מידע כללי מחקרים

דף הבית >> מידע כללי >> מחקרים

תכנון

תחום
נושא
חוקר
מוסד
שנה
תכנון
תוכנית אב לקידום שימושי אפר פחם
פרופ' מיכאל פרי, רן ורקר
מיצוב –תכנון אסטרטגי וייעוץ שיווקי
1997
תיקי פרויקטים בשימושים שונים
אינג' אהרון בועז
תקציר
מהנדס יועץ
1998
מסגרת משולבת להנעת שימושי אפר פחם
דר' ארז סברדלוב
חושבה לתכנון
1998
תכנית אב ארצית לאחסון ומחזור אפר פחם
אדר' ארנון שרגא, אינג' אהרון בועז, דוד לנגר
ארנון שרגא –אדריכל; מהנדס יועץ; יעוץ כלכלי ופיננסי
2004
השבחת אפר
תכנון טכנוכלכלי עקרוני למתקן ניפוי אפר תחתי
אינג' אהרון בועז
תקציר
מהנדס יועץ
2000
הערכה כלכלית עלות תועלת שימוש באפר פחם בבנייה כנגד חשיפה לקרינה
דוד לנגר
דו"ח מלא
יעוץ כלכלי ופיננסי 2008
הערך הכלכלי של אפר פחם בענף הבנייה
דוד לנגר
דו"ח מלא
יעוץ כלכלי ופיננסי 2008
עלות מול תועלת כלכלית של השימוש החקלאי באפר פחם מרחף – חישוב כלכלי של השימוש החקלאי באפר בשילוב עם בוצה
דר' אפרת הדס; פרופ' אורי מינגלגרין, דר' פנחס פיין; אשר איזנקוט
דו"ח מלא
מנהלת ההשקעות בחקלאות; המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני לחקר החקלאות; שה"מ- שירות השדה 2016