שימושים פיתוח ורישוי

תשתיות - דו"ח מצב, מרץ 2018

המשרד להגנת הסביבה אסר ביום 20.3.18 את השימוש באפר פחם כמילוי או מצע לתשתיות בקרקע וכן בחקלאות או בטיפול בבוצה. מנהלת אפר הפחם מערערת על ההוראה במישור המקצועי והמנהלי.

תחום סוג אפר יישום דרישות טכנולוגיות תועלת משקית תועלת סביבתית תנאים סביבתיים/בריאותיים לחשיפה נורמטיבית היתר שימוש ובקרה פעולות המשך פיתוח ורישוי
סלילת כבישים מרחף, תחתית גרעין בסוללות כבישים מפרט מע"צ, מפרטי חברות סלילה, פרק 51 במפרט הבינמשרדי מוזיל עלויות, משפר חוזק מבני מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים - חול, כורכר, מונע מפגעי כריה מגבלות אזורי רגישות מי תהום (ברנר, משנה למנכ"ל סביבה, 19.4.98).

תנאים סביבתיים במפרט הסלילה.

מגבלת רדיוס ג' מבארות מי שתייה (עלוני, בריאות הציבור, 25.12.02).

פטור אבק מזיק (בראון, יו"ר הועדה הטכנית לאבק מזיק, 11.9.05), מניעת פיזור אפר ואבק אפר

מגבלת בורון (הרן, מדענית ראשית, סביבה, 14.8.00).

הפרדת המבנה מהאפר במילוי טבעי (שטיינר, סביבה, 16.8.05).
אישור רשות המים לאתר.

אישור מהנדס בריאות סביבה מחוזי לאתר.

עמידה בתנאים (מנהלת, בעת הביצוע).
שדרוג תנאים סביבתיים ליישומי אפר פחם בקרקע, הצעת צוות מקצועי-מדעי (יסודות קורט) - בסדר היום לדיון במשרד הגה"ס.

הערכה סביבתית של יישומי אפר מרחף בתשתיות קרקע - במחקר LEAF בהובלת המכון הגיאולוגי, בהיגוי צוות מקצועי-מדעי (יסודות קורט).
מילוי מבני תחתית מילוי בורות וסוללות מפרט תשתיות, שילוב בפרק 51 במפרט הבינמשרדי
תשתית מבני מגורים מפרט תשתיות
מתקנים תת-קרקעיים תחתית מעטפת מתקני בטון וצנרת פוליאתילן מפרט תשתיות - פרק מתקנים תת-קרקעיים מוזיל עלויות, משפר יציבות המעטפת מגבלות אזורי רגישות מי תהום (ברנר, 19.4.98).

תנאים סביבתיים במפרט התשתיות.

מגבלת רדיוס ג' מבארות מי שתייה (עלוני).

פטור אבק מזיק (בראון), מניעת פיזור אפר ואבק אפר.

פטור כמויות קטנות
(5000 טון, רדיוס 5 ק"מ, התיישנות 5 שנים) (רשף, רשות המים, 8.8.04), (בראור, מדען ראשי, סביבה, 9.1.18).
בחנ"מ/גראוט מרחף ייצוב תת קרקעי ומנהור מפרטים יעודיים מוזיל עלויות, משפר מילוי חללים קשי נגישות, משפר חוזק מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים - מחליף חול וח"ג (חרסית, גיר) בייצור צמנט, מונע מפגעי כרייה וייצור תעשייתי ציפוי סוללות מאגרי קולחים; מילוי חללים בתת הקרקע מעל רום מי התהום בתחה"כ גזר; כלונסאות בסוללת בריכת ים המלח (שטרן, מדען ראשי סביבה) היתרים נקודתיים הערכה סביבתית של יישומי אפר מרחף בתערובות צמנטיות בתת הקרקע - במחקר LEAF בהובלת המכון הגיאולוגי, בהיגוי צוות מקצועי-מדעי (יסודות קורט)