מידע כללי סל אפר

נתונים

כמויות אפר הפחם ממקורות היבוא לישראל (אלפי טון)*
שנה
אוסטרליה
אינדונזיה
ארה"ב
דרום אפריקה
ונצואלה
פולין
קולומביה
קנדה
רוסיה
סה"כ
2000
350
33
4
679
4
 
50
 
 
1,120
2001
280
69
 
822
 
 
193
 
 
1,363
2002
216
92
9
775
 
9
213
 
 
1,314
2003
265
71
 
854
 
 
164
 
 
1,355
2004
95
90
 
1,009
 
 
210
 
8
1,412
2005
99
112
 
801
 
 
264
 
16
1,292
2006
24
166
 
674
 
 
230
 
147
1,240
2007
51
223
 
681
 
 
227
 
87
1,269
2008
77
281
 
682
 
 
175
38
67
1,321
2009
73
191
 
593
 
 
212
20
237
1,326
2010
78
163
 
442
 
 
340
 
225
1,248
2011
76
83
 
471
 
 
469
 
197
1,296
2012
101
16
 
703
 
 
478
 
314
1,613
2013
75
8
 
542
 
 
413
 
275
1,313
2014
27
 
 
387
 
 
448
 
293
1,155
2015
27
 
 
367
 
 
504
 
236
1,135
2016
 
 
 
200
 
 
408
 
287
894
2017
 
 
 
172
 
 
366
 
355
894
2018
 
 
 
98
 
 
340
 
348
786

* ערך סה"כ שונה מסכום המקורות נובע מעיגולי ערכים.
מקור: מסמכי היבוא (BOL), באדיבות החברה הלאומית לאספקת פחם.

התפלגות המקורות בסל האפר (%)*
שנה
אוסטרליה
אינדונזיה
ארה"ב
דרום אפריקה
ונצואלה
פולין
קולומביה
קנדה
רוסיה
2000
31
3
0.4
61
0.4
 
4
 
 
2001
21
5
 
60
 
 
14
 
 
2002
16
7
1
59
 
1
16
 
 
2003
20
5
 
63
 
 
12
 
 
2004
7
6
 
71
 
 
15
 
1
2005
8
9
 
62
 
 
20
 
1
2006
2
13
 
54
 
 
19
 
12
2007
4
18
 
54
 
 
18
 
7
2008
6
21
 
52
 
 
13
3
5
2009
6
14
 
45
 
 
16
1
18
2010
6
13
 
35
 
 
27
 
18
2011
6
6
 
36
 
 
36
 
15
2012
6
1
 
44
 
 
30
 
19
2013
6
1
 
41
 
 
31
 
21
2014
2
 
 
33
 
 
39
 
25
2015
2
 
 
32
 
 
44
 
21
2016
 
 
 
22
 
 
46
 
32
2017
 
 
 
19
 
 
41
 
40
2018
 
 
 
12
 
 
43
 
44

* התפלגות כוללת מעל או מתחת 100% נובעת מעיגולי ערכים.

מקור: מסמכי היבוא (BOL), באדיבות החברה הלאומית לאספקת פחם.