מידע כללי אפיון הנדסי

דף הבית >> מידע כללי >> אפיון הנדסי >> נתונים וגרפים לבניה

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לפי שנים

* אפר מרחף שסופק בפועל לייצור בטון.
* אפיון תכונות המליטה של אפר הפחם עצמו כמרכיב עצמאי בצמנט ובבטון (אקטיביות פוצולנית, איתנות וזמן התקשרות) בוצע בהתאם לדרישות התקינה (ת"י 1209) באמצעות הצמנט CEMI המיוצר בארץ. אפיון חלקי (אקטיביות פוצולנית בלבד) בוצע באמצעות צמנטים נוספים בשימוש מ- 2011 והלאה, והוא מוצג בדוחות.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2018, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/רוטנברג

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.654

0.615

0.614

 

בגיל 28 יום

0.766

0.723

0.708

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.831

0.808

0.780

 

בגיל 90 יום

0.888

0.887

0.831

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

22.2

19.8

24.1

40 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

0.5

0.5

0.5

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

295

263

233

 

הגדלת זמן ההתקשרות

130

98

68

מקס' פי 2 מהצמנט

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

78.8

53.2

41.1

תכונות כימיות

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

2.83

0.80

2.80

קטגוריה A: 5 מקס'
קטגוריה B: 7 מקס'
קטגוריה C: 9 מקס'

 (%)Cl

0.004

0.004

0.02

0.1 מקס'

(%) CaO

0.78

0.28

0.22

1.5 מקס'

 (%)SO3

0.32

0.31

0.35

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

84.40

87.53

88.41

70 מינ'

 (%)Na2O

1.84

1.56

1.17

5.0 מקס'

(%) MgO

1.54

0.92

0.63

4.0 מקס'

 P2O5(%)

0.06

0.34

0.15

5.0 מקס'

רטיבות (%)

0.22

0.09

0.91

 

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2017, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/רוטנברג

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.688

0.682

0.650

 

בגיל 28 יום

0.801

0.779

0.733

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.851

0.835

0.798

 

בגיל 90 יום

0.913

0.916

0.825

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

21

20

27

40 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

0.5

0.5

0.5

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

280

242

313

 

הגדלת זמן ההתקשרות

115

77

148

מקס' פי 2 מהצמנט

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

69.7

46.5

89.5

תכונות כימיות

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

3.81

3.28

5.64

קטגוריה A: 5 מקס'
קטגוריה B: 7 מקס'
קטגוריה C: 9 מקס'

 (%)Cl

0.002

0.002

0.025

0.1 מקס'

(%) CaO

0.90

0.04

0.32

1.5 מקס'

 (%)SO3

0.41

0.20

0.38

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

84.46

90.93

88.62

70 מינ'

 (%)Na2O

0.17

0.63

0.85

5.0 מקס'

(%) MgO

4.46

1.21

1.28

4.0 מקס'

 P2O5(%)

0.20

0.05

0.002

5.0 מקס'

רטיבות (%)

0.11

0.14

0.34

 

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2016, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.655

0.667

0.660

 

בגיל 28 יום

0.800

0.797

0.785

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.870

0.832

0.809

 

בגיל 90 יום

0.919

0.883

0.868

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

20

20.2

26.8

30 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

0.5

0.5

0.5

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

260

214

273

120 מקס' להתקשרות תחילית

360 מקס' להתקשרות סופית

הגדלת זמן ההתקשרות

95

49

108

 

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

57.6

29.5

57

 

תכונות כימיות

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

4.07

2.14

4.7

סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'

 (%)Cl

0.01

0.01

0.02

0.1 מקס'

(%) CaO

1.11

0.3

0.48

2.5 מקס'

 (%)SO3

0.91

0.64

0.67

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

91.21

91.28

92.42

70 מינ'

 (%)Na2O

0.13

0.23

0.1

5.0 מקס'

(%) MgO

1.09

0.81

0.79

4.0 מקס'

 P2O5(מ"ג/ק"ג)

23.04

8.39

21

100 מקס'

רטיבות (%)

0.17

0.2

0.32

3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2015, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

אוסטרליה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.663

0.679

0.699

0.659

 

בגיל 28 יום

0.786

0.785

0.764

0.773

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.854

0.845

0.845

0.863

 

בגיל 90 יום

0.917

0.890

0.911

0.914

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

22.3

20.5

25.1

26.4

30 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

0.5

0.5

0.5

0.5

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

215

214

235

285

120 מקס' להתקשרות תחילית

360 מקס' להתקשרות סופית

הגדלת זמן ההתקשרות

50

49

70

120

 

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

30.3

29.5

42.5

72.7

 

תכונות כימיות

 

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

4.97

2.74

5.63

4.94

סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'

 (%)Cl

0.004

0.016

0.019

0.018

0.1 מקס'

(%) CaO

0.4

0.27

0.16

0.23

2.5 מקס'

 (%)SO3

0.23

0.31

0.6

0.43

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

94.38

95.15

85.61

96.42

70 מינ'

 (%)Na2O

0.13

0.26

0.12

0.17

5.0 מקס'

(%) MgO

1.04

0.7

0.75

0.38

4.0 מקס'

 P2O5(מ"ג/ק"ג)

32.39

34.3

38.91

38.7

100 מקס'

רטיבות (%)

0.1

0.06

0.07

0.07

3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2014, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

אוסטרליה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.669

0.684

0.664

0.652

 

בגיל 28 יום

0.731

0.764

0.766

0.682

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.805

0.830

0.827

0.711

 

בגיל 90 יום

0.823

0.869

0.881

0.798

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

17.8

17.4

20.1

22.6

30 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

0.5

0.5

0.5

0.5

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

248

228

255

220

120 מקס' להתקשרות תחילית

360 מקס' להתקשרות סופית

הגדלת זמן ההתקשרות

83

63

90

55

 

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

50

38.2

54.5

33.3

 

תכונות כימיות

 

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

2.65

0.62

2.06

1.88

סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'

 (%)Cl

0.005

0.007

0.013

0.003

0.1 מקס'

(%) CaO

0.3

1.41

0.4

0.51

2.5 מקס'

 (%)SO3

0.09

0.57

0.19

0.04

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

88.74

79.44

91.64

92.1

70 מינ'

 (%)Na2O

0.08

0.69

0.29

0.14

5.0 מקס'

(%) MgO

0.68

2.19

2.58

0.29

4.0 מקס'

 P2O5(מ"ג/ק"ג)

88.74

0.66

111.02

7.27

100 מקס'

רטיבות (%)

0.13

0.28

0.2

0.18

3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2013, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

אוסטרליה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.706

0.704

0.705

0.705

 

בגיל 28 יום

0.783

0.791

0.770

0.736

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.817

0.842

0.840

0.801

 

בגיל 90 יום

0.877

0.875

0.842

0.866

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

21.3

19

21.3

26

30 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

0.5

0.5

0.5

0.5

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

234

220

263

235

120 מקס' להתקשרות תחילית

360 מקס' להתקשרות סופית

הגדלת זמן ההתקשרות

69

55

98

70

 

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

41.7

33.3

59.1

42.4

 

תכונות כימיות

 

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

4.13

1.65

4.16

7.34

סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'

 (%)Cl

0.021

0.018

0.0017

0.018

0.1 מקס'

(%) CaO

0.44

0.23

0.56

0.57

2.5 מקס'

 (%)SO3

0.24

0.41

0.42

0.11

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

87.14

86.96

88.18

86.21

70 מינ'

 (%)Na2O

0.1

0.79

0.38

0.12

5.0 מקס'

(%) MgO

0.84

0.84

0.83

0.39

4.0 מקס'

 P2O5(מ"ג/ק"ג)

29.62

5.8

68.65

10.1

100 מקס'

רטיבות (%)

0.22

0.19

0.36

0.13

3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2012, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

אינדונזיה

רוסיה

אוסטרליה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.707

0.722

0.719

0.688

0.681

 

בגיל 28 יום

0.815

0.825

0.792

0.849

0.806

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.852

0.878

0.856

0.921

0.847

 

בגיל 90 יום

0.910

0.931

0.923

0.926

0.850

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

23.7

21.8

16

25

26

30 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

0.83

0.7

0.5

0.5

0.5

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

297

240

205

210

205

120 מקס' להתקשרות תחילית

360 מקס' להתקשרות סופית

הגדלת זמן ההתקשרות

95

42

40

45

40

 

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

45.4

20.9

24.2

27.3

24.2

 

תכונות כימיות

 

 

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

5.38

2.44

1.60

5.14

5.64

סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'

 (%)Cl

0.031

0.016

0.0019

0.011

0.029

0.1 מקס'

(%) CaO

0.24

0.097

0.0002

0.4

0.004

2.5 מקס'

 (%)SO3

0.11

0.09

0.40

0.32

0.09

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

88.32

92.64

90.27

92.36

93.64

70 מינ'

 (%)Na2O

0.15

0.68

0.39

0.28

0.16

5.0 מקס'

(%) MgO

1.24

0.78

1.74

1.14

0.36

4.0 מקס'

 P2O5(מ"ג/ק"ג)

176.7

57.18

1.50

30

188.75

100 מקס'

רטיבות (%)

0.19

0.18

0.10

0.24

0.16

3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2011, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

אינדונזיה

רוסיה

אוסטרליה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.602

0.707

0.677

0.746

0.717

 

בגיל 28 יום

0.782

0.830

0.798

0.846

0.715

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.781

0.847

0.842

0.846

0.830

 

בגיל 90 יום

0.828

0.880

0.848

0.867

0.843

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

22

18.4

17.5

23

23

30 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

0.5

0.6

0.5

0.5

0.5

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

260

259

278

288

245

120 מקס' להתקשרות תחילית

360 מקס' להתקשרות סופית

הגדלת זמן ההתקשרות

40

27

58

68

25

 

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

18.2

17.7

26.2

39.8

10.2

 

תכונות כימיות

 

 

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

4.14

3.01

4.75

2.92

3.00

סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'

 (%)Cl

0.081

0.045

0.051

0.003

0.009

0.1 מקס'

(%) CaO

0.48

0.01

0.01

0.006

0.15

2.5 מקס'

 (%)SO3

0.05

0.233

0.25

0.15

0.095

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

88.67

93.59

89.21

89.48

71.13

70 מינ'

 (%)Na2O

0.11

0.7

0.57

0.37

0.088

5.0 מקס'

(%) MgO

0.84

0.89

1.00

1.02

0.3

4.0 מקס'

 P2O5(מ"ג/ק"ג)

18.82

13.49

15.62

58.35

76.22

100 מקס'

רטיבות (%)

0.21

0.24

0.64

0.1

0.26

3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2010, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

אינדונזיה

רוסיה

אוסטרליה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.699

0.665

0.693

0.674

0.619

 

בגיל 28 יום

0.795

0.791

0.831

0.798

0.746

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.798

0.819

0.847

0.826

0.773

 

בגיל 90 יום

0.819

0.869

0.857

0.857

0.788

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

23

17.3

13.7

21.7

24

30 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

1

0.8

1.3

0.7

1.5

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

185

230

215

238

215

120 מקס' להתקשרות תחילית

360 מקס' להתקשרות סופית

הגדלת זמן ההתקשרות

30

75

60

83

60

 

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

19.4

48.4

38.7

53.7

38.7

 

תכונות כימיות

 

 

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

2.42

3.46

3.1

5.18

4.88

סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'

 (%)Cl

0.004

0.011

0.018

0.012

0.009

0.1 מקס'

(%) CaO

0.031

0.032

0.01

0.215

0.59

2.5 מקס'

 (%)SO3

0.077

0.063

0.043

0.063

0.061

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

88.28

85.99

89.01

86.91

88.39

70 מינ'

 (%)Na2O

0.56

0.96

0.98

0.24

0.14

5.0 מקס'

(%) MgO

0.72

0.61

1.98

0.33

0.61

4.0 מקס'

 P2O5(מ"ג/ק"ג)

37.37

4.02

7.51

18.69

8.89

100 מקס'

רטיבות (%)

0.07

0.27

0.14

0.28

0.23

3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2009, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

אינדונזיה

רוסיה

אוסטרליה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.632

0.658

0.657

0.678

0.712

 

בגיל 28 יום

0.813

0.842

0.813

0.810

0.795

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.841

0.829

0.872

0.844

0.832

 

בגיל 90 יום

0.856

0.857

0.846

0.865

0.828

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

20.3

22.5

12

25

24

30 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

0.67

0.5

0.5

0.75

1.0

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

210

195

190

188

185

120 מקס' להתקשרות תחילית

360 מקס' להתקשרות סופית

הגדלת זמן ההתקשרות

55

40

35

33

30

 

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

35.5

25.8

22.5

20.9

19.3

 

תכונות כימיות

 

 

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

4.14

2.72

2.90

5.42

3.28

סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'

 (%)Cl

0.004

0.004

0.004

0.004

0.005

0.1 מקס'

(%) CaO

0.273

0.269

0.011

0.032

0.493

2.5 מקס'

 (%)SO3

0.143

0.405

0.12

0.145

0.12

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

88.96

90.56

94.51

91.49

91.7

70 מינ'

 (%)Na2O

0.9

2.39

2.22

1.24

0.76

5.0 מקס'

(%) MgO

0.68

0.37

0.97

0.3

0.36

4.0 מקס'

 P2O5(מ"ג/ק"ג)

38.11

2.06

3.98

9.2

1.3

100 מקס'

רטיבות (%)

0.14

0.16

0.16

0.23

0.09

3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2008, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1
דרום אפריקה
קולומביה
אינדונזיה
רוסיה
אוסטרליה
דרישות התקן
תכונות פיסיקליות
אורות רבין/ רוטנברג
אורות רבין/ רוטנברג
אורות רבין
אורות רבין
אורות רבין
 
מדד פעילות פוצולנית2
בגיל 7 יום
0.653
0.672
0.711
0.680
0.690
 
בגיל 28 יום
0.821
0.855
0.854
0.832
0.801
0.75 מינ'
בגיל 60 יום
0.841
0.866
0.896
0.843
0.826
 
בגיל 90 יום
0.945
0.935
0.946
0.899
0.860
0.85 מינ'
דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)
17.5
18.5
15.5
22
21
30 מקס'
איתנות3 (מ"מ)
1.0
1.0
0.5
0.75
0.5
10 מקס'
זמן התקשרות (דקות)
תחילת התקשרות
168
163
180
170
160
120 מקס' להתקשרות תחילית
360 מקס' להתקשרות סופית
הגדלת זמן ההתקשרות
28
23
40
30
20
 
הגדלת זמן ההתקשרות (%)
19.7
16.1
28.6
21.5
14.3
 
תכונות כימיות
 
 
 
 
 
 
הפסד בקלייה ב- (%) 975°C
3.38
2.78
4.15
6.12
2.53
סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'
 (%)Cl
0.007
0.014
0.026
0.016
0.018
0.1 מקס'
(%) CaO
0.145
0.09
0.065
2.16
0.12
2.5 מקס'
 (%)SO3
0.085
0.13
0.15
0.52
0.06
3.0 מקס'
(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3
89.26
89.56
76.14
78.13
88.89
70 מינ'
 (%)Na2O
0.87
1.77
1.1
1.09
0.76
5.0 מקס'
(%) MgO
0.95
0.65
1.74
1.17
0.62
4.0 מקס'
 P2O5(מ"ג/ק"ג)
600.75
214.5
12
11.5
9
100 מקס'
רטיבות (%)
0.15
0.21
0.26
0.28
0.23
3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של "איזוטופ", לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2007, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1
דרום אפריקה
קולומביה
אינדונזיה
רוסיה
דרישות התקן
תכונות פיסיקליות
אורות רבין/ רוטנברג
רוטנברג
רוטנברג
אורות רבין
 
מדד פעילות פוצולנית2
בגיל 7 יום
0.761
0.761
0.75
0.764
 
בגיל 28 יום
0.835
0.820
0.819
0.815
0.75 מינ'
בגיל 60 יום
0.915
0.887
0.912
0.894
 
בגיל 90 יום
0.927
0.891
0.926
0.913
0.85 מינ'
דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)
22
17
16
20
30 מקס'
איתנות3 (מ"מ)
1.0
1.0
1.5
0.5
10 מקס'
זמן התקשרות (דקות)
תחילת התקשרות
123
130
135
130
120 מקס' להתקשרות תחילית
360 מקס' להתקשרות סופית
הגדלת זמן ההתקשרות
8
15
20
15
 
הגדלת זמן ההתקשרות (%)
6.7
13.0
17.4
13.2
 
תכונות כימיות
 
 
 
 
 
הפסד בקלייה ב- (%) 975°C
5.07
2.22
3.31
7.08
סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'
 (%)Cl
0.024
0.03
0.017
0.02
0.1 מקס'
(%) CaO
0.048
0.026
0.008
1.121
2.5 מקס'
 (%)SO3
0.074
0.078
0.081
0.063
3.0 מקס'
(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3
73.57
74.17
77.6
73.6
70 מינ'
 (%)Na2O
2.54
4.22
3.24
2.83
5.0 מקס'
(%) MgO
1.68
2.34
2.17
1.37
4.0 מקס'
 P2O5(מ"ג/ק"ג)
73.52
83.14
75.58
44.66
100 מקס'
רטיבות (%)
0.28
0.17
0.24
0.38
3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של "איזוטופ", לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2006, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1
דרום אפריקה
קולומביה
אינדונזיה
רוסיה
דרישות התקן
תכונות פיסיקליות
אורות רבין/ רוטנברג
אורות רבין/ רוטנברג
אורות רבין
אורות רבין
 
מדד פעילות פוצולנית2
בגיל 7 יום
0.731
0.749
0.762
0.742
 
בגיל 28 יום
0.842
0.853
0.876
0.850
0.75 מינ'
בגיל 60 יום
0.894
0.885
0.929
0.889
 
בגיל 90 יום
0.910
0.900
0.932
0.910
0.85 מינ'
דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)
21.8
15.8
18
18
30 מקס'
איתנות3 (מ"מ)
 
0.5
1.5
 
10 מקס'
זמן התקשרות (דקות)
תחילת התקשרות
179
170
155
175
120 מקס' להתקשרות תחילית
360 מקס' להתקשרות סופית
הגדלת זמן ההתקשרות
69
59
43
65
 
הגדלת זמן ההתקשרות (%)
62.5
53.4
38.2
59
 
תכונות כימיות
 
 
 
 
 
הפסד בקלייה ב- (%) 975C°
4.38
2.88
6.12
6.16
סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'
 (%)Cl
 
0.004
0.006
 
0.1 מקס'
(%) CaO
 
0.017
0.022
 
2.5 מקס'
 (%)SO3
 
0.206
0.037
 
3.0 מקס'
(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3
 
73.52
74.78
 
70 מינ'
 (%)Na2O
 
4.21
2.92
 
5.0 מקס'
(%) MgO
 
2.41
1.69
 
4.0 מקס'
 P2O5(מ"ג/ק"ג)
 
1.4
5.98
 
100 מקס'
רטיבות (%)
 
0.2
0.27
 
3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של "איזוטופ", לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2005, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1
דרום אפריקה
קולומביה
אינדונזיה
דרישות התקן
תחנת כוח
אורות רבין/ רוטנברג
אורות רבין
אורות רבין
 
תכונות פיסיקליות
 
 
 
מדד פעילות פוצולנית2
בגיל 7 יום
0.728
0.740
0.740
 
בגיל 28 יום
0.838
0.877
0.848
0.75 מינ'
בגיל 60 יום
0.894
0.963
0.896
 
בגיל 90 יום
0.879
0.934
0.875
0.85 מינ'
דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)
18.7
17
18
30 מקס'
איתנות3 (מ"מ)
0.5
0.5
0.5
10 מקס'
זמן התקשרות (דקות)
תחילת התקשרות
175
170
160
120 מקס' להתקשרות תחילית
360 מקס' להתקשרות סופית
הגדלת זמן ההתקשרות
40
35
25
 
הגדלת זמן ההתקשרות (%)
29.6
25.9
18.5
 
תכונות כימיות
 
 
 
 
הפסד בקלייה ב- (%) 975°C
3.34
1.59
3.29
סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'
 (%)Cl
<0.003
<0.003
<0.003
0.1 מקס'
(%) CaO
0.083
0.04
0.4
2.5 מקס'
 (%)SO3
0.483
0.81
0.67
3.0 מקס'
(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3
85.07
87.76
74.73
70 מינ'
 (%)Na2O
0.53
1.29
0.24
5.0 מקס'
(%) MgO
0.51
0.28
0.46
4.0 מקס'
 P2O5(מ"ג/ק"ג)
49.91
9.67
37.01
100 מקס'
רטיבות (%)
0.2
0.22
0.18
3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של "איזוטופ", לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף לעומת עיסה ללא אפר.