מידע כללי אפיון הנדסי

נתונים-אפר מרחף | גרפים-אפר מרחף | נתונים-אפר תחתית | נתונים וגרפים-בטון

במקומות שונים בעולם, באנגליה בפרט, מנוצל אפר פחם תחתית כאגרגט בתערובת חומרי הגלם לייצור מוצרי בנייה בכלל ובלוקי בטון בפרט. התקינה האירופאית (BS EN 12620: Aggregates for concrete) המעודכנת (מאי 2013) חלה גם על אגרגטים מלאכותיים ממקורות תעשייתיים, לרבות אגרגטים ממוחזרים או מוצרי לוואי כדוגמת אפר פחם תחתית. מנהלת אפר הפחם הציעה למכון התקנים לאמץ תקן זה בישראל.

מנהלת אפר הפחם מקדמת את השימוש במקטע הדק של אפר התחתית (מתחת ל- 4.75 מ"מ) כמחליף חול במוצרי בנייה (בלוקים, אבני שפה ואבנים משתלבות, לבני חיפוי וכדומה), בהסתמך על עדיפות התכונות הפיסיקליות של האפר (משקל נמוך וכושר בידוד) על אלה של חול (דיונות ומחצבה). האפר מסופק למפעלים בגודל גרגר מתאים לאחר ניפוי בתחנת הכח רוטנברג.

לצורך אפיון ואופטימיזציה של השימוש באפר תחתית ביישום זה נבדקים מדי שנה (מאז 2013) פרמטרים פיסיקליים וכימיים באפר הנוצר משריפת פחמים בתחנת הכח רוטנברג.

לעיון בדוחות השנתיים: