מידע כללי מחקרים

דף הבית >> מידע כללי >> מחקרים

איכות סביבה ובריאות - בטיחות וגהות

לעיון בסקירת המחקרים בתחומים המפורטים בטבלה לחץ כאן

נושא
חוקר
מוסד
שנה
כללי
אחזור מידע בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה עם אפר פחם
זוהר שטרן
מרכז המידע, המוסד לבטיחות וגיהות
2002
סקירה ספרותית והיבטי גיהות ובריאות בעבודה עם אפר פחם
דר' אשר פרדו
האגף לגיהות תעסוקתית וסביבתית, המכון הארצי לבריאות תעסוקתית וסביבתית
2004
עדכון סקר ספרות גיהות תעסוקתית
פיליפ גולדברג
 
2006
אבק
ניטור אבק בעבודה עם אפר פחם תחתי גס בחקלאות
הילה רודוי
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים
2002
ניטור אבק בעבודה עם אפר פחם תחתי בסלילה
מאיר שהרבני
החברה לשירותי איכות הסביבה
2002
בדיקות צורן דו חמצני באפר פחם תחתי דק וגס
דר' יעקב נתן
המכון הגיאולוגי
2002
בדיקת נוכחות אפר פחם באבק סביבתי
יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
2002
ניטור אבק במפעל בלוקים בעבודה עם וללא אפר פחם תחתי
הילה רודוי
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים
2004
ניטור אבק בעבודה עם אפר פחם תחתי גס בחקלאות
הילה רודוי
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים
2005
היבטי בריאות תעסוקתית של קוורץ באפר פחם מרחף הנוצר בישראל - מאמר ונספח דו"ח ניטור "טבת"
דר' יעקב נתן, מיכאל דבוראצ'ק
המכון הגיאולוגי
2009
דר' אריאל מצגר
יחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי, חברת החשמל לישראל
דר' אשר פרדו
בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב
זליג שלזינגר
טבת - בריאות וגהות תעסוקתית
ניטור אבק וסיליקה במפעל בלוקים בעבודה עם וללא אפר פחם תחתי
מאיה צפון
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים
2011
אמוניה
יישום בבטון של אפר פחם המכיל אמוניה -
ניסויי מעבדה
פרופ' ארנון בנטור, פבל לריאנובסקי
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2016
דו"ח סופי + ניסוי שטח I
פרופ' ארנון בנטור, פבל לריאנובסקי; שמואל גריידי, נדב זק
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון; המעבדה לבריאות וגיהות תעסוקתית
2017
ניסוי שטח II
ניסוי שטח III