סביבה ובריאות בקרה וחקיקה

מקורות אפר הפחם ומשאובו בשימושיו כפופים לבקרה סביבתית/בריאותית (העברת העכבר על משבצות הגרף תציג פרטים נוספים):