מידע כללי מחקרים

דף הבית >> מידע כללי >> מחקרים

איכות סביבה ובריאות - קרינה מייננת

לעיון בסקירת המחקרים בתחומים המפורטים בטבלה לחץ כאן

נושא
חוקר
מוסד
שנה
בנייה
אפר פחם - היבטים רדיולוגיים של יישומו כתוסף בטון
דר' מנחם מרגליות, עובדיה אבן, גוסטבו חקין, שמואל שמש
תקציר, דו"ח מלא
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
1998
בדיקות קרינה רדיואקטיבית בבלוקים אופייניים בישראל
גוסטבו חקין, טל רימר, דר' מנחם מרגליות, דר' יאיר שמאי
תקציר, דו"ח מלא
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2000
בדיקות קרינה רדיואקטיבית בבלוקים עם אפר פחם
דר' ולדימיר בוטנקו
תקציר
פרוטון - מעבדה ישראלית לבטיחות קרינה
2001
מדידת תכולת יסודות רדיואקטיביים בבלוקי בנייה המכילים אפר פחם
נתן לביא
דו"ח מלא
החברה לשירותי איכות הסביבה
2002
בקרה על ריכוזי יסודות רדיואקטיביים במוצרי בנייה, באפר פחם ובפחם המיובא לישראל לייצור חשמל
פרופ' טוביה שלזינגר
תקציר
יועץ בטיחות קרינה
2002
חוות דעת מומחה על עמידתם של בטונים בדרישות ת"י 5098
פרופ' קוסטה קובלר
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2005
בדיקת יסודות רדיואקטיביים בבלוק בטון
דר' ויקטור שטיינר
דו"ח מלא
אגף מניעת רעש וקרינה, המשרד לאיכות הסביבה
2006
מודל לקביעת מקדמי תקן 5098- שידרוג תוכנת בלוק
פרופ' קוסטה קובלר, ויטלי פריבן
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2009
דר' יאיר שמאי
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
שפיעת ראדון מבטונים המכילים אפר פחם
פרופ' קוסטה קובלר, פרופ' רחל בקר
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2011
גוסטבו חקין
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
Thoron exhalation measurement and dose assessment for a concrete building material
Dr. Govert de With
NRG, The Netherlands
2015
Radiological characterization and dose assessment of Israeli concrete - Measurement, dose assessment and the impact of concrete aging
Dr. Peter de Jong, Dr. Govert de With
NRG, The Netherlands
2017
Radiologial characterization and dose assessment of Israeli concrete - Survey 2011-2016
Dr. Govert de With
NRG, The Netherlands
2017
Modelling of radiation dose from building materials - Assessment tool for external radiation and radon in a typical Israeli apartment
Dr. Govert de With
NRG, The Netherlands
2018
Radon exhalation from building materials - Measurement and calculation of radon exhalation and the influence of concrete aging
Dr. Govert de With
NRG, The Netherlands
2020
תשתיות
מדידת קרינה מתשתית אפר פחם
דר' ולדימיר בוטנקו
פרוטון - מעבדה ישראלית לבטיחות קרינה
2001
מדידות קצב קרינת גמא ופליטת ראדון בתשתית אפר פחם
דר' ויקטור שטיינר
דו"ח מלא
אגף מניעת רעש וקרינה, המשרד לאיכות הסביבה
2001
הערכת סיכוני קרינה מבחנ"מ אפר פחם
דר' ז'אן קוך
תקציר, דו"ח מלא
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2001
תנאים סביבתיים רדיולוגיים לשימוש באפר פחם בתשתיות – סקר ספרות
דר' עומר פלד, שמעון צרויה, עוזי גרמן
הקריה למחקר גרעיני - נגב
2002
בניית מבני מגורים על תשתית אפר פחם – היבטי בטיחות קרינה והערכת מנת הקרינה לדיירי המבנים
טוביה שלזינגר, דר' ז'אן קוך
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2003
חקלאות
בדיקת תכולת רדיונוקלידים בעגבניות שרי אשר גודלו במצע המכיל אפר פחם
גוסטבו חקין
תקציר, דו"ח מלא
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
1999
הערכת החשיפה לקרינה מייננת בשימושי אפר פחם בחקלאות וגינון
דר' ז'אן קוך
תקציר, דו"ח מלא
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2002
בדיקת תכולת רדיונוקלידים בתוצרת חקלאית הגדלה על מצע אפר פחם תחתית
גוסטבו חקין
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2004
בדיקת תכולת רדיונוקלידים בחלב פרות הרובצות על מצע אפר תחתית
גוסטבו חקין
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2004
בדיקת תכולת רדיונוקלידים בצמחי פלפל ועירית הגדלים על מצע אפר פחם תחתית
גוסטבו חקין
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2006
הערכת החשיפה לקרינה משימוש בבוצת שפכים מיוצבת המכילה סיד ואפר מרחף (במס"א) בקרקע חקלאית
דר' ז'אן קוך
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2010
ריכוזי רדיונוקלידים טבעיים בתשטיפי אפר מרחף
גוסטבו חקין
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני - נחל שורק
2013
סיכוני קרינה והיבטים רגולטוריים של השימוש באפר פחם תחתית כמצע לגינון פרטי או ציבורי
פרופ' טוביה שלזינגר
אוניברסיטת אריאל
2016
מעמד רגולטורי ומינהלי
Radiation safety and legal aspects of handling coal ash in Israel - a statement of opinion
Prof. Tuvia Schlesinger
Radiation Safety Consultant
2001
היבטים רדיולוגיים ומנהליים של העיסוק באפר פחם
פרופ' טוביה שלזינגר
יועץ בטיחות קרינה
2008
ההנחיות העדכניות של סבא"א להיקף הבקרה המינהלית על חומרים רדיואקטיביים ממקור טבעי
פרופ' טוביה שלזינגר
מרכז אוניברסיטאי אריאל
2012
כללי
הערכת החשיפה של הציבור בישראל לקרינה מייננת ממקורות טבעיים
ליאור כהנא
הפקולטה למדעי ההנדסה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
2012