מידע כללי מחקרים

יסודות קורט | קרינה מייננת | בטיחות וגהות | חקיקה

לעיון בסקירת המחקרים בתחומים המפורטים בטבלה לחץ כאן

נושא
חוקר
מוסד
שנה
אפיון
מערכת ניטור לשטיפת מזהמי קורט מאפר פחם
פרופ' ישראלה רבינא, טל גולדרט, מלכה כוכבא, עובדיה נחום, שלמה סלנט, מרדכי עמיר
תקציר
מרכז למחקר במים וקרקע, הפקולטה להנדסה אזרחית, הטכניון
1996
הכנת מערך אנליטי לבדיקות תשטיפי אפר פחם
שלומית שפס, פרופ' חיים כהן
תקציר, דו"ח מלא
מרכז הפחם ע"ש ר. בלוך, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
1996
אתל דורפמן, דר' הנרי פונר
המכון הגיאולוגי
בדיקת פוטנציאל שטיפת מתכות מאפר פחם תחתי
יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
1998
שטיפת עמודות אפר תחתי
דר' מני בן חור, דינה גולדשטיין
תקציר
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2000
Dr. Rami Keren
Institute of Soil, Water and Environmental Sciences, The Volcani Center for Agricultural Research
2000
Evaluation of the Chromium speciation in Israeli coal fly ashes
Dr. H.A. van der Sloot, Dr. R.P.J.J. Rietra, Dr. J.J. Dijkstra, Dr. D. Hoede
Energy Research Center of the Netherlands (ECN)
2001
XAFS Analysis of Cr(VI) in Israeli fly ash samples
Prof. Frank E Huggins
Consortium of Fossil Fuel Sciences, University of Kentucky, USA
2002
שחרור אוקסי-אניונים מאפר פחם מרחף בסביבה מימית בסיסית
פרופ' רמי קרן, לודמילה צחנסקי
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2008
בדיקות אפיון לאפר פחם מרחף ממקורות שונים בשיטת CEN/TC 292
יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
2008
2009
Impact evaluation of Israeli coal fly ash in beneficial uses
Dr. Hans A. van der Sloot
Hans van der Sloot Consultancy, Langedijk, The Netherlands
2009
Israeli Fly Ash Data Implementation into LeachXS
Dr. Nadya Teutsch, Alon Moshe, Olga Berlin
Geological Survery of Israel
2017
Prof. David S. Kosson
Vanderbilt University, USA
Dr. Paul F. A. B. Seignette
Energy Research Center of the Netherlands (ECN)
Dr. Hans A. van der Sloot
Hans van der Sloot Consultancy, The Netherlands
Leaching and phytoavailability of trace elements in soils amended with coal-combustion fly ash and fly ash treated biosolids - M.Sc Thesis
אלון משה
המחלקה למדעי הקרקע והמים, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית
2018
תשתיות
אפיון כימי ומינרלוגי של אפר פחם בסוללות תחנת הכח מ.ד. חדרה
יועץ דויטש
תקציר, דו"ח מלא
המכון הגיאולוגי
1996
השפעת אפר פחם מרחף על זיהום קרקע ומקורות מים ביסודות קורט
דר' מני בן חור, דר' רמי קרן, גיא רשף
תקציר, תקציר מורחב, דו"ח מלא
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
1998
בחינת יכולת חידור של אפר פחם מרחף בסוללת ג'יסר א-זרקא
דר' רמי קרן, דר' מני בן חור
תקציר, דו"ח מלא
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2000
דר' אריאל מצגר
יחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי, חברת החשמל לישראל
הערכת שחרור בורון ויסודות אחרים מאפר פחם מרחף ותנועתם למי תהום באתר נען
דר' רמי קרן
תקציר
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2000
מעקב אחר שינויים כימיים ומינרלוגיים בסוללת אפר פחם מרחף בגי'סר א-זרקא, שלב א'
יועץ דויטש
תקציר
המכון הגיאולוגי
2001
Exemption level for utilizing bottom ash in infrastructure uses
Dr. Yaacov Nathan
Geological Survey of Israel
2002
Dr. Rami Keren
Institute of Soil, Water and Environmental Sciences, The Volcani Center for Agricultural Research
פוטנציאל הזיהום מאפר תחתית
דר' יעקב נתן, יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
2004
פיתוח שיטה לאומדן שחרור סלניום, ונדיום ובורון מאפר פחם מרחף המוצנע בקרקע
פרופ' רמי קרן, סיגל צעידי-נתיב
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2005
מעקב אחר שינויים כימיים ומינרלוגיים בסוללת אפר פחם מרחף בג'סר א-זרקא- שלב ב'
יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
2005
מעקב אחר שינויים כימיים ומינרלוגיים בסוללת אפר פחם מרחף בג'סר א-זרקא- שלב ג'
יועץ דויטש, דר' אולגה יופה, גלית שרעבי
המכון הגיאולוגי
2007
חידור מים באפר מרחף בתשתית כביש 6- אזור רבדים
פרופ' רמי קרן
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2009
ממצאי ניטור נגר, סחף ויסודות קורט בסוללה בג'יסר א-זרקא ובתחנת הכח אורות רבין
דר' מני בן חור, חיים טנאו, לאה לייב
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2009
רפד לבעלי חיים
התאמת אפר פחם תחתי לשימוש כמצע ריפוד ברפת
דר' רמי קרן, פרופ' אורי מינגלגרין, דר' פנחס פיין
תקציר, דו"ח מלא
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2000
דר' ישראל ברוקנטל
המכון למדעי בעלי חיים; מרכז וולקני לחקר החקלאות
PCB, Lead, Arsenic and Mercury residues in bovine liver and kidney tissues in cattles on bottom ash bedding
Dr. Shimon Barel, prof. Stefan Soback
Kimron Veterinary Institute, Veterinary Services and Animal Health
2002
אפר פחם תחתי לשימוש כמצע ריפוד לעופות –אספקטים סביבתיים
פרופ' רמי קרן, לודמילה צחנסקי
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2004
בדיקת תכולת מתכות כבדות בפרות ועופות הרובצים על מצע אפר תחתי
דר' ישראל ברוקנטל
המכון למדעי בעלי החיים; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2005
השפעת תוספי חומרים אינרטים בעלי כושר ספיחה לפרש עופות על איכות הזבל וסביבת הלול
דר' ישראל יוסלביץ, דר' דן בכרך, יצחק מלכא
שרות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות
2008
מצע לצמחים
בדיקת תכולת מתכות בחלקים הנאכלים של ירקות וצמחי תבלין
פרופ' יונה חן, צילה אביעד, אורי מגדל
הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית
2004
בטון
בדיקת מזהמים בבוצת מפעלי בטון המשתמשים באפר פחם
יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
1998
ריכוזי מתכות בתשטיפים מבחנ"מ (בטון בעל חוזק נמוך מבוקר) מאפר פחם
יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
1998
בחינת פוטנציאל שחרור מתכות מתערובות צמנטיות המכילות אפר מרחף- בחנ"מ
דר' נדיה טויטש, אולגה ברלין
המכון הגיאולוגי
2013
בחינת פוטנציאל שחרור מתכות מתערובות צמנטיות המכילות אפר מרחף- גראוט
דר' נדיה טויטש, אולגה ברלין
המכון הגיאולוגי
2015
מזהמים אורגניים
POP's in Israeli coal ash
Dr. Ruud Meij
KEMA, The Netherlands
2006
חוות דעת לאנליזות דיאוקסינים, פוראנים ו- PCB ברפד אפר תחתית, מזון פרות וחלב גולמי ברפת
דר' גיל כץ, אייל שוורץ
KTE - Dr. Katz Technologies & Enterprises
2013


יסודות קורט | קרינה מייננת | בטיחות וגהות |חקיקה

לעיון בסקירת המחקרים בתחומים המפורטים בטבלה לחץ כאן

נושא
חוקר
מוסד
שנה
בנייה
אפר פחם - היבטים רדיולוגיים של יישומו כתוסף בטון
דר' מנחם מרגליות, עובדיה אבן, גוסטבו חקין, שמואל שמש
תקציר, דו"ח מלא
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
1998
בדיקות קרינה רדיואקטיבית בבלוקים אופייניים בישראל
גוסטבו חקין, טל רימר, דר' מנחם מרגליות, דר' יאיר שמאי
תקציר, דו"ח מלא
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2000
בדיקות קרינה רדיואקטיבית בבלוקים עם אפר פחם
דר' ולדימיר בוטנקו
תקציר
פרוטון - מעבדה ישראלית לבטיחות קרינה
2001
מדידת תכולת יסודות רדיואקטיביים בבלוקי בנייה המכילים אפר פחם
נתן לביא
דו"ח מלא
החברה לשירותי איכות הסביבה
2002
בקרה על ריכוזי יסודות רדיואקטיביים במוצרי בנייה, באפר פחם ובפחם המיובא לישראל לייצור חשמל
פרופ' טוביה שלזינגר
תקציר
יועץ בטיחות קרינה
2002
חוות דעת מומחה על עמידתם של בטונים בדרישות ת"י 5098
פרופ' קוסטה קובלר
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2005
בדיקת יסודות רדיואקטיביים בבלוק בטון
דר' ויקטור שטיינר
דו"ח מלא
אגף מניעת רעש וקרינה, המשרד לאיכות הסביבה
2006
מודל לקביעת מקדמי תקן 5098- שידרוג תוכנת בלוק
פרופ' קוסטה קובלר, ויטלי פריבן
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2009
דר' יאיר שמאי
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
שפיעת ראדון מבטונים המכילים אפר פחם
פרופ' קוסטה קובלר, פרופ' רחל בקר
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2011
גוסטבו חקין
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
Thoron exhalation measurement and dose assessment for a concrete building material
Dr. Govert de With
NRG, The Netherlands
2015
Radiological characterization and dose assessment of Israeli concrete - Measurement, dose assessment and the impact of concrete aging
Dr. Peter de Jong, Dr. Govert de With
NRG, The Netherlands
2017
Radiologial characterization and dose assessment of Israeli concrete - Survey 2011-2016
Dr. Govert de With
NRG, The Netherlands
2017
תשתיות
מדידת קרינה מתשתית אפר פחם
דר' ולדימיר בוטנקו
פרוטון - מעבדה ישראלית לבטיחות קרינה
2001
מדידות קצב קרינת גמא ופליטת ראדון בתשתית אפר פחם
דר' ויקטור שטיינר
דו"ח מלא
אגף מניעת רעש וקרינה, המשרד לאיכות הסביבה
2001
הערכת סיכוני קרינה מבחנ"מ אפר פחם
דר' ז'אן קוך
תקציר, דו"ח מלא
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2001
תנאים סביבתיים רדיולוגיים לשימוש באפר פחם בתשתיות – סקר ספרות
דר' עומר פלד, שמעון צרויה, עוזי גרמן
הקריה למחקר גרעיני - נגב
2002
בניית מבני מגורים על תשתית אפר פחם – היבטי בטיחות קרינה והערכת מנת הקרינה לדיירי המבנים
טוביה שלזינגר, דר' ז'אן קוך
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2003
חקלאות
בדיקת תכולת רדיונוקלידים בעגבניות שרי אשר גודלו במצע המכיל אפר פחם
גוסטבו חקין
תקציר, דו"ח מלא
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
1999
הערכת החשיפה לקרינה מייננת בשימושי אפר פחם בחקלאות וגינון
דר' ז'אן קוך
תקציר, דו"ח מלא
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2002
בדיקת תכולת רדיונוקלידים בתוצרת חקלאית הגדלה על מצע אפר פחם תחתית
גוסטבו חקין
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2004
בדיקת תכולת רדיונוקלידים בחלב פרות הרובצות על מצע אפר תחתית
גוסטבו חקין
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2004
בדיקת תכולת רדיונוקלידים בצמחי פלפל ועירית הגדלים על מצע אפר פחם תחתית
גוסטבו חקין
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2006
הערכת החשיפה לקרינה משימוש בבוצת שפכים מיוצבת המכילה סיד ואפר מרחף (במס"א) בקרקע חקלאית
דר' ז'אן קוך
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2010
ריכוזי רדיונוקלידים טבעיים בתשטיפי אפר מרחף
גוסטבו חקין
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2013
סיכוני קרינה והיבטים רגולטוריים של השימוש באפר פחם תחתית כמצע לגינון פרטי או ציבורי
פרופ' טוביה שלזינגר
אוניברסיטת אריאל
2016
מעמד רגולטורי ומינהלי
Radiation safety and legal aspects of handling coal ash in Israel - a statement of opinion
Prof. Tuvia Schlesinger
Radiation Safety Consultant
2001
היבטים רדיולוגיים ומנהליים של העיסוק באפר פחם
פרופ' טוביה שלזינגר
יועץ בטיחות קרינה
2008
ההנחיות העדכניות של סבא"א להיקף הבקרה המינהלית על חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי
פרופ' טוביה שלזינגר
מרכז אוניברסיטאי אריאל
2012
כללי
הערכת החשיפה של הציבור בישראל לקרינה מייננת ממקורות טבעיים
ליאור כהנא
הפקולטה למדעי ההנדסה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
2012

יסודות קורט | קרינה מייננת | בטיחות וגהות |חקיקה

לעיון בסקירת המחקרים בתחומים המפורטים בטבלה לחץ כאן

נושא
חוקר
מוסד
שנה
כללי
אחזור מידע בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה עם אפר פחם
זוהר שטרן
מרכז המידע, המוסד לבטיחות וגיהות
2002
סקירה ספרותית והיבטי גיהות ובריאות בעבודה עם אפר פחם
דר' אשר פרדו
האגף לגיהות תעסוקתית וסביבתית, המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית
2004
עדכון סקר ספרות גיהות תעסוקתית
פיליפ גולדברג
 
2006
אבק
ניטור אבק בעבודה עם אפר פחם תחתי גס בחקלאות
הילה רודוי
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים
2002
ניטור אבק בעבודה עם אפר פחם תחתי בסלילה
מאיר שהרבני
החברה לשירותי איכות הסביבה
2002
בדיקות צורן דו חמצני באפר פחם תחתי דק וגס
דר' יעקב נתן
המכון הגיאולוגי
2002
בדיקת נוכחות אפר פחם באבק סביבתי
יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
2002
ניטור אבק במפעל בלוקים בעבודה עם וללא אפר פחם תחתי
הילה רודוי
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים
2004
ניטור אבק בעבודה עם אפר פחם תחתי גס בחקלאות
הילה רודוי
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים
2005
היבטי בריאות תעסוקתית של קוורץ באפר פחם מרחף הנוצר בישראל - מאמר ונספח דו"ח ניטור "טבת"
דר' יעקב נתן, מיכאל דבוראצ'ק
המכון הגיאולוגי
2009
דר' אריאל מצגר
יחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי, חברת החשמל לישראל
דר' אשר פרדו
בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב
זליג שלזינגר
טבת - בריאות וגהות תעסוקתית
ניטור אבק וסיליקה במפעל בלוקים בעבודה עם וללא אפר פחם תחתי
מאיה צפון
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים
2011
אמוניה
יישום בבטון של אפר פחם המכיל אמוניה -
ניסויי מעבדה
פרופ' ארנון בנטור, פבל לריאנובסקי
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2016
דו"ח סופי + ניסוי שטח I
פרופ' ארנון בנטור, פבל לריאנובסקי; שמואל גריידי, נדב זק
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון; המעבדה לבריאות וגיהות תעסוקתית
2017
ניסוי שטח II
ניסוי שטח III

יסודות קורט | קרינה מייננת | בטיחות וגהות |חקיקה

נושא
חוקר
מוסד
שנה
סקר משפטי בעניין תקנות אפר פחם באירופה
עו"ד אריה נייגר
תקציר, דו"ח מלא
משרד עורכי דין נייגר - לויצקי
2003
סקר חקיקה סביבתית של שימושי אפר פחם
עו"ד אריה נייגר
תקציר
משרד עורכי דין נייגר - לויצקי
2003
סקר משפטי בעניין תקנות אפר פחם בארה"ב
עו"ד אריה נייגר
תקציר, דו"ח מלא
משרד עורכי דין נייגר - לויצקי
2003