צור קשר בקשה למידע

מנהלת אפר הפחם

רח' לינקולן 20, תל-אביב 67134
טלפון: 03-6257000
פקס': 03-6257001
דוא"ל : coalash@ncsc.co.il

פרטים אישיים ופרוט בקשה
* מציין שדה חובה

אפריתון

מנהלת אפר פחם מפיצה מעת לעת עיתון מקוון, אפריתון, המספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם; על פעולות המנהלת לקידום שימושי אפר הפחם בארץ; על מחקרים המתבצעים ביוזמת המנהלת ועל ההזדמנויות ההולכות ורבות, הולכות ומשתכללות, לניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא.

select to participate ברצוני להצטרף לרשימת התפוצה של אפריתון (ראה דוגמא)

אפר-דע

ספריית עלוני המידע מציגה את עולם אפר הפחם על כל רבדיו – מייצורו בתחנות הכח ועד ניצולו המועיל במגוון היישומים – בדברי הסבר קצרים שווים לכל נפש, בתמונה וצבע ובאיורים מאירי עיניים, על היבטיו הסביבתיים, הטכנולוגיים והכלכליים.

select to participate ברצוני להזמין אוגדן עלוני מידע ללא תשלום (ראה דוגמא)

משוב-אפר

מנהלת אפר הפחם מקיימת בימת דיון פתוחה לציבור בסוגיות מרכזיות של פעילותה למטרת ניצול מיטבי של אפר הפחם לתועלת המשק והחברה.

select to participate  ברצוני להיות משתתף פעיל בדיונים (ראה מידע נוסף)