מידע כללי סל אפר

נתונים | גרפים |

כמויות אפר הפחם ממקורות היבוא לישראל (אלפי טון)*
שנה
אוסטרליה
אינדונזיה
ארה"ב
דרום אפריקה
ונצואלה
פולין
קולומביה
קנדה
רוסיה
סה"כ
2000
350
33
4
679
4
 
50
 
 
1,120
2001
280
69
 
845
 
 
193
 
 
1,386
2002
216
92
9
727
 
9
213
 
 
1,266
2003
265
71
 
854
 
 
164
 
 
1,355
2004
95
90
 
1,009
 
 
210
 
8
1,412
2005
99
112
 
801
 
 
264
 
16
1,292
2006
24
166
 
674
 
 
230
 
147
1,240
2007
51
223
 
681
 
 
227
 
87
1,269
2008
77
302
 
731
 
 
175
38
67
1,390
2009
73
171
 
569
 
 
212
 
237
1,262
2010
78
163
 
442
 
 
340
 
225
1,248
2011
76
83
 
471
 
 
423
 
197
1,250
2012
101
16
 
703
 
 
478
 
314
1,613
2013
75
8
 
542
 
 
423
 
275
1,323
2014
27
 
 
387
 
 
371
 
293
1,078
2015
27
 
 
367
 
 
402
 
236
1,033
2016
 
 
 
200
 
 
343
 
287
830
2017
 
 
 
172
 
 
262
 
355
789

* ערך סה"כ שונה מסכום המקורות נובע מעיגולי ערכים.
מקור: מסמכי היבוא (BOL), באדיבות החברה הלאומית לאספקת פחם.

התפלגות המקורות בסל האפר (%)*
שנה
אוסטרליה
אינדונזיה
ארה"ב
דרום אפריקה
ונצואלה
פולין
קולומביה
קנדה
רוסיה
2000
31
3
0.4
61
0.4
 
4
 
 
2001
20
5
 
61
 
 
14
 
 
2002
17
7
1
57
 
1
17
 
 
2003
20
5
 
63
 
 
12
 
 
2004
7
6
 
71
 
 
15
 
1
2005
8
9
 
62
 
 
20
 
1
2006
2
13
 
54
 
 
19
 
12
2007
4
18
 
54
 
 
18
 
7
2008
6
22
 
53
 
 
13
3
5
2009
6
14
 
45
 
 
17
 
19
2010
6
13
 
35
 
 
27
 
18
2011
6
7
 
38
 
 
34
 
16
2012
6
1
 
44
 
 
30
 
20
2013
6
1
 
41
 
 
32
 
21
2014
3
 
 
36
 
 
34
 
27
2015
3
 
 
36
 
 
39
 
23
2016
 
 
 
24
 
 
41
 
35

* התפלגות כוללת מעל או מתחת 100% נובעת מעיגולי ערכים.

מקור: מסמכי היבוא (BOL), באדיבות החברה הלאומית לאספקת פחם.