מידע למשתמש תהליך רישוי

תרשים

לפניכם תרשים המפרט את מסלול הרישוי.
הגרף מתאר את המסלול שצריכים לעבור יזמים המעונינים לקבל אישור לשימושים חדשים ושימושים מאושרים. המסלול כולל הגשת השימוש לגופים שונים ובינהם צוות מדעי מקצועי, מנחה מקצועי, דרג מקצועי ארצי, ותאומים עם המשרד לאיכות הסביבה.
העברת העכבר על משבצות הגרף המסומנות בכוכבית ירוקה תציג פרטים נוספים.

גרף נוהל רישוי