וסוטלנה רייכל, פיתחה תהליך לייצור מוצרי זכוכית קרמית למגוון יעודים, המבוססים בעיקרם על אפר פחם. מקצתם לפניכם:

תנור היתוךתנור היתוך

אפודי מגן

אפודי מגן

כיור רחצה

כיור רחצה
רעפים
רעפים

אריחי קרמיקהאריחי קרמיקה

3 ממדף הספרים

לאחרונה התקבלו דו"חות לסיכום עבודות שהוזמנו על ידי מנהלת אפר פחם. ניתן לעיין בדו"חות בספריית המנהלת. להלן סקירה תמציתית של הדו"חות:

מרכז וולקני לחקר החקלאותייצוב בוצת שפכים עירונית לשימוש בחקלאות - שנת מחקר ראשונה
מחקר שנערך ע"י דר' פנחס פיין וחובריו מהמכון למדעי הקרקע, המים והסביבה במרכז וולקני לחקר החקלאות. במסגרת הכנות השפד"ן לטיפול בבוצת השפכים, נבחנת החלופה של ייצוב הבוצה בסיד (במ"ס) בטכנולוגיית N-VIRO הגורמת בעזרת תוספים מתאימים לעיקור הבוצה מהפטוגנים ולהכשרתה כדשן לחקלאות בדרגה א' (גידולים אכילים לבני אדם). תכשירי בוצה מיוצבת בסיד (במ"ס) הוכנו מבוצות מבית-שמש או אשדוד בתערובות עם סיד חי או CKD ועם אפר פחם מרחף או חרסיות כמלאנים. כל התערובות עמדו בתקן הישראלי למתכות כבדות ובדרישות בוצה סוג א'. שלושה ניסויי שדה (חיטה ותפו"א, בשלחין) בבמ"ס על בסיס אפר פחם מצויים בביצוע.

לעיון בתקציר סיכום המחקר

מו''פ חוות עדן בבית שאן

שימוש באפר פחם תחתית גס כמצע לגידול עירית
ניסוי שנערך ע"י רחל (רוחי) רבינוביץ' וחבריה במו"פ חוות עדן בבית שאן, שמטרתו לבחון את התאמת אפר פחם תחתית (המקטע הגס, לאחר ניפוי) לשמש כמצע מנותק לגידול עירית, בהשוואה למצע טוף 0-8M  . לא נמצא שיש להבדל בין המצעים השפעה על כמות היבול ועל איכותו. כמו כן נמצא כי קליטת מתכות כבדות ויסודות רדיואקטיביים בעירית הגדלה על אפר פחם דומה ביותר לקליטתם בעירית הגדלה על טוף, ובשני המצעים נופלת בהרבה מהרמה המכסימלית המותרת בעירית.

לעיון בתקציר סיכום הניסוי

4 באהלה של תורה

החממהשתי עבודות בגרות ברמת 5 יחידות הוכנו ע"י תלמידות המשתלמות בחממה האקולוגית בעין שמר, בליווי ענבל הגלעדי:

השפעת הרכבים שונים של מצעי אפר פחם וקומפוסט על התפתחות צמח הטרגון
עבודה שבוצעה ע"י מנאל חוסין עתאמנה תלמידת כיתה י"ב בביה"ס התיכון למדע וטכנולוגיה בבאקה אלגרביה, בהנחיית דר' חסן אג'בריה, בחנה שילוב בין המקטע הדק (ריפודית) של אפר פחם התחתית למקטע הגס (מצעית) ביחסים כמותיים שונים, לשימוש כמצע גידול.

לעיון בתקציר סיכום העבודה

בחינת השפעת הוספת קומפוסט בוצה וקומפוסט מפרדה למצע אפר הפחם על התפתחות צמח הטרגון
עבודה שבוצעה ע"י מונה עתאמנה תלמידת כיתה י"ב בביה"ס התיכון עתיד "אלאהליה" באום אל פחם, בהנחיית דר' חסן אג'בריה, בחנה את השימוש באפר הפחם בשילוב קומפוסט בוצה, לעומת השימוש באפר הפחם בשילוב קומפוסט מפרדה במצעי גידול חקלאיים.

לעיון בתקציר סיכום העבודה
 

6בקצרה

  • בעקבות ממצאי מחקר מקיף שנערך בטכניון בהנחיית אינג' שמואל גפן החלה איזוטופ בעבודה מכינה, בשיתוף המועצה האזורית שפיר, לבחינת השימוש באפר פחם מרחף בתערובת עם חרסית לאיטום מוקדי בעירה במסגרת שיקום אתר הפסולת כרמון.
  • במסגרת חידוש ריבוד האספלט בכביש 91 (גשר בנות יעקב - עין זיון) נעשה שימוש באספלט בזלת המכיל אגרגט בזלת ואפר פחם מרחף כמלאן, מתוצרת מחצבות כנרת. ממצאי בקרת האיכות עומדים בדרישות מע"צ בדומה לתערובת אספלט בזלת-גיר רגילה.
     

8 ארכיון אפריתון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא

כניסה לארכיון

יצירת קשר

· מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
· אימייל: coalash@ncsc.co.il 
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il
 

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם

להסרה מרשימה זו - לחצו כאן | להוספה לרשימת התפוצה - לחצו כאן