מה חדש החלטות המנהלת

החלטות ישיבות מנהלת אפר הפחם בשנת 2013

בישיבת מנהלת אפר הפחם במאי 2013 הוחלט להמשיך ולקדם מחקר ופיתוח בנושא הבא:
  • חקלאות – אומדן עלות כנגד תועלת של שימושי אפר פחם בחקלאות.
אומדן עלות כנגד תועלת של שימושי אפר פחם בחקלאות

הערכה כלכלית בביצוע צוות בראשות דר אפרת הדס, מנהלת תחום הכלכלה במנהל ההשקעות בחקלאות ובהרכב חוקרי מכון וולקני וההדרכה החקלאית במשרד החקלאות.

תאור תקציר העבודה

השימוש באפר פחם ביישומים חקלאיים נבחן ע"י המנהלת מתחילת פעילותה כאחד הערוצים העיקריים לניצול מועיל של אפר פחם.

עבודה ראשונה לאיפיון אגרוטכני של אפר תחתית (מקטע גס לאחר ניפוי) כמצע גידול לצמחים בהשוואה לטוף נערכה עבור המנהלת בטכניון בשנת 1997 ולאחריה נערכו עבודות רבות, בפקולטה לחקלאות ובתצפיות שדה. משנת 2000 מקדמת המנהלת ניצול אפר תחתית (בעיקר מקטע דק לאחר ניפוי) כרפד לבעלי חיים (בעיקר בקר).

החל משנת 2001 בוחנת המנהלת ומפתחת בסיוע חוקרי המכון לקרקע, מים וסביבה בוולקני, אפשרויות ניצול אפר מרחף לטיוב ולשימור קרקעות לחקלאות, ישירות ובעקיפין באמצעות תוצר במס"א המיוצר בטכנולוגית N-Viro מבוצת השפד"ן.

לאחר שנים של בחינה ופיתוח מתבקשת הערכה כוללת של התועלת למשק הגלומה בניצול אפר הפחם ביישומים חקלאיים כדי לדרג את הצדקתם כחלופה משמעותית לשימושים השמרניים בתחומי ההנדסה האזרחית.

> לקריאת תיאור מורחב של אומדן עלות כנגד תועלת של שימושי אפר פחם בחקלאות
בישיבת מנהלת אפר הפחם באוגוסט 2013 הוחלט להמשיך ולקדם מחקר ופיתוח בנושא הבא:
  • סביבה – הטמעת LEAF במערך הבדיקות וההערכות הסביבתיות של אפר פחם ושימושיו.
הטמעת LEAF במערך הבדיקות וההערכות הסביבתיות של אפר פחם ושימושיו

הטמעת השיטות העדכניות של USEPA לבדיקת תשטיפי פסולות, מוצרי לוואי ויישומיהם והקמת מערך ניהול נתונים במסגרת מהלך מערכתי לאימוץ LEAF כמסגרת הערכה סביבתית של שימושי אפר פחם. בביצוע צוות בין תחומי בראשות דר' נדיה טויטש מהמכון הגיאולוגי.

תאור תקציר העבודה

LEAF – Leaching Environmental Assessment Framework היא מסגרת להערכת השפעות סביבתיות של תשטיפי מגוון גדול של חומרים ומוצריהם הכוללת ארבע שיטות שטיפה עדכניות של USEPA האמורות לשקף בקירוב טוב את ההתנהגות הצפויה של החומרים בתהליכי חשיפתם לתנאי סביבה שונים. המערכת פותחה בשיתוף פעולה של קבוצות מחקר בהנהגת פרופ' דיויד קוסון מאוניברסיטת Vanderbilt בטנסי ארה"ב ודר' הנס ון דר סלוט ממכון ECN בהולנד, במעורבות ותמיכה של USEPA.

תוכנית העבודה, שהיא במהותה השקעה תשתיתית בראייה לטווח ארוך, כוללת 4 משימות ראשיות כלהלן:
  1. הטמעת LEAF ושיטות הבדיקה העדכניות של USEPA במערך הבדיקות וההערכות הסביבתיות של אפר הפחם בישראל המתבצעות זה שנים רבות במכון הגיאולוגי.
  2. הגדרת מגבלות סביבתיות לשימוש באפר פחם בבטון ובמוצרים צמנטיים לתשתיות.
  3. בחינה סביבתית של ניצול אפר פחם ביישומים חקלאיים.
  4. פיתוח מסגרת מובנית לקבלת החלטות סביבתיות ליישומי אפר פחם בתנאים הייחודיים של ישראל.
העבודה תתמקד תחילה במשימה 1 – לימוד שיטות הבדיקה החדשות של USEPA והפרשנות הסביבתית של ממצאיהן במסגרת LEAF והקמת מערך ניהול הנתונים וההערכה LeachXS.
> לקריאת תיאור מורחב של העבודה: הערכה סביבתית לאפיון תשטיפי אפר פחם ושימושיו בעזרת LEAF