מידע כללי אפיון כימי-פיזיקלי

מינרלוגיה

אנליזה מינרלוגית באמצעות XRD

אפר פחם מכיל באופן כללי שלושה מרכיבים שונים: מרכיב מינרלי (קוורץ, מוליט, דולומיט, קלציט, חרסיות ועוד), מרכיב זכוכיתי אמורפי בלתי מגובש המהווה 40% - 60% מהאפר ואחוז נמוך בד"כ של שארית פחמן לא שרוף. הפאזה הזכוכיתית האלומינוסיליקטית באפר, משפיעה על תרומתו בשימושיו השונים, למשל כמוסף פוצולני בבטון המחליף חלקית צמנט, וכמתקן כימי המחליף חלקית חרסית בייצור קלינקר לצמנט. המינרל קוורץ (סיליקה) נוכח באפר בריכוזים מסוימים, ועל סמך מידע הנוגע לתכולתו, לגודל הגבישים ולמקום הימצאם באפר (למשל כגביש כלוא בתוך הזכוכית כתופעה הנפוצה יותר באפר או במקרים נדירים יותר כגביש בעל פני שטח גלויים), ניתן להעריך את מידת הסיכון הבריאותי לריאות הכרוך בחשיפתן לסיליקה גבישית חופשית בנשימת אבק אפר פחם. מסיבות אלו ואחרות, חשוב לדעת לא רק את ההרכב הכימי של האפר, אלא גם את המינרלוגיה שלו.

דיפרקציה של קרני איקס (X-ray diffraction, XRD) משמשת לזיהוי מינרלים בחומר. בבסיס השיטה: כל מינרל מאופיין במבנה מסוים של סריג תלת ממדי המבדיל אותו ממינרלים אחרים. השבירה (דיפרקציה) של קרן X הפוגעת במישור הסריג שונה לכל מינרל, כתלות בסוג האטומים ובאופן הסידור שלהם בסריג.

הקבצים המצורפים להלן מכילים תוצאות אנליזות XRD שבוצעו במכון הגיאולוגי לדוגמאות אפר פחם מרחף שנדגמו ממקורות פחם שונים ע"י מנהלת אפר הפחם מ- 2007 ואילך.

שנה גרף טבלה
2007 XRD_graph_2007 XRD_table_2007
2008 XRD_graph_2008 XRD_table_2008
2009 XRD_graph_2009 XRD_table_2009
2010 XRD_graph_2010 XRD_table_2010
2011 XRD_graph_2011 XRD_table_2011
2012 XRD_graph_2012 XRD_table_2012
2013 XRD_graph_2013 XRD_table_2013
2014 XRD_graph_2014 XRD_table_2014
2015 - XRD_table_2015