מידע כללי ארגונים עמיתים

ארגונים עמיתים

מנהלת אפר הפחם מקיימת קשרי ידע עם גורמים ציבוריים ומכוני מחקר בתחום אפר הפחם ושימושיו ברחבי העולם. בשנת 2005 מנהלת אפר הפחם הצטרפה כחברה מייסדת ברשת הבינלאומית למוצרי שריפת פחם שנועדה לחילופי מידע ולסיוע בקידום שימושים.

רשת בינלאומית

WWCCPN – Worldwide Coal Combustion Products Network
logo_wwccpn רשת בינלאומית שנוסדה בשנת 1999, ידועה בשמה הקודם כ- the Worldwide Coal Combustion Product Council. זהו גוף בינלאומי של ארגונים העוסקים באפר הפחם ומעוניינים במידע על אפר ובהחלפת ידע על טכנולוגיות הנוגעות לשימושי אפר.

אוסטרליה

ADAA – Ash Development Association of Australia
ארגון המורכב מיצרני ומשווקי אפר פחם באוסטרליה. פועל משנת 1991. מטרותיו העיקריות הן לשמש כמקור מידע זמין בתחום המחקר והטכנולוגיות בשימושי אפר פחם, כדי לסייע בפיתוח הזדמנויות שוק לשימוש באפר ולהגביר בקרב המשתמשים הפוטנציאלים את המודעות ליתרונות בשימוש באפר, בתחום התעשייה, הסביבה ולציבור בכלל, וזאת על ידי סיוע טכני ליצרני האפר, המשווקים והמשתמשים, והגברת המחקר והפיתוח בתחום שימושי אפר הפחם. תיאור שימושים מתוך פרסומי ADAA:

איחוד אירופי

ECOBA – European Coal Combustion Products Association
ארגון שנוסד בשנת 1990 ע"י יצרני האנרגיה באירופה, הפועל לשימוש מלא בכל תוצרי שריפת הפחם (CCP's) הנוצרים בתחנות הכוח באירופה, בהם גם אפר פחם. להשגת מטרה זו, מעודד הארגון פיתוח טכנולוגיות לשימוש ב- CCP's במישור התעשייתי והסביבתי תוך התייחסות לדרישות מוגדרות בתחומים אלו; מקדם את האינטרסים של החברים בארגון; מפתח תקינה לשימוש ב- CCP's ומוודא שיתוף מידע בין גופים ומדינות שונות. הארגון מנה בעת הקמתו עשרה חברים המייצגים חברות וארגונים בקהילה האירופאית, יצרני חשמל וספקי אפר פחם. כיום מונה הארגון עשרים ושניים חברים מארבע עשרה מדינות בקהילה, האחראים לייצור מעל 83% אפר פחם מתוך עשרים ושבע מדינות האיחוד האירופי. הארגון נמצא בקשר עם גופים בינלאומיים אחרים ופעיל במיוחד במערך התקינה האירופאית. ישראל (המיוצגת ע"י מנהלת אפר הפחם) חברה נילווית בארגון. תיאור שימושים מתוך פרסומי ECOBA:

אנגליה

UKQAA – United Kingdom Quality Ash Association
ארגון הפועל מ- 1997, המייצג את האינטרסים של תחנות הכוח המייצרות אפר פחם וחברות המשתמשות באפר באנגליה. מקדם את מטרותיו בנושאי סביבה, מדע, טכנולוגיה וחינוך, ע"י עידוד השימוש באפר כמקור בעל ערך, שיפור ניצול האפר באמצעות השתתפות בועדות תקינה אנגליות ואירופאיות, מתן משאבים למחקרים שמטרתם לפתח שימושים נוספים באפר ומתן ידע והכשרה בשימושי אפר פחם תוך דגש על היתרונות האיכותיים בשימוש והפוטנציאל הסביבתי של האפר. תיאור שימושים מתוך פרסומי UKQAA:

ארצות הברית

ACAA– American Coal Ash Association
גוף אמריקאי שנוסד בשנת 1966, במטרה לקדם את השימושים המסחריים והטכנולוגיים באפר פחם. היתרונות בשימוש באפר מועלים בפני המשתמשים הפוטנציאליים וגורמי הרישוי, תוך הדגשת העובדה שהאפר הוא משאב כלכלי מסחרי המסוגל להתחרות באיכות ובמחיר בחומרים אחרים, והשימוש בו לא גורם לסיכון הסביבה. החברים המשתתפים בארגון מייצגים תחנות כוח פחמיות בארה"ב, חברות פחם, חברות מסחריות וגופים אחרים מסחריים, אקדמיים ומחקריים העוסקים באפר פחם. הארגון מקדם את הגברת המודעות לשימוש באפר ואת יעילות שימושיו בכל הרמות הארציות, מהמקומית ועד הלאומית. במסגרת זו מקיים הארגון סדנאות להעשרת הידע בטיפול באפר ובשימושיו בקרב הגורמים העוסקים באפר, וכן כנסים בינלאומיים דו שנתיים המשמשים במה לפרסום עבודות בנושא אפר פחם מרחבי העולם. תיאור שימושים מתוך פרסומי ACAA:
EPRI – Electric Power Research Institute
ארגון אמריקאי שנוסד בשנת 1973 בעקבות שימוע בסנאט האמריקאי בנוגע לצורך במחקר שילווה את תחנות הכוח בארה"ב (בהן גם תחנות כוח פחמיות). הארגון מייצג את תחנות הכוח בארה"ב ומשמש כמרכז עצמאי למחקר ופיתוח הפועל ללא מטרות רווח לשירות חבריו. החברים בארגון כוללים מומחים העובדים במשולב לשם מתן פתרונות לסוגיות בתחום הייצור, ההובלה והשימוש בחשמל, לרבות תחומים נלווים בנושאי סביבה, בריאות וגהות. החברים בארגון מייצגים יותר מ- 90% מסך החשמל המיוצר בארה"ב. 15% מכלל המחקר והפיתוח של הארגון מתקיים בשיתוף עם מרכזי ידע בינלאומיים. כיום מספק EPRI פתרונות ונותן שרותים ליותר מ- 1000 ארגונים העוסקים באנרגיה מ- 40 מדינות ברחבי העולם. תיאור שימושים מתוך פרסומי EPRI:

דרום אפריקה

SACAA – South African Coal Ash Association
גוף שנוסד ב- 1987, פועל בדרום אפריקה לפיתוח תעשיית אפר הפחם וקידום השימושים בו ומשמש פורום להחלפת מידע טכנולוגי ומדעי בתחום.

הודו

CAII – Coal Ash Institute of India
גוף שנוסד בשנת 1994 הממוקם בכלכותה שבהודו, שמטרתו העיקרית הינה לקדם את השימושים בתוצרי שריפת פחם ע"י הפצה ושיתוף מידע וידע בנושאים הקשורים לכך. זאת נעשה באמצעות עריכת מחקרים, ארגון כנסים ופרסום חומר מקצועי במדיומים שונים (עלונים, ז'ורנלים וכו'). הארגון פועל ללא מטרות רווח והחברים בארגון כוללים הן חברים פרטניים והן מוסדות וארגונים.
TIFAC- Technology Information, Forecasting and Assessment Council
ארגון עצמאי שנוסד בשנת 1988, ופועל תחת משרד המדע והטכנולוגיה בהודו (DST- Department of Science and Technology), לקידום טכנולוגי, באמצעות מחקרים של הערכה וחיזוי טכנולוגיות בתחומים נבחרים בכלכלה הלאומית (חומרים, ביוטכנולוגיה, כימיקליים, אנרגיה, סביבה, מפעלי ייצור), בכללן טכנולוגיות לניצול וקידום שימושי אפר הפחם המרחף (במסגרת תכנית המכונה FAM- Fly Ash Mission הפועלת משנת 1994). הארגון עוקב אחר התפתחויות טכנולוגיות עולמיות ומתאימן לתנאי המדינה, מזהה תחומי מחקר מועדפים לפי הצרכים הסוציואקונומיים, סביבתיים ובטחוניים של המדינה ומפיץ מידע על הטכנולוגיות השונות. הארגון ממומן ברובו באמצעות מענקים של ה-DST, ומשתמש בהם לסיוע בפיתוח טכנולוגי במכונים ממשלתיים ובתעשיות בסקטור הפרטי. תיאור שימושים מתוך פרסומי TIFAC:

יפן

JCOAL – Japan Coal Energy Center
גוף שנוסד בשנת 1990 ביפן. בשנת 2005 התמזג עם CCUJ (Center for Coal Utilization, Japan). הארגון פועל שלא למטרות רווח. מכסה את כל התחומים – החל מכריית פחם ועד השימוש בפחם ובאפר הפחם. פעילויות הארגון מתמקדות במחקר ופיתוח, חיפוש אחר מקורות פחם, פיתוח טכנולוגיות פחם (בהן clean coal technology, כריית פחם וצמצום פליטת גזי חממה), שיתוף ידע עם מדינות אחרות ויצירת רשת מידע בתחום הפחם (סקרים גיאולוגיים, מכרות, תשתיות ועוד). בתחום אפר הפחם פועל הארגון לקידום השימושים באמצעות מחקר ופיתוח טכנולוגיות לניצול האפר. תיאור שימושים מתוך פרסומי JCOAL:

פולין

UPS - Polish Coal Combustion Products Union
ארגון שנוסד ב- 1998, המייצג ומאגד בתוכו את תחנות הכוח הפחמיות בפולין, חברות המשתמשות באפר פחם, מכוני מדע ומחקר אפר הפחם, וייעודו הוא לקדם ולהרחיב את השימושים באפר פחם. ב- 1999 הארגון הפך לחבר בארגון האירופי ECOBA. תיאור שימושים מתוך פרסומי UPS:

דרום קוריאה

KCARA - Korea Coal Ash Recycling Association
ארגון שנוסד בשנת 2004 במטרה להחליף מידע עם ארגונים ממדינות אחרות העוסקים במחזור אפר פחם ושימושיו. תחנות הכוח הפחמיות מייצרות כ- 37% מכלל ייצור האנרגיה בקוריאה. עד 1990 נחשב האפר כפסולת שיש לסלקה, אך משנת 2000 מחזור האפר הלך ועלה, רובו כאפר מרחף לתעשיית הבטון. כיום המטרה היא לגוון ולקדם את השימושים באפר בעזרת שיתוף מידע עם ארגונים ממדינות אחרות העוסקים בשימושי אפר פחם וע"י ארגון כנסים לשם הגברת המודעות. הארגון כפוף למשרד לאיכות הסביבה ופועל ללא מטרות רווח. תיאור שימושים מתוך פרסומי KCARA:

קנדה

CIRCA – Canadian Industries Recycling Coal Ash
ארגון קנדי, אשר החל לפעול ב- 2001 וייצג את היצרנים והמשווקים של אפר פחם, הכוללים תחנות כוח, משווקי אפר פחם ויצרני צמנט פורטלנד. זהו ארגון התנדבותי שפעל ללא מטרות רווח, במטרה להגביר את מיחזור וניצול אפר פחם (תוך התמקדות באפר מרחף בעיקר) ובמקביל לצמצם את התלות בחומרי גלם טבעיים, ע"י הגברת המודעות ליתרונות הטכנולוגיים, סביבתיים וכלכליים-תחרותיים הגלומים בשימוש באפר פחם. הארגון מיקד את פעילותו בתחומי החינוך וההסברה, הרישוי הסביבתי והתקינה ההנדסית (בכלל זה מעורבות בתקינה של אפר מרחף בבטון).

רוסיה

IACEE MPEI - Informational and Analytical Center "Ecology of Power Engineering" of Moscow Power Engineering Institute
גוף שנוסד בשנת 1999 המייצג את מחלקת המחקר במרכז MPEI אשר ממוקם במוסקבה. פעולותיו מתמקדות במחקר ופיתוח המיועדים לשיפור הטכנולוגיות והאמצעים ההנדסיים בתחנות הכח הננקטים לשם פינוי תוצרי לוואי שריפת הפחם ולשם צמצום המפגעים הסביבתיים שיכולים להיגרם עקב שחרור תוצרים אלו לסביבה שהם פליטות אבק לאוויר, היווצרות אפר פחם ושפכים. הגוף פועל בתיאום עם גופים רגולטורים וממשלתיים ברוסיה וכן ארגונים סביבתיים בפנים ומחוץ למדינה, ונותן חסות לכנסים מקצועיים מדעיים.