מידע כללי מחקרים

דף הבית >> מידע כללי >> מחקרים

איכות סביבה ובריאות - חקיקה

נושא
חוקר
מוסד
שנה
סקר משפטי בעניין תקנות אפר פחם באירופה
עו"ד אריה נייגר
תקציר, דו"ח מלא
משרד עורכי דין נייגר - לויצקי
2003
סקר חקיקה סביבתית של שימושי אפר פחם
עו"ד אריה נייגר
תקציר
משרד עורכי דין נייגר - לויצקי
2003
סקר משפטי בעניין תקנות אפר פחם בארה"ב
עו"ד אריה נייגר
תקציר, דו"ח מלא
משרד עורכי דין נייגר - לויצקי
2003