מידע כללי סלילה ותשתיות

מאגר המידע הגיאוגרפי (GIS) מציג את אתרי התשתית למיניהם אשר נעשה בהם שימוש באפר פחם. המאגר נועד להציג בפני המתעניינים את פריסת האתרים על פני הארץ והוא כולל את הפרטים הבאים לכל אתר:
  • מיקום האתר בישראל (ישוב, צומת, מספר כביש וכו') וברשת הגיאוגרפית (נקודות ציון)
  • ייעוד האפר (כביש, תשתית מבנית, תשתית תת קרקעית, שיקום נופי)
  • בעלי האתר
  • סוג האפר (תחתית או מרחף) והכמות שנוצלה באתר
  • שנות תחילה וסיום השמת האפר באתר.
  • תיאור קצר של השימוש באפר באתר (מילוי לסוללת כביש לגשר, מעטפת לצנרת ביוב, קו תקשורת וכו')

להלן הנחיות לקבלת מידע המצוי במאגר:
אתרי התשתית מסומנים במפה בצורת בלונים, כאשר בלון אדום מסמל אתר עם אפר מרחף, בלון כחול לאתר עם אפר תחתית, ובלון שחציו אדום וחציו כחול מסמל אתר שבו נוצלו שני סוגי האפר. לחיצה עם הסמן על כל בלון תפתח חלון בו מפורט המידע המתואר לעיל.

המפה מכילה שתי שכבות מידע: שכבה אחת מציגה אתרים עם אפר מרחף ואפר תחתית בכמות העולה על 5000 טון, ושכבה נוספת המציגה אתרי אפר תחתית בכמות שמתחת 5000 טון (תשתיות תת קרקע). המאגר מאפשר לוודא כי נשמרים כללי הפטור מהיתר נקודתי לפרויקטים כאלה לאמור: מגבלה של 5000 טון מצטברים באתרים המצויים ברדיוס 5 ק"מ מהאתר הנתון, שהזמן שעבר ממועד הקמתם אינו עולה על 5 שנים. לקבלת רמת דיוק מרבית מומלץ לצפות במפה ברזולוציה בין 500 ל- 1000 רגל. תיתכן סטייה מהמיקום המדויק של הנקודה בשטח לעומת מיקומה במפה, של עשרות מטרים בקירוב (לרשותכם אפשרות לשינוי הסקאלה בחלק העליון שמאלי של המפה).

המידע העיקרי המופיע במפה לאתרים בכמות העולה על 5000 טון, מרוכז גם בצורת טבלה לנוחות המתעניין במידע זה, וכולל את כל הפרויקטים בסלילה ותשתיות שנעשה בהם שימוש באפר פחם משנת 1982 ועד היום, בין אם בשימוש באפר בלבד או בשילוב חומרי סלילה אחרים.

ניתן לצפות במפות בפיירפוקס, אינטרנט אקספלורר ו- edge

למאגר האתרים מעל 5000 טון
למאגר האתרים עד 5000 טון