מה חדש סדנאות וימי עיון

ימי עיון

סדנא בינלאומית - שימושי אפר פחם בחקלאות ובטיוב ושימור קרקע - מאי 2014

ניצול אפר, תוצר שריפת חומר צמחי, כתוסף לקרקע לשיפור פוריותה, נפוץ בתרבויות שונות משכבר הימים. בשימוש מושכל יכול אפר הפחם לתרום תרומה משמעותית גם בחקלאות המודרנית ולסייע כחומר גלם זול בהתמודדות האנושות עם משבר מקורות המזון בהרחבת פוטנציאל השטחים לגידולים חקלאיים באמצעות השבחת קרקעות זיבורית.

אף כי התועלת החקלאית הגלומה בהוספת אפר פחם לקרקע הוכחה בניסויים וביישום בפועל ברחבי העולם, השימוש בו כרוך בחשש מהשפעות סביבתיות בעלות פוטנציאל נזק: קליטה מוגברת של יסודות קורט לא רצויים בצמחים, זיהום מי תהום ופגיעה בפוריות הקרקע בטווח הארוך. ממחקרי המנהלת עולה כי בשימוש מבוקר ומוגדר היטב של אפר פחם ביישומים חקלאיים אין חשש להתרחשות מפגעים סביבתיים ובריאותיים.

הסדנה, בהשתתפות מומחים מרחבי העולם, הוקדשה לדיון בסוגיות הבאות:

 • לימוד האפשרויות הגלומות בתכונותיו הייחודיות של אפר הפחם להשבחת קרקעות והשאת יבולים למזון לבני אדם ובהמות.
 • בחינת ההיבטים הסביבתיים-בריאותיים של השימוש באפר פחם בחקלאות ובשימור קרקעות וטיובן, והערכה שיטתית של הסיכונים.
לעיון במסמך רקע לחץ כאן
כינוס מנהלת אפר הפחם בנושא שימושי אפר פחם: תועלות והשפעות על הסביבה והאדם - דצמבר 2013

ניצול מלוא האפר בשימושים איכותיים תורם תועלת ישירה למשק בחסכון בעלויות ומונע בעקיפין מפגעים סביבתיים. בצד ביסוס השימושים הקיימים והשבחתם משקיעה המנהלת משאבי פיתוח בשימושים חדשים האמורים לתרום לגיוון יעדי האפר, להשביח את הערך הכולל של סל השימושים ולספק מענה אמין לפינוי האפר מתחנות הכח בעתות כשל משקי או בטחוני.

מנהלת אפר הפחם שיתפה את הציבור הרחב , במלאת 20 שנה לפעילותה, ביום עיון בנושא "אפר פחם - משאב לפיתוח בר קיימא: תרומות ומחירן".

בכינוס הוצגו השימושים המובילים הקיימים והשימושים בפיתוח, על היבטיהם היישומיים והסביבתיים.

לגישה לסדר היום, לתקצירי ההרצאות, המצגות וההרצאות המוקלטות לחץ כאן
יום עיון בנושא שימושי אפר פחם מרחף בחקלאות - פברואר 2013

בעקבות שאלות שהועלו באשר להשפעות הסביבתיות והבריאותיות הכרוכות בניצול אפר פחם מרחף לייעודי קרקע בכלל ובחקלאות בפרט, קיימה מנהלת אפר הפחם דיון ציבורי בנושא זה. הדיון התקיים ביום עיון שנערך למטרה זו במכון וולקני במסגרת הצוות המקצועי-מדעי (סביבה) של המנהלת, אליו חברו מומחים בתחום החקלאות וממונים על הפיקוח הסביבתי והבריאותי. ביום העיון נסקרו שימושי אפר מרחף בחקלאות בארץ ובעולם והערכה סביבתית שלהם. בעיקר נדונו ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים של ניצול אפר מרחף לייצוב בוצת שפכים עירונית בבמס"א (בוצה מיוצבת בסיד ואפר) המיועדת לשמש תוסף לקרקע חקלאית כבוצה סוג א' בהתאם לתקנות המים (סילוק בוצה).

לגישה לסדר היום ולמצגות ההרצאות לחץ כאן
לגישה לחומר רקע ליום העיון לחץ כאן
סדנה על ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים של שימושי אפר פחם - דצמבר 2012

מנהלת אפר הפחם והמשרד להגנת הסביבה ערכו סדנא מקצועית-מדעית לליבון סוגיות בהיבטים הסביבתיים של שימושי אפר פחם, בהשתתפות מומחים המצויים בחזית הידע מישראל, מאירופה וארה"ב ולביקורת המלצות לשדרוג התנאים הסביבתיים לשימושי האפר. הסדנא, שהתקיימה בהמשך לשתיים שקדמו לה בשנים 2005 ו- 2009, התמקדה בשני ההיבטים הסביבתיים העיקריים להם הוקדשו מושבים מקבילים: מושב מזהמים ומושב קרינה, כאשר כל מושב דן בשיטות מדידה ובהערכות הסיכונים הסביבתיים והבריאותיים בשימושי האפר.

מושב מזהמים - הוקדש להערכת שטיפת יסודות קורט מן האפר בשיטות השונות, לצורך הערכה סביבתית ביישומי הקרקע השונים. במושב הוצגו ונידונו הנושאים הבאים:

 • המעמד הרגולטורי של אפר פחם בארה"ב ובאיחוד האירופי בהתאם לשימושיו
 • שיטות מיצוי חדשות למזהמים מן האפר המרחף (ופסולות בכלל) שפותחו ב- EPA בהתבסס על עקרונות השיטות המקבילות האירופאיות, המשקפות טוב יותר את התנאים הסביבתיים אליהם נחשף האפר בישומי הקרקע השונים במציאות
 • הערכת שחרור מזהמים לסביבה מן האפר (ומגוון פסולות) ביישומי קרקע ע"י מודל LEAF (Leaching Environment Assessment Framework) שפותח באונ' Vanderbilt, ארה"ב
 • ממצאי אפיון אפר ישראלי בשיטת pH-dependence test (ריכוזים בתשטיף בתלות ברמת pH)
 • ניטור מזהמים בתשטיפי האפר ועמידה בערכי סף המוגדרים לכל יישום, במסגרת ההצעה לשדרוג התנאים הסביבתיים לשימושי אפר.

מושב קרינה - הוקדש להערכת החשיפה לקרינה מבטונים ומוצרי בנייה המכילים אפר מרחף, לפי שיטות המדידה הישראלית וההולנדית והמודלים של כל שיטה עליהם מבוסס התקן לבקרה על קרינה ממוצרי בנייה. במושב הוצגו ונידונו הנושאים הבאים:

 • סקירת ההנחיות הבינלאומיות לבקרת החשיפה לקרינה והתקנים האירופאים לבקרת החשיפה לקרינה כולל חשיפה לקרינה ממוצרי בנייה
 • הערכת חשיפת הציבור בישראל לקרינה מייננת ממקורות טבעיים וממוצרי בנייה המכילים אפר פחם סקירת יישום אפר פחם בתעשיית הבטון בישראל
 • בקרה על החשיפה לקרינה מאפר פחם ביישומיו השונים
 • הצגת ממצאי המחקר שבוצע בישראל שכללו בדיקות קרינה ורדון לבטונים עם ובלי אפר בתנאי מעבדה ובממ"דים למגורים. השוואת הממצאים בדיקות קרינה מבטונים זהים עפ"י השיטה ההולנדית ובחינת המודל הישראלי עליו מבוסס ת"י 5098 כנגד המודל ההולנדי.
לעיון במסמך רקע מקצועי לסדנה ולנושאיה לחץ כאן
סדנה על ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים של שימושי אפר פחם - דצמבר 2009

מנהלת אפר הפחם והמשרד להגנת הסביבה ערכו סדנא אשר הוקדשה לדיון על ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים הכרוכים בשימושי אפר פחם ולגיבוש המלצות לשדרוג התנאים הקיימים. בסדנא לקחו חלק מומחים מהארץ ומחו"ל העוסקים שנים רבות בחקר ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של שימושי האפר. תוכנית הסדנא, שהיוותה המשך לסדנה הקודמת שהתקיימה בשנת 2005, כללה:

יום ג' 15.12.09 דיוני מליאה בנושאים הבאים

 • השפעה סביבתית של שימושי אפר פחם בתשתיות ובחקלאות,
 • גהות תעסוקתית וסביבתית בעבודה עם אפר פחם
 • היבטים רדיולוגיים בשימושי אפר פחם

יום ד' 16.12.09 דיוני צוותים מקצועיים

 • תנאים סביבתיים לשימושי אפר פחם בתשתיות ובחקלאות,
 • נוהל בקרת יסודות קורט באפר פחם
 • אפר פחם בבקרת גהות תעסוקתית וסביבתית
לעיון במצעי הדיונים ובסיכומיהם (בעברית) לחץ כאן
השימוש באפר פחם תחתית גס כמצע גידול צמחים - יום עיון אפריל 2007

ביום עיון בערבה שהוקדש להצגת השימוש באפר פחם תחתית גס כמצע גידול צמחים בהנחיית פרופ' יונה חן מהפקולטה לחקלאות השתתפו מגדלים רבים המתכננים הרחבת שטחי גידול הירקות השנה. אחדים מהמגדלים החליטו להעדיף את האפר על המצעים המקובלים האחרים בזכות איכותו האגרונומית המוכחת ומחירו התחרותי.
לעיון בתקציר יום העיון

סדנא על ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים של שימושי אפר פחם - נובמבר 2005

מנהלת אפר הפחם והמשרד לאיכות הסביבה ערכו סדנא אשר הוקדשה לדיון על ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים הכרוכים בשימושי אפר פחם. בסדנא לקחו חלק מומחים מהארץ ומחו"ל העוסקים שנים רבות בחקר ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של שימושי האפר. הסדנא התמקדה בנושאים הבאים:

 • קריטריונים סביבתיים ושיטות בדיקה ובקרה בשימושים,
 • תנאי גהות תעסוקתית בעבודה עם אפר פחם
 • ותקינה סביבתית לשימושי אפר פחם.
להצגת לקחים עקריים מהסדנא לחץ כאן