מנהלת אפר הפחם
גליון מס' 6    |   אוקטובר 2007  

אפריתון

2 פיתוח שימושים

בוצת שפכים מיוצבת בסיד ואפר מרחף (במס"א) לשימוש חקלאי
מחקר המשך להשלמת רישוי הבמס"א וליישומה בתצפיות שדה בביצוע דר' פנחס פיין וחובריו מהמכון למדעי הקרקע, המים והסביבה במרכז וולקני לחקר החקלאות.

תקציר תיאור המחקר
המחקר מתבצע במסגרת ההערכות להפעלת מתקן ניסוי לייצור במס"א בשיטת N-Viro האמריקאית בשפד"ן. במסגרת זו תושלם בדיקת ריכוזי יסודות קורט מזהמים בצמחים הגדלים על קרקע המועשרת בבמס"א וכן תחלנה תצפיות שדה רב שנתיות בהתבסס על לקחי המחקר הראשוני (פנחס פיין וחובריו – ממדף הספרים אפריתון 3, פברואר 2007) שהתבצע במרכז וולקני ובחלקות שדה אחדות.

לעיון בדברי רקע
לעיון בתוכנית המחקר

גידול צמחים על מצע אפר תחתית
ניסויי שדה במסגרת הרחבת החשיפה של מגדלים לאפשרות השימוש באפר תחתית כמצע גידול איכותי לצמחים.

תקציר תיאור הניסויים
במו"פ בקעת הירדן – ניסוי השוואתי רב שנתי של גידול פלפל על מצעים שונים (אפר, פרלייט, טוף) בכלי קיבול שונים (שרוולים, מיכלים) בהמשך לניסוי ראשוני שהצביע על יתרון אפשרי של שרוולים על מיכלים ועל יתרון מסוים של אפר על המצעים האחרים.

לעיון בתוכנית הניסוי

במו"פ ערבה – ניסוי השוואתי של גידול פלפל במשק מודל על מצעים שונים (אפר, פרלייט, טוף) במטרה להשיג אופטימיזציה בחסכון ובייעול השימוש במים המלוחים המקומיים ובדשן, בתנאי מחסור בחול לציפוי שטחים חקלאיים חדשים.

בחממה האקולוגית עין שמר – ניסוי השוואתי של גידול כלנית על מצעי אפר וטוף. הניסוי מתבצע במסגרת עבודות בגרות של תלמידי מגמות ביולוגיות בבתי ספר בסביבת עמק חפר, בליווי מדריכי שה"מ במשרד החקלאות.

לעיון בתוכנית הניסוי


מה בגליון:

1 משולחן העורך
2 פיתוח שימושים
3 האתגר הסביבתי
4 ממדף הספרים
5 הפתעה הפתעה - שחור הוא ירוק
6 בקצרה
7 ארכיון אפריתון
8 מנהלת אפר הפחם
9 יצירת קשר

1 משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם.

בתקווה שאתם עדיין צופים ברשת, הריהו לפניכם אפריתון השישי לבית מנהלת אפר הפחם.

הפעם נעדכן אתכם בהחלטות המנהלת להמשיך לפתח ולקדם ניצול אפר פחם מרחף כמלאן וכמייצב בוצת שפכים עירונית ליעודים חקלאיים ואפר פחם תחתית כמצע גידול צמחים.

עם האתגר הסביבתי נתמודד בעזרת ניטור אבק אפר מרחף במטרה להתאים את הגדרתו למקובל בעולם כאבק בלתי מזיק.

למדף הספרים הוספנו מדריכים הנדסיים לניצול מועיל של האפר בבנייה ובסלילה, למומחים ולסקרנים כאחת.

בפינת ההפתעות מצאנו שאף שאפר שחור הוא יפה, הוא יפה עוד יותר בכסות ירוקה האוהבת אותו במיוחד.

ובקצרה נשוב ונעדכן שהאפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות, חדשות לבקרים.

בברכת "אפר תמיד",
עמרי לולב


5 הפתעה הפתעה – שחור הוא ירוק
(*ראה הערת המערכת בהמשך)

השיטה המכחילה מצאה בסוללת אפר התחתית בנתיב היציאה בשדרות ברלב באשקלון (חיבור אזור התעשייה הדרומי עם כביש ארצי מס' 4) מצע גידול מושלם לרווחתה. האפר במדרון הסוללה נשאר חשוף ברובו, בניגוד לדרישות המפרט. אולם בחורף אחד (2006 – 2007), בזכות תכונותיו הידידותיות של אפר התחתית כמצע לצמחים, הלבישה השיטה את הסוללה בכסות ירוקה, המתנשאת מעל לגובה אדם ומבטיחה את יציבות המדרון. מראה הסוללה לפני הכיבוש ולאחריו לפניכם:


מראה הסוללה בחורף 2006


גלימת ירק על מדרון הסוללה בקיץ 2007

הערת המערכת
בעקבות הערות קוראים מבקשת המנהלת להבהיר כי אמנם זו "לא ממש חוכמה" ששיטה כחלחלה, פולש זר ושתלטן, תצמח לה על בית גדול בתולי כאפר פחם תחתית, כמו גם על חומרים פחותים באיכותם בהרבה. אולם גם להצהיר, שלא אנחנו בחרנו בה אלא היא באפר הפחם וכנראה שהיא "יודעת" עליו באופן טבעי דבר מה שאנחנו היינו צריכים להשקיע מאמצי מחקר לרוב כדי לגלותו.

אם אמנם יפעלו הרשויות לסלק את השיטה הלזו מארצנו, תשמח מנהלת אפר הפחם לתת את ידה למערכה כדי שלא אפר הפחם יעמוד בדרכן

3 האתגר הסביבתי

אפיון והגדרת אפר מרחף בקריטריונים של תקנות אבק
ניטור אבק אפר מרחף ע"י חברת טבת וביצוע אנליזת סיליקה גבישית חופשית במדגמי האבק במעבדה מתמחה בארה"ב.

תקציר תיאור הניטור
אפר פחם מרחף מוגדר בישראל כ"אבק מזיק" עקב תכולת הסיליקה הגבישית חופשית (קוורץ) שבו. בהתבסס על מחקרים שנערכו בעולם ניתן להגדיר את אבק האפר המרחף כאבק מטריד או כחלקיקים בלתי מסווגים. סקר ספרות נרחב שערך דר' אשר פרדו, בהיותו מנהל האגף לגהות סביבתית ותעסוקתית במכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית, על ההיבטים הגהותיים של החשיפה לאבק אפר פחם וכן עדכון מקיף שלו שנערך במחצית השנייה של 2006 ע"י פיליפ גולדברג מטיל ספק, בהתבסס על הגישה המקובלת בעולם, בהגדרת אפר מרחף כאבק מזיק. מטרת הניטור היא לבחון אפשרות הגדרת אפר מרחף בישראל כאבק מטריד (בלתי מזיק) כמקובל בעולם.

לעיון בתוכנית הניטור
 

4 ממדף הספרים

אפר הפחם מנוצל היום רובו ככולו בענפי ההנדסה האזרחית – בנייה וסלילה (מבט היסטורי צופה עתיד – אפריתון 5, אוגוסט 2007), כמקובל ברחבי העולם. הידע המקצועי הנדרש ליישום מיטבי של האפר בשימושים אלה, המבוסס על מקורות המידע הפתוחים בעולם, על מחקרי המנהלת ועל הנסיון המצטבר במשק, זמין היום במתכונת ידידותית ובאריזה נוחה, לך – המשתמש המקצוען השואף "לטוב יותר" וגם לך – הסקרן הבלתי נלאה המבקש להבין "מהיכן צומחות הרגליים ועד לאן הן מגיעות" (לכם, גם לכן):

מדריך שימושי אפר פחם במוצרי בנייה
מדריך הנדסי המתאר במפורט את מגוון אפשרויות השימוש באפר פחם במוצרי בנייה, נערך ע"י אינג' גדעון אירוס בסיוע פרופ' דן רבינא.

תיאור המדריך
המדריך מתאר את תכונות האפר לסוגיו בהקשר לניצולו כחומר גלם בייצור בטון ומוצרי בנייה שונים ותרומתו הייחודית למוצרים, מפרט את טכנולוגיות הייצור למיניהן וסוקר את התקנים ודרישותיהם. המדריך יכול לשמש כלי מסייע למתכננים, ליצרנים ולטכנולוגים של מוצרי בנייה המעוניינים לעשות שימוש באפר פחם.

לעיון בתיאור תכני המדריך
לעיון במדריך המלא

מדריך שימושי אפר פחם בסלילה
מדריך הנדסי המתאר במפורט את מגוון אפשרויות השימוש באפר פחם בסלילה, נערך ע"י דר' מריו הופמן ממשרד יונה.

תיאור המדריך
המדריך מתאר את תכונות האפר לסוגיו בהקשר לניצולו הן כחומר מילוי מבני בסוללות והן כחומר גלם במוצרי סלילה שונים, מפרט את שיטות העבודה למיניהן וסוקר את המפרטים ודרישותיהם. המדריך יכול לשמש כלי מסייע למתכננים, לקבלנים ולמפקחים המבקשים לנצל את האפר בפרויקטים באחריותם.

לעיון בתיאור תכני מדריך
לעיון במדריך המלא
 

6 בקצרה

חברת בזק המעתיקה את קו התקשורת לאורך כביש 1 לקראת הקמת מסלול הכניסה המהיר לתל אביב, משתמשת באפר תחתית דק, המתקבל בניפוי אפר תחתית גולמי למקטעי גודל שונים, כמחליף חול במעטפת הכבל בתעלה החדשה. חברת החשמל משתמשת באפר פחם תחתית דק כמעטפת לצנרת מי קירור במסגרת הקמת התוספת הקיטורית לטורבינות הגז באתרי תחנות הכח גזר ואלון תבור.

7 ארכיון אפריתון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא

כניסה לארכיון

יצירת קשר

·
מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
·
אימייל: coalash@ncsc.co.il 
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם

להסרה מרשימה זו - לחצו כאן | להוספה לרשימת התפוצה - לחצו כאן