מידע כללי אפיון כימי-פיזיקלי

משקל סגולי ומרחבי

המנהלת מבצעת מדי שנה בדיקות צפיפות ומשקל ומרחבי של אפר מרחף ואפר תחתית המתקבלים ממקורות הפחם העיקריים. בדיקות אפר מרחף מתבצעות משנת 2012 במסגרת האפיון לפי דרישות בת"י 1209 (2016) - תקן אפר מרחף לבטון, ובדיקות לאפר תחתית מתבצעות משנת 2013 בכלל המקורות המיוצרים ומנופים בתחנת הכח רוטנברג במסגרת אפיון המקטע הדק של האפר (בגודל 0 - 2 מ"מ) כחומר גלם בייצור מוצרי בנייה. למידע זה יש חשיבות ביישומים הבאים:
  • בנייה - האפר המרחף כמחליף חלקי של מרכיב החול והצמנט בבטון ואפר התחתית כמחליף חלקי של החול במוצרי בנייה, משפיעים על צפיפות התערובת ולפיכך גם על תכנון התערובות לקבלת מוצר בצפיפות מבוקשת, למשל בהכנת בטון קל או בהזרקת גראוט עם אפר מרחף לתת הקרקע בהם נדרשת צפיפות נמוכה של הבטון (צפיפות האפר המרחף נמוכה משל הצמנט אותו הוא מחליף ביישומים הללו).
  • סלילה ותשתיות - אפר המרחף או התחתית כחומר גלם בסלילה, לפי מפרט הכולל בין היתר הידוק של החומר ודרישות נוספות בהן צפיפות.
  • חקלאות - המשקל המרחבי של האפר המרחף משמש לתכנון חלקו בתערובת במס"א לשם קבלת מוצר סופי פריר ויבש קל לשינוע ולפיזור בשדה חקלאי.
להלן ריכוז ממצאי הבדיקות לאפר מרחף ואפר תחתית מנופה דק:

שנה מדינה ערך אפר מרחף אפר תחתית מנופה דק
משקל סגולי, ק"ג/מ"ק משקל מרחבי, ק"ג/מ"ק משקל סגולי, ק"ג/מ"ק משקל מרחבי, ק"ג/מ"ק
2012 דרום אפריקה תחום 2,159 - 2,344 825 - 979
ממוצע1 2,242 923
קולומביה תחום 2,250 - 2,350 945 - 1,172
ממוצע 2,306 1,045
רוסיה2 2,140 878
אוסטרליה2 2,163 1,224
2013 דרום אפריקה תחום 2,222 - 2,326 923 - 1,022 2,115 - 2,152 715 - 720
ממוצע 2,276 964 2,134 718
קולומביה תחום 2,110 - 2,415 1,020 - 1,100 2,133 - 2,244 770 - 930
ממוצע 2,249 1,057 2,192 845
רוסיה תחום 2,128 - 2,222 945 - 966
ממוצע 2,175 956
אוסטרליה2 2,283 936
2014 דרום אפריקה תחום 2,222 - 2,282 925 - 975
ממוצע 2,252 950
קולומביה תחום 2,244 - 2,350 876 - 1,095 2,201 - 2,318 895 - 1,014
ממוצע 2,314 966 2,260 945
רוסיה3 תחום 2,201 - 2,322 981 - 1,039 2,145 885
ממוצע 2,262 1,010
אוסטרליה2 2,357 1,085
2015 דרום אפריקה תחום 2,163 - 2,250 895 - 922 2,165 - 2,315 725 - 867
ממוצע 2,207 909 2,240 796
קולומביה תחום 2,205 - 2,343 960 - 1,112 2,220 - 2,322 920 - 975
ממוצע 2,257 1,031 2,278 944
רוסיה תחום 2,064 - 2,122 784 - 894
ממוצע 2,093 839
אוסטרליה2 2,250 937
2016 דרום אפריקה3 2,196 876 2,454 756
קולומביה תחום 2,244 - 2,348 935 - 1,114 2,310 - 2,390 944 - 1,075
ממוצע 2,281 1,026 2,345 1,003
רוסיה תחום 2,064 - 2,133 965 - 996
ממוצע 2,099 981
2017 דרום אפריקה תחום 2,252 - 2,257 885 - 929
ממוצע 2,255 907
קולומביה תחום 2,257 - 2,294 875 - 1,050 2,269 - 2,329 872 - 1,096
ממוצע 2,284 985 2,289 989
רוסיה3 תחום 2,046 - 2,055 808 - 987 2,318 911
ממוצע 2051 898
2018 דרום אפריקה3 2,345 985
קולומביה תחום 2,263 - 2,369 1,030 - 1,072 2,278 - 2,416 900 - 1,110
ממוצע 2,313 1,058 2,326 977
רוסיה תחום 2,273 - 2,286 972 - 979 2,138 - 2,258 805 - 930
ממוצע 2,280 976 2,198 868
תחום כולל 2,110 - 2,415 784 - 1,172 2,115 - 2,416 715 - 1,110

1. ממוצע של כלל המקורות מאותה מדינה.
2. נבדק אפר מרחף ממקור יחיד מאותה מדינה.
3. נבדק אפר תחתית ממקור יחיד מאותה מדינה.