מה חדש אפריתון

חוברות אפריתון : 2006 - 2018

מנהלת אפר פחם מפיצה מעת לעת עיתון מקוון המספק מידע על חידושים ומגמות פיתוח בתחום שימושי אפר הפחם בארץ ובעולם; על פעולות המנהלת לקידום שימושי אפר הפחם בארץ; על מחקרים המתבצעים ביוזמת המנהלת ועל ההזדמנויות ההולכות ורבות, הולכות ומשתכללות, לניצול מועיל של אפר פחם כמשאב התורם לפיתוח משקי בר-קיימא.
לכל גליון מוצמדת גירסת טקסט נגישה.

אפריתון

אפריתון מס' 28 – יולי 2018
עותק נגיש

 • הערכת סיכונים בשימוש אפר פחם
 • סיווג סביבתי בינלאומי של אפר פחם
 • סקירה מקיפה של פיתוח ותנאי רישוי שימושים
 • חושבים מחדש – עדכון מדיניות ותוכנית האב למערך אפר הפחם

אפריתון מס' 27 – אוקטובר 2016
עותק נגיש

 • מאגר נתונים - תרומת אפר לקרינה מבטון
 • בקרת אמוניה באפר מרחף לבטון
 • תרומת במס"א לדיכוי מחלות שוכנות קרקע בחקלאות
 • עלות תועלת אפר פחם בחקלאות

אפריתון מס' 26 – אוקטובר 2014
עותק נגיש

 • השוואה בינלאומית של גיוון וביזור שימושי אפר פחם
 • תוכנית מעקב בריאותי-סביבתי-חקלאי של יישום במס"א בחקלאות
 • סיכום הסדנה הבינלאומית על שימושי אפר פחם בחקלאות

אפריתון מס' 25 – מאי 2014
עותק נגיש

 • דיון על הצדקת השימוש באפר פחם בחקלאות
 • סקירה בינלאומית על השימוש באפר פחם בחקלאות
 • סקירת עיקרי התכנים בסדנה הבינלאומית על אפר פחם בחקלאות

אפריתון מס' 24 – אפריל 2014
עותק נגיש

 • סדנא בינלאומית: אפר פחם בחקלאות
 • היתרים סביבתיים ובריאותיים לאפר בחקלאות
 • הערכת סיכוני אפר בחקלאות במתכונת LEAF

אפריתון מס' 23 – אוקטובר 2013
עותק נגיש

 • אפר פחם – משאב לפיתוח בר קיימא: תרומות ומחירן. כינוס מנהלת אפר הפחם, דצמבר 2013
 • אפר פחם כמקור ליסודות הזנה לצמחים המושקים במים מזוככים
 • אומדן עלות-תועלת בשימושי אפר פחם בחקלאות
 • סיכום דיון באגודה למלחמה בסרטן

אפריתון מס' 22 – אוקטובר 2012
עותק נגיש

 • ממצאים ולקחים אגרונומיים מיישום במס"א בחקלאות
 • מחקר המשך למעקב תלת שנתי של יישום הבמס"א בשדה
 • ניתוח ההיבטים הסביבתיים של השימוש בבמס"א בחקלאות

אפריתון מס' 21 – יוני 2012
עותק נגיש

 • השפעת מקור אפר הפחם על הפחתת שפיעת רדון מבטון
 • סיכום ייצור אפר וניצולו בשנת 2011
 • סקירת פעילות 2011 ותוכנית הפיתוח 2012

אפריתון מס' 20 – פברואר 2012
עותק נגיש

 • הצעת תנאים סביבתיים לשימושי אפר פחם בקרקע

אפריתון מס' 19 - דצמבר 2011
עותק נגיש

 • מיצוי תרומת האפר בבטון להפחתת פליטת CO2.
 • ייצוב חולות נודדים בעזרת אפר מרחף.
 • שטיפת יסודות מאפר בתערובות צמנטיות ביישומי תת הקרקע.
 • לומדים מאחרים - ידיעות מעיתוני אפר בעולם.

אפריתון מס' 18 - אוקטובר 2011
עותק נגיש

 • אישור משרד הגנת הסביבה לאפר תחתית כמצע גידול צמחים
 • השפעת מקור האפר על מדדי איכות הבטון
 • השפעת מקור האפר על תרומתו להפחתת רדון מבטון
 • השפעת סביבת היישום על מסיסות יסודות קורט מאפר מרחף
 • התקדמות במחקר טיהור שפכים בעזרת אפר תחתית

אפריתון מס' 17 - אפריל 2011
עותק נגיש

 • סיכום ייצור אפר וניצולו בשנת 2010
 • סקירת פעילות 2010 ותוכנית הפיתוח 2011
 • שיפור תכונות קרקעות חקלאיות בעזרת אפר מרחף
 • משק מודל לגידול פלפל בערבה

אפריתון מס' 16 - דצמבר 2010
עותק נגיש

 • טיהור שפכים באגנים ירוקים מאפר תחתית
 • גידול עצי מנגו על מצע אפר תחתית
 • השפעת אפר מרחף על קרינה מבטון במבחן התקן ההולנדי
 • מדריך היבטים סביבתיים: סיליקה גבישית

אפריתון מס' 15 - ספטמבר 2010
עותק נגיש

 • הפיכת פסולת תעשייתית למשאב בר תועלת בעזרת אפר מרחף
 • אפיון אפר תחתית כח"ג בייצור מוצרי בניה
 • בדיקות קרינה בבלוקים המכילים אפר תחתית
 • השפעת אפר תחתית על אבק במפעל בלוקים
 • חשיפת הציבור לקרינה ממקורות טבעיים בישראל

אפריתון מס' 14 - נובמבר 2009
עותק נגיש

 • סדנה בינלאומית להיבטי סביבה בשימושי אפר – תכנים ותקצירים
 • תרומת אפר לקרינה בשימושיו
 • הגדרת אפר בקטגוריות אבק
 • מזהמים אורגניים באפר

אפריתון מס' 13 - אוקטובר 2009
עותק נגיש

 • השפעת אפר בסוללת כביש על הסביבה
 • מודל ECN להערכת שטיפת מזהמים בסלילה
 • מודל KEMA לחיזוי יסודות קורט באפר
 • מדריך היבטים סביבתיים – יסודות קורט
 • מידע גיאוגרפי – אתרי אפר בתשתיות

אפריתון מס' 12 - ספטמבר 2009
עותק נגיש

 • תוכנית סדנה בינלאומית – היבטים סביבתיים של שימושי אפר
 • חידור מים בסוללת אפר מרחף
 • שפיעת רדון מבטון המכיל אפר מרחף
 • אנליזות מייצגות של אפר בשנת 2008

אפריתון מס' 11 - אפריל 2009
עותק נגיש

 • סקירת פעולות 2008 ותוכנית פיתוח 2009
 • ייצור וניצול אפר בשנת 2008
 • ניטור נגר בסוללת כביש אפר
 • טיפול בפסולות מסוכנות בעזרת אפר מרחף

אפריתון מס' 10 - דצמבר 2008
עותק נגיש

 • יעילות פוצולנית של אפר מרחף בבטון
 • תיעוד גיאוגרפי של אפר בתשתיות
 • קריטריון סביבתי לאפר מרחף בתשתיות
 • גידול צמחים במצע אפר תחתית
 • אפר מרחף כמלאן באספלט

אפריתון מס' 9 - נובמבר 2008
עותק נגיש

 • קשרי ידע עם ארגונים עמיתים בעולם
 • ייצור וניצול אפר בשנת 2007
 • ניטור איכות מי נגר בסוללת כביש אפר
 • ייצוב דרכי עפר באפר תחתית

אפריתון מס' 8 - אפריל 2008
עותק נגיש

 • האמת על הקרינה הטבעית מאפר בבטון

אפריתון מס' 7 - דצמבר 2007
עותק נגיש

 • תרומת אפר תחתית להפחתת שפיעת רדון בתשתיות
 • תוכנית פיתוח שימושי אפר לשנת 2008
 • הגדרת תנאים סביבתיים לשימושי אפר
 • קיבוע פסולת רדיואקטיבית בעזרת אפר מרחף

אפריתון מס' 6 - אוקטובר 2007
עותק נגיש

 • בוצת שפכים מיוצבת באפר מרחף ליעוד חקלאי
 • גידול צמחים על אפר תחתית
 • הגדרת אפר בתקנות אבק
 • מדריך שימושי אפר בבניה
 • מדריך שימושי אפר בסלילה

אפריתון מס' 5 - אוגוסט 2007
עותק נגיש

 • שיפור תכונות קרקע לחקלאות
 • אישור שרות המזון לאפר תחתית בחקלאות
 • חידור מים בסוללת אפר מרחף
 • אפר מרחף כקשרן הידראולי לחיזוק מיסעות
 • ייצור אפר ויעודיו: 1982- 2006

אפריתון מס' 4 - יוני 2007
עותק נגיש

 • אפר תחתית באספלט
 • בטון עתיר אפר מרחף
 • חידור מים בסוללת אפר
 • אפר מרחף במחזור אספלט

אפריתון מס' 3 - פברואר 2007
עותק נגיש

 • אפר תחתית כרפד לעופות
 • מפרט הנדסי לייצוב דרכי עפר באפר תחתית
 • תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים בבטון
 • ייצוב בוצת שפכים באפר מרחף
 • גידול עירית על מצע אפר תחתית
 • גידול טרגון על מצע אפר תחתית

אפריתוןן מס' 2 - דצמבר 2006
עותק נגיש

 • אפר תחתית כמעטפת צנרת תת קרקעית
 • אפר תחתית כמצע גידול צמחים
 • שיפור תכונות קרקעות חקלאיות באפר מרחף
 • ייצוב דרכים באפר

אפריתון מס' 1 - אוקטובר 2006
עותק נגיש

 • גידול צמחים על אפר תחתית
 • ייצוב שבילי אופניים ונופש באפר תחתית