אפר פחם עלוני מידע

אוגדן עלוני מידע

ספריית עלוני המידע מציגה את עולם אפר הפחם על כל רבדיו – מייצורו בתחנות הכח ועד ניצולו המועיל במגוון היישומים – בדברי הסבר קצרים שווים לכל נפש, בתמונה וצבע ובאיורים מאירי עיניים, על היבטיו הסביבתיים, הטכנולוגיים והכלכליים. העלונים ערוכים במתכונת המאפשרת הדפסה ברמה איכותית למבקשים לעשות בהם שימוש אישי. הספרייה נמצאת בתהליך הקמה מתמשך ותתעשר עם הזמן בעלונים חדשים ומעודכנים.

ניתן לקבל את העלונים באוגדן שהופק במיוחד למטרה זו. המעוניינים מוזמנים לפנות למזכירות המנהלת באמצעות "צור קשר" באתר ולציין פרטי קשר מלאים למשלוח.

ברשימה שלהלן לחיצה על הקישור המתאים תפתח את העלון המבוקש