מידע כללי מחקרים

דף הבית >> מידע כללי >> מחקרים

שירותים סביביתיים

תחום
נושא
חוקר
מוסד
שנה
קיבוע פסולת אפר פחם כריאגנט כימי לנטרול בוצות תעשייתיות חומציות דר' אלי לדרמן, פרופ' חיים כהן, פרופ' איתמר פלאי
תקציר, תקציר מורחב, תקציר באנגלית, תקציר מורחב באנגלית
המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה והמחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן גוריון 2008
בדיקת היתכנות- קיבוע פסולות רדיאקטיביות באפר פחם פרופ' חיים כהן, רועי ניר ליברמן, גיורא שגב
דו"ח מלא
המחלקה לכימיה ביולוגית, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2009
אפר פחם כריאגנט כימי לנטרול בוצות תעשייתיות חומציות פרופ' חיים כהן, דר' אריאל גולדמן, יניב קנופ
דו"ח מלא
המחלקה לכימיה ביולוגית והמחלקה להנדסה אזרחית, אוניברסיטת אריאל בשומרון 2014
טיהור שפכים יישום אפר תחתי כמצע גידול קרומים ביולוגיים במערכת לטיפול בשפכים – הצעת מחקר דר' יעקב אנקר
דו"ח מלא
מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן; המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2010
דו"ח התקדמות ראשון דו"ח מלא 2011
דו"ח סופי דו"ח מלא 2014