מידע למשתמש תהליך רישוי

תרשים

לפניכם תרשים המפרט את מסלול הרישוי. העברת העכבר
על משבצות הגרף המסומנות בכוכבית ירוקה תציג פרטים נוספים.

גרף נוהל רישוי