שימושים פיתוח ורישוי

חקלאות וגינון - דו"ח מצב, מרץ 2018

המשרד להגנת הסביבה אסר ביום 20.3.18 את השימוש באפר פחם כמילוי או מצע לתשתיות בקרקע וכן בחקלאות או בטיפול בבוצה. מנהלת אפר הפחם מערערת על ההוראה במישור המקצועי והמנהלי.

תחום סוג אפר יישום דרישות טכנולוגיות תועלת משקית תועלת סביבתית תנאים סביבתיים/בריאותיים לחשיפה נורמטיבית היתר שימוש ובקרה פעולות המשך פיתוח ורישוי
מצעי צמחים אפר תחתית גס מצע מחליף קרקע מפרטי מצעי גידול צמחים מוזיל עלויות, משפר תנאים אגרונומיים בבית השורשים מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים - מחליף טוף, מונע מפגעי כרייה פטור אבק מזיק (בראון, יו"ר הועדה הטכנית לאבק מזיק, 11.9.05), מניעת פיזור אפר ואבק אפר.

פטור נציבות המים (רשף, מח' משאבי מים, 26.11.02).

אישור שירות המזון לגידולים חד שנתיים (ורסנו, הערכת סיכונים מזהמי מזון, 26.6.07).

אישור במגבלות שירות המזון (יניב, בראור, 23.9.07). (מבוטל מה- 1.9.16)
עמידה בתנאים (מנהלת, מעת לעת).

תנאי קרינה (גלברג, 21.7.08, פורום התייעצות, 28.12.16).
בדיקות מתמשכות של גידולים רב שנתיים.

דיון חוזר (קרינה) במשרד הגה"ס.
רפד בע"ח אפר תחתית רפד סופח נוזלים מדכא טפילים ורימות זבובים משטר רפד לבעלי חיים מוזיל עלויות, משפר ספיחת נוזלים, משפר דיכוי טפילים ומעבירי מחלות מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים - מחליף גיר. מונע מפגעי כרייה פטור אבק מזיק (בראון), מניעת פיזור אפר ואבק אפר.

אישור יישום לצורך בדיקות שרות המזון (הרן, מדענית ראשית סביבה, 11.7.00).

אישור שירות המזון לפרות (ורסנו, 19.2.14).
עמידה בתנאים (מנהלת, מעת לעת) השלמת תהליך אישור - בסדר היום לדיון במשרד הגה"ס
טיוב קרקעות מרחף תוסף לבוצת שפכים ליעוד חקלאי מפרט N-Viro - עד 40% אפר בתערובת המוצר מוזיל עלויות דישון והדברה, משפר מבני של הקרקע, משפר יבול מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים - מחליף אבן גיר בייצור סיד ומלאן בחציבה, מונע מפגעי כרייה וייצור תעשייתי (דשנים ומדבירים). מפחית זיהומי דישון והדברה תעשייתיים תקנות הבוצה - דרישות בוצה סוג א' (מתכות בתוצר) (רובין, ממונה תקנות הבוצה, סביבה, 9.10.11).

מגבלת רשות המזון ליסודות קורט מזהמים ורדיונוקלידים ביבולים (גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור, 15.1.14).
היתר בוצה סוג א' (כנ"ל).

היתר משרד הבריאות מוגבל לרשימת גידולים עד 2019.
מעקב צוות מקצועי-מדעי (יסודות קורט, חקלאות).

הערכה סביבתית של אפר ובמס"א בחקלאות - במחקר LEAF בהובלת המכון הגיאולוגי עם מכון וולקני, בהיגוי הצוות המקצועי-מדעי (יסודות קורט, חקלאות).

הקניית ערך מוסף לאפר מרחף בהדברה ודישון באמצעות במס"א - מחקר במכון וולקני בהיגוי צוות מקצועי-מדעי (חקלאות).