מידע כללי אפיון סביבתי

רדיונוקלידים באפר | מנות קרינה מבטון

נתונים הסטוריים

פרמטר

תחום

ממוצע*

ערך מרבי מותר בת.י. 5098

עם אפר

ייחוס**

עם אפר

ייחוס

ריכוזי רדיונוקלידים (בקרל/ק"ג)

226Ra

49 - 32.5

36.4 - 31.3

39.4

33.8

 

232Th

20.6 - 7.7

6.7 - 4.8

11.5

5.9

40K

84 - 41.8

53.6 - 35.8

63.2

44.7

אינדקס הקרינה

רכיב הגמא

0.2 - 0.13

0.12 - 0.11

0.15

0.12

0.4

כולל

0.53 - 0.37

0.44 - 0.39

0.44

0.42

1

מנת קרינה שנתית (mSv/y)***

רכיב הגמא

0.28 - 0.18

0.17 - 0.15

0.21

0.16

0.56

רכיב הרדון

0.46 - 0.31

0.45 - 0.39

0.41

0.42

---

כולל

0.74 - 0.52

0.62 - 0.55

0.62

0.58

1.4

* ממוצע של תערובות בטון נפוצות עם מקורות אפר בדידים. שיעור האפר בבטון - 100 ק"ג/מ"ק. פירוט מלא של הרכבי התערובות לכל השנים מופיע בדף נתונים וגרפים-בטון, מדור אפיון הנדסי לבנייה.
** בטון ייחוס- ללא אפר פחם.
*** לצפייה בשינויים לאורך השנים לחץ על כל רכיב בנפרד.
לעיון בבדיקות קרינה השוואתיות בין מעבדת ממ"ג-שורק למעבדת NRG, הולנד (בהתאם להחלטת מנהלת מרץ 2012), לחץ כאן.

אפיון רדיולוגי של תערובות בטון עם אפר פחם מרחף לשנת 2016, על פי דרישות ת"י 5098

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

בטון ייחוס

תחנת כח

אורות רבין

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

ריכוזי רדיונוקלידים (בקרל/ק"ג)

226Ra

46.6

39.4

41.1

36.4

232Th

19.9

9.2

9.5

5.8

40K

61.2

75

75.3

47.1

אינדקס הקרינה

רכיב הגמא

0.2

0.15

0.16

0.12

כולל

0.53

0.45

0.48

0.43

מנת קרינה שנתית (mSv/y)

רכיב הגמא

0.28

0.2

0.22

0.17

רכיב הרדון

0.46

0.42

0.45

0.43

כולל

0.74

0.63

0.67

0.6

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של ממ"ג-נחל שורק, לתערובות בטון עם אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.

אפיון רדיולוגי של תערובות בטון עם אפר פחם מרחף לשנת 2015, על פי דרישות ת"י 5098

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

אוסטרליה

בטון ייחוס

תחנת כח

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

אורות רבין

ריכוזי רדיונוקלידים (בקרל/ק"ג)

226Ra

47.1

41.7

42.2

39.7

34.5

232Th

15.9

9.1

12.8

11.2

4.8

40K

48.8

61

52.1

43.6

35.8

אינדקס הקרינה

רכיב הגמא

0.18

0.15

0.16

0.15

0.11

כולל

0.45

0.37

0.49

0.45

0.4

מנת קרינה שנתית (mSv/y)

רכיב הגמא

0.25

0.21

0.22

0.21

0.15

רכיב הרדון

0.37

0.31

0.46

0.42

0.41

כולל

0.62

0.52

0.69

0.63

0.56

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של ממ"ג-נחל שורק, לתערובות בטון עם אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.

אפיון רדיולוגי של תערובות בטון עם אפר פחם מרחף לשנת 2014, על פי דרישות ת"י 5098

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

אוסטרליה

בטון ייחוס

תחנת כח

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

ריכוזי רדיונוקלידים (בקרל/ק"ג)

226Ra

43.8

37.6

38.7

38.4

32.8

232Th

16.5

9.3

10.3

9.4

6.7

40K

50.1

62.1

76.2

43.2

53.6

אינדקס הקרינה

רכיב הגמא

0.18

0.14

0.15

0.14

0.12

כולל

0.48

0.4

0.44

0.41

0.62

מנת קרינה שנתית (mSv/y)

רכיב הגמא

0.25

0.19

0.2

0.2

0.17

רכיב הרדון

0.42

0.37

0.41

0.38

0.45

כולל

0.67

0.57

0.62

0.57

0.62

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של ממ"ג-נחל שורק, לתערובות בטון עם אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.

אפיון רדיולוגי של תערובות בטון עם אפר פחם מרחף לשנת 2013, על פי דרישות ת"י 5098

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

בטון ייחוס

תחנת כח

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

ריכוזי רדיונוקלידים (בקרל/ק"ג)

226Ra

40.2

34.1

34.7

31.3

232Th

17.4

9.2

9.8

6.2

40K

58.4

68.2

70

42.4

אינדקס הקרינה

רכיב הגמא

0.17

0.13

0.14

0.11

כולל

0.494

0.42

0.46

0.39

מנת קרינה שנתית (mSv/y)

רכיב הגמא

0.24

0.19

0.19

0.15

רכיב הרדון

0.44

0.4

0.46

0.39

כולל

0.69

0.58

0.64

0.55

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של ממ"ג-נחל שורק, לתערובות בטון עם אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.