מנהלת אפר הפחם

גליון מס' 4    |   יוני 2007

 

אפריתון

2 פעולות פיתוח

בישיבותיה במרץ ובמאי 2007 החליטה המנהלת להמשיך קידום פיתוח שימושי אפר פחם בתחומי הפעולה הבאים:

אפר פחם תחתית דק כמחליף חול בתערובות אספלט
בביצוע המבדקה לבנין ותשתית בהנחיית פרופ' אילן ישי.

תקציר תיאור תוכנית הפיתוח
במסגרת פיתוח שימושים לאפר התחתית הדק, המתקבל כשארית ניפוי המקטע הגס לחקלאות, נבחנת אפשרות ניצולו כמחליף חלקי לאגרגט טבעי ולמלאן בתערובות אספלט.

חקירה מקדמית שנערכה ע"י פרופ' אילן ישי בהזמנת המנהלת במכון לחקר התחבורה בטכניון כללה בדיקות אינדיקטיביות תקניות ומערכות מרשל מלאות בתערובות אספלטיות המכילות אפר פחם תחתית דק, בהשוואה לתערובת המכילה אגרגטים מינראליים רגילים. החקירה העלתה כי התערובות שנבחנו דומות בתכונותיהן לתערובת הבקרה, אם כי נחותות במעט בחלק מהפרמטרים, אולם מצטיינות בערכי החוזק ובשדרוג כושר הקיים של האספלט.

מעבר לשלבים מעשיים ביישום הנדסי מחייב אימות תוצאות אלה בחקירה מורכבת יותר בה ייבחנו הממצאים בתחום רחב יותר של חומרים ורמות ניסוי של הפרמטרים והמשתנים השונים, במגמה לבחון הגדלת חלקו של האפר בתערובת כחבילת תחלופה הן לחול והן למלאן. זאת כדי למצות את כדאיות השימוש באפר במפעלים המרוחקים ממחצבות פעילות.

לעיון בתוכנית הפיתוח

סקר ספרות בטון עתיר אפר פחם מרחף
בהנחיית פרופ' ארנון בנטור במכון הלאומי לחקר הבנייה.

תקציר תיאור העבודה
מאמצע שנות ה-80 של המאה ה-20 התחיל השימוש בשיעורים גבוהים של אפר פחם בבטון קונסטרוקטיבי. המחקרים שבוצעו במקומות אחדים בעולם הראו בבירור שבטון עם תכולה גבוהה של אפר פחם בעל אפיונים מסוימים מצטיין בתכונות רבות מעולות הן בחוזק לחיצה גבוה במיוחד והן במניעת חדירת כלורידים ומאפשר שיעורי החלפת צמנט גבוהים. פיתוח זה מקבל חיזוק מהמגמה העולמית לקנוס תהליכים תעשייתיים הגורמים לפליטת CO2 שתביא להתייקרות הצמנט וליצירת תמריץ עסקי להגדלת שיעור האפר כמחליף צמנט בבטון.

סקר הספרות מיועד להכין את תשתית הידע למחקר ולמקד אותו בתנאי הסביבה וחומרי הגלם המאפיינים את ישראל. בהתבסס על סקר הספרות תבוצע סדרת בדיקות מקדמיות לגיבוש מפורט של שאלות המחקר ומבחניו.

לעיון בתוכנית סקר הספרות


מה בגליון:


1 משולחן העורך
2 פעולות פיתוח
3 חיים עם הסביבה
4
מן העולם
5 במבט פנימה
6 בקצרה
7 מנהלת אפר הפחם
8 יצירת קשר


1
משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם.

והנהו לפניכם אפריתון הרביעי לבית מנהלת אפר פחם.

הפעם נעדכן אתכם בהחלטות מנהלת אפר פחם להמשיך ולקדם פיתוח יישום אפר פחם תחתית דק כמחליף חול בתערובות אספלט, לערוך סקר ספרות על בטון עתיר אפר פחם כהכנה למחקר מקדמי בנושא זה. כמו כן החליטה המנהלת לבצע תצפית שלישית של ניטור חידור מים בסוללת אפר מרחף במסגרת בחינת התנאים הסביבתיים ליישומי אפר בתשתיות.

מן העולם צירפנו בימים אלה לספריית המנהלת דו"ח על פיתוח מחזור אספלט בעזרת אפר פחם מרחף בהיגוי חוקרים מאוניברסיטת OSU באוהיו ארה"ב. ניתן לעיין ברשימה המלאה של כותרי ספריית אפר הפחם במדור "מידע כללי" באתר המנהלת.

במבט פנימה נצפה במראות שרק עין מעמיקה חדור תבחין בהם: גרגרי אפר פחם מבעד למיקרוסקופ האלקטרוני.

ובקצרה נשוב ונעדכן שהאפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות, חדשות לבקרים.

בברכת "אפר תמיד",
עמרי לולב


5 במבט פנימה

תצפית מקרוב בעזרת המיקרוסקופ האלקטרוני חושפת את צורתו הכדורית של גרגר אפר הפחם המרחף וצורת
התלכיד של גרגר אפר התחתית. לצורות אלו ולתכונות הפיסיקליות הנגזרות מהן מיוחסות רבות מהתועלות של האפר בשימושיו. תמונות אופייניות של אפר מרחף ותחתית לפניכם:

אפר מרחף
אפר תחתית


3 חיים עם הסביבה

ניטור למעקב אחר שינויים בקצב חידור מים בסוללת כביש הבנויה מאפר מרחף
בביצוע פרופ' רמי קרן מהמכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני.

תקציר תיאור הניטור
התנאים הסביבתיים לשימוש באפר פחם מרחף בסלילת כבישים ושימושים דומים נקבעו בהנחת המקרה המחמיר של המסה מירבית של המזהמים באפר, שטיפתם מסוללת האפר, מעברם המיידי בקרקע והצטברותם במי התהום בפוטנציאל הכמותי המלא של האפר המצוי בסוללה. הנחה זו, שהיא בלתי סבירה בעליל לדעת כל המומחים, היא בלתי נמנעת במצב הידע הנוכחי בהעדר הבנת תהליכים וכלי מדידה. בדיקות ראשוניות הצביעו על נטיית סוללת אפר מרחף מהודקת היטב להאטם למעבר מים כתוצאה מתהליכים כימיים המתרחשים בה לאורך זמן. במטרה לבסס ממצאים אלה ולהעריך את מהירות תהליכי ההאטמות כדי שניתן יהיה להסתמך עליהם בקביעת תנאים סביבתיים סבירים יותר לסלילה באפר, הוחלט להמשיך ולערוך בדיקות חדירות בתצפיות חוזרות לאורך שנים אחדות בסוללת אפר בכביש מתחילת הקמתה.

לעיון בתכנית הניטור

4 מן העולם

שימוש באפר פחם מרחף במחזור אספלט
לאחרונה התקבל דו"ח מאוניברסיטת OSU באוהיו, ארה"ב על מחקר וניסוי שדה שנערכו בהוספת אפר מרחף כמוסף צמנטי לתערובת אספלט במחזור עמוק לחידוש כבישים באזורים המתפתחים ביותר של אוהיו.

מטרת המחקר היתה להדגים את היעילות שבשימוש אפר מרחף מטיפוס F בצירוף סיד או אבק כבשני סיד בתשתיות אספלט, תוך שימוש בשיטת המחזור FDR -
Full Depth Reclamation.

בדיקות הניטור במקטעי הבוחן שכללו בדיקות עומס, לחץ, הטייה אנכית ורמת חילחול בשכבת אספלט פני השטח ומצע הבסיס מתחת, הראו על עלייה במודול האלסטיות של מצע הבסיס שהכיל כאמור את האפר המרחף עם הסיד לפי שיטת ה-FDR, ומודול אלסטיות דומה לזה של מצעי הבסיס שהכילו צמנט וצמנט עם אמולסיה בלבד.

ממצאי המחקר החיוביים בנוגע לתרומת השימוש באפר הפחם המרחף לתחזוק התשתית התחבורתית, מאפשרים חיסכון כספי משמעותי בהשוואה  לעלויות הסלילה הכרוכות בהסרת תשתית ישנה לקויה והקמת תשתית חדשה במקומה. בנוסף, לשימוש באפר המרחף כמחליף צמנט יש יתרון סביבתי, הבא לידי ביטוי בהקטנה משמעותית בפליטת הפחמן הדו חמצני (גז חממה), המתקבל כתוצר לוואי בייצור צמנט.

לעיון בתקציר המלא

6בקצרה

  • בעקבות הצלחת ייצוב דרכי עפר, בתערובת המכילה אפר פחם תחתית כאגרגט, למטרות נופש פעיל בפארק אילון מיושמת שיטה זו גם בדרך לאורך נחל אלכסנדר במסגרת שיקומו כפארק למטיילים.

  • טוב מראה עיניים

  • ביום עיון בערבה שהוקדש להצגת השימוש באפר פחם תחתית גס כמצע גידול צמחים בהנחיית פרופ' יונה חן מהפקולטה לחקלאות השתתפו מגדלים רבים המתכננים הרחבת שטחי גידול הירקות השנה. אחדים מהמגדלים החליטו להעדיף את האפר על המצעים המקובלים האחרים בזכות איכותו האגרונומית המוכחת ומחירו התחרותי.

  • לעיון במודעת יום העיון ובתקציר מידע

7 ארכיון אפריתון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא

כניסה לארכיון

יצירת קשר

· מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
· אימייל: coalash@ncsc.co.il 
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם

להסרה מרשימה זו - לחצו כאן | להוספה לרשימת התפוצה - לחצו כאן