מנהלת אפר הפחם
גליון מס' 7    |   דצמבר 2007  

אפריתון

2 צעד נוסף קדימה

המשך קידום ופיתוח שימושי אפר פחם

תוכנית העבודה של מנהלת אפר הפחם בשנת התקציב 2008 מתמקדת ביעדים העקריים הבאים:

  • השלמת ניסוח התנאים הסביבתיים במגוון השימושים ומיסודם;
  • העמקת וביסוס הידע הנדרש להשבחת ניצול האפר בשימושים קיימים ובאלה הנמצאים בפיתוח;
  • הערכות לגידול בכמויות האפר הצפוי עם הקמת יחידות ייצור חשמל פחמיות חדשות במהלך העשור הבא;
  • בחינת פתרונות למניעת פגיעה באיכות האפר הצפויה כתוצאה מהסבת מערכות שריפת הפחם ביחידות ייצור קיימות לטכנולוגיית Low NOx, המיועדת להפחית פליטת תחמוצות חנקן לאויר, המתוכננת לביצוע במהלך 5 השנים הקרובות.

לעיון בעיקרי תוכנית העבודה
עקרונות תוכנית העבודה
יעדי העבודה
תיאור העבודות

המעוניינים לבחון אפשרות לתרום לעבודת המנהלת מוזמנים לענות ל"קול קורא"


מה בגליון:

1 משולחן העורך
2 צעד נוסף קדימה
3 האתגר הסביבתי
4 האפר להגנת הסביבה
5 מפתיע אבל בדוק
6 דרך צלחה
7 בקצרה
8 ארכיון אפריתון
9 מנהלת אפר הפחם
10 יצירת קשר

1   משולחן העורך

לכל "ידידי האפר" באשר הם.
כרוח סובב סובב האפר ועל סביבותיו שב  – עם אפריתון השביעי בשושלת לבית מנהלת אפר הפחם.

הפעם נציג בפניכם את תוכנית העבודה לשנת 2008 להמשך קידום ופיתוח השימושים בתנאים עתידיים, אשר ילכו ויעשו מורכבים ומאתגרים יותר ויותר.

עם האתגר הסביבתי נתמודד במסגרת תוכנית מקיפה לשדרוג והשלמת התנאים הסביבתיים לשימושי אפר פחם בהתבסס על לקחי הסדנא הבינלאומית שערכנו לפני כשנתיים ואשר תכניה המקצועיים הועלו לאחרונה באתר המנהלת.

כתרומה לסביבה נסייע בבחינת האפשרות לקבע פסולות רדיואקטיביות ולמנוע את נזקיהן הפוטנציאליים בעזרת אפר פחם.

את הדעה הקדומה על הסיכון לכאורה בהגדלת החשיפה לקרינה הכרוכה בשימוש באפר פחם בתשתיות נפריך בעזרת ממצאי בדיקות שדה המצביעים דוקא על הפחתת החשיפה לקרינה בתשתית הבנויה על אפר בהשוואה לקרקע טבעית.

נברך בדרך צלחה את חברת כביש חוצה ישראל ולנוסעים בכביש 6 לרגל פתיחת קטע 19 הבנוי בחלקו על אפר.

ובקצרה נשוב ונעדכן שהאפר, כחיים עצמם, ממשיך לזרום ולהעמיד בפנינו אתגרים והזדמנויות, חדשות לבקרים.

בברכת "אפר תמיד",
עמרי לולב


6 דרך צלחה

מנהלת אפר פחם מברכת את חברת כביש חוצה ישראל וכל השותפים למלאכת סלילת כביש 6 לרגל פתיחת קטע 19 (שורק – קרית-גת) בימים אלה. ולנוסעים בכביש – נסיעה בטוחה על תשתית איתנה: למעלה מ- 350,000 טונה אפר פחם המשמשים כמילוי מבני איכותי בקטעי משנה אחדים, המצטרפים לכ-370,000 טונה שקדמו להם במחלפי הכביש ניצני עוז, בקה אל גרביה ושורק. ביקשנו לברך ויצאנו מתברכים.


קטע 19 – מראה מגשר הפרגולה


מחלף ניצני עוז - עיבוד שכבת האפר


מחלף ניצני עוז - תפירת מעטפת הקרקע לגרעין האפר

למבקשים מידע נוסף על ניצול אפר פחם בסלילה ובתשתיות

7 בקצרה

נזמין אתכם לבקר באתר מנהלת אפר הפחם המחודש וליהנות מאפשרויות הגישה הנוחות למידע המסקרן, כך לפחות לעניות דעתנו, המצוי בו בשפע למענכם. נסו ולא תתחרטו!


 

3 האתגר הסביבתי

תוכנית פעולה להשלמת ניסוח התנאים הסביבתיים לשימושי אפר פחם

מגוון שימושי אפר הפחם מיושמים היום במסגרת תנאים סביבתיים מחמירי יתר שנקבעו כתנאי פתיחה בתחילת תהליך הסבת האפר מפסולת למשאב לפני כ- 10 שנים, על יסוד הידע שהיה מצוי בידינו אז. מנהלת אפר הפחם לקחה על עצמה לגבש הצעה התואמת את הידע המתקדם הנוכחי בתחום זה בארץ ובעולם.

כצעד מכין ערכה המנהלת בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה סדנא אשר הוקדשה לדיון על ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים הכרוכים בשימושי אפר פחם. בסדנא לקחו חלק מומחים מהארץ ומחו"ל העוסקים שנים רבות בחקר ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של שימושי האפר. הסדנא התמקדה בנושאים הבאים:

  • קריטריונים סביבתיים ושיטות בדיקה ובקרה בשימושים,
  • תנאי גהות תעסוקתית בעבודה עם אפר פחם
  • תקינה סביבתית לשימושי אפר פחם

חומר הרקע המקצועי של הסדנא, שהתקיימה בשנת 2005, הועלה לאחרונה לאתר מנהלת אפר הפחם.

לעיון בתקצירי ההרצאות, במצגות ובקורות החיים של המרצים (באנגלית)

בהתבסס על לקחי הסדנא פועלת המנהלת במסגרת תוכנית עבודה המיועדת למצות את הידע שהצטבר וזה שיש להשלימו, לכלל הנחיות ותנאים סביבתיים המאפשרים שימוש מועיל סביר, כלכלית וסביבתית, ביישומי האפר למיניהם, המעוגן במציאות טבע הארץ.

לעיון בעיקרי מסגרת העבודה
 

4 האפר להגנת הסביבה

קיבוע פסולת רדיואקטיבית בעזרת אפר פחם מרחף

מחקר גישוש, בהנחיית פרופ' חיים כהן ובהשתתפות גיורא שגב במרכז האוניברסיטאי באריאל, לבחינת אפשרות ניצול תכונות האפר המרחף כפוצולן וכמלאן לקיבוע פסולות רדיואקטיביות, ברמות קרינה נמוכות עד בינוניות, בגופים ממוצקים.

תקציר תיאור הפיתוח

פרופ' חיים כהן עוסק מזה שנים רבות בפיתוח השימוש באפר פחם מרחף כריאגנט לסתירה וקיבוע של בוצות תעשייתיות מסוכנות, בהתבסס על תכונותיו הייחודיות של האפר (הגבה בסיסית, שטח פנים גדול, אופיין ספיחה
יעיל). מטרת הפיתוח לחסוך בהוצאות הגבוהות הכרוכות בטיפול בשיטות המקובלות בפסולות אלה (עד כדי 1,000 $ לטונה בוצה). תוצר הקיבוע אמור לעמוד בדרישות הריכוזים המרביים הנשטפים לסביבה והוא ניתן למיצוק, בזכות תכונות האפר, כמחליף חלקי של החול בתערובות בטון.

מסקר ספרות מקדמי שנערך לבקשת המנהלת עולה כי התהליכים הנחקרים והמוצעים בכל הפרסומים לטיפול בשפכים רדיואקטיביים ובפסולות רדיואקטיביות מוצקות דומים לתהליכים המוצעים במחקר, אולם לא נמצאה עבודה רצינית שדנה בשימוש ישיר של אפר פחם כריאגנט קיבוע.

הפרויקט ישמש מסגרת להדרכת סטודנטים בשלב מתקדם של תואר ראשון בהנדסה כימית ובכימיה, וכן סטודנטים לתואר שני במחלקה לכימיה ביולוגית.

לעיון בהצעת המחקר
 

5 מפתיע אבל בדוק

תרומת אפר פחם להפחתת שפיעת רדון מתשתית לבנייה

קיבוץ זיקים השתמש באפר פחם תחתית כתשתית לפיתוח ובנייה בשטחים פגועים שחייבו שיקום סביבתי. מתוך 4.5 מ' שנדרשו להגבהת פני השטח, 3 מ' נבנו מאפר פחם כחומר מילוי מבני איכותי, 1 – 1.5 מ' עליונים נבנו כשכבת כיסוי מאדמה כורכר מקומית.

בדיקה שנערכה ע"י המשרד להגנת הסביבה מצאה ששכבת הכורכר העליונה גרמה כצפוי להנחתת קרינת הגאמא מאפר הפחם לרמת הרקע המקומית. כלומר ביטלה את השפעת הריכוז הגבוה יחסית של יסודות רדיואקטיביים המצויים באפר בהשוואה לריכוזם בקרקע המקומית. אולם "ההפתעה" חיכתה במדידת שפיעת הרדון מפני השטח – קצב שפיעת הרדון באזור בו הונח אפר פחם בשכבת הבסיס פחת בלמעלה מפי 2 בהשוואה לשטח טבעי סמוך, זאת משום שקצב השפיעה מאפר נמוך פי 4 – 5 מהקצב בקרקע הסביבה, למרות שריכוז הרדיום באפר גבוה פי 14 – 18 מזה שבקרקע. ההסבר לתופעה נעוץ במבנה הזכוכיתי של גרגרי האפר הכולא את גז הרדון בתוך החומר ומונע את שחרורו לסביבה טרם דעיכתו.

בחשבון כולל תרם האפר המכוסה בשכבת כורכר להפחתה ברמת הקרינה בהשוואה לסביבה הטבעית (למעשה – לרמת הקרינה מכורכר, שהיא מן הנמוכות בקרקעות הארץ). אולם תרומתו המשמעותית התבטאה בהפחתת הסיכון להצטברות רדון במבנים הבנויים על תשתית האפר בהשוואה לתשתית הקרקע המקומית.

לעיון בדו"ח הבדיקה
טוב מראה עיניים

 

8 ארכיון אפריתון

העיתון המקוון, המופץ ע"י מנהלת אפר הפחם מעת לעת, מספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם ומדווח על פעולות המנהלת ועל מחקרים המתבצעים ביוזמתה לקידום ניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא

כניסה לארכיון

יצירת קשר

·
מנהלת אפר הפחם
· רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
· טלפון: 03-6257000
· פקס': 03-6257001
·
דוא"ל: coalash@ncsc.co.il 
· אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר פחם היא גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (לימים המשרד לתשתיות לאומיות) בשיתוף משרדי איכות (הגנת) הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי במחזור מועיל וידידותי לסביבה של האפר הנוצר בתחנות הכח הפחמיות.

אתר אינטרנט: www.coal-ash.co.il

זכויות יוצרים © מנהלת אפר הפחם

להסרה מרשימה זו - לחצו כאן | להוספה לרשימת התפוצה - לחצו כאן